Nu bliver det lettere at bygge til

Regeringen er på vej med en lempelse af reglerne for byggetilladelser til tilbygninger. Målet er mindre bureaukrati og hurtigere sagsbehandling. Se her, om det har betydning for dine planer om tilbygninger til dit hus.

Nye regler om tilbygning på vej

Regeringen barsler med nye regler for tilbygninger. Det skal være lettere at gå i gang med mindre tilbygninger, og der skal gøres indhug i bunkerne af byggesager på kommunernes borde.

I dag skal alle husejere, der vil opføre mindre bygninger på mellem 35 og 50 kvadratmeter søge om byggetilladelse hos kommunen. Det kan for eksempel være til drivhuse, udehuse, carporte til huset. Det vil regeringen med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i spidsen nu gøre meget enklere.

– “Det er et godt princip, at man som udgangspunkt er herre på egen matrikel, så længe man ikke generer naboerne,” udtaler ministeren fra Liberal Alliance til Jyllands-Posten.

Ifølge transport-, bygnings- og boligministeriet udgør sagsbehandling af byggesager om tilbygninger på mellem 35 og 50 kvadratmeter en tredjedel af alle anmeldelsessager. Disse er der årligt cirka 20.000 af.

Læs også: Sætningsskader – sådan skal du forholde dig til revner i muren

Hvilke tilbygninger er berørt af forslaget?

Det nye forslag vil kun berøre projekterede bygninger på mellem 35 og 50 kvadratmeter. Ved tilbygninger på over 50 kvadratmeter skal der stadig søges om tilladelse. Der skal desuden stadig indhentes tilladelse til opførelse af udestuer, uafhængig af størrelsen.

Reglerne for mindre bygninger op til 35 kvadrameter vil der ikke ske ændringer i. Her vil der lige som i dag kun i de færreste tilfælde foreligge et krav om byggetilladelse, inden man kan gå i gang med sit byggeri.

Politisk opbakning til forslaget

Forslaget er endnu ikke vedtaget, men det møder allerede opbakning fra Socialdemokratiet, SF og Kommunernes Landsforening (KL). Det sidste er ikke uvæsentligt, da det jo er kommunerne, der efter forslagets sandsynlige vedtagelse skal administrere den nye ordning.

Læs også: Lav en tilbygning, der øger husets salgspris

Ulovlig tilbygninger skal rives ned

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det betyde, at husejere bare kan gå i gang med tilbygninger på mellem 35 og 50 kvadratmeter uden at have tillladelse fra kommunen. Viser det sig, at tilbygningen er ulovlig, og at den forbryder sig mod gældende bygningsregulativer, vil konsekvensen være, at tilbygningen skal fjernes.

Bekymring for flere nabokonflikter.

Formanden for Parcelhuejernes Landsforening, Allan Malskær, er principielt tilfreds med, at de administrative krav nu skal lempes. Han peger dog på en uundgåelig komplikation ved forslaget:

– “Forslaget vil give flere konflikter mellem naboerne. Det er der ingen tvivl om,” udtaler Allan Malskær til Jyllands-Posten.

Minister Ole Birk Olsen tror på sin side ikke på, at forslaget vil have en sådan effekt. Hvis det i enkelte sager alligevel bliver tilfældet, er det tilsyneladende ikke noget, der vil få ministeren til at ligge søvnløs.

»Jeg er ikke så bekymret for den side af sagen. Men hvis det nogle steder fører det med sig, må man bare sige, at fordelene langt opvejer den ulempe, som måtte opstå enkelte steder,« udtaler Ole Birk Olesen til Jyllands-Posten.

Kilde: Jyllands-Posten

Billede: Lito-byg

Mest læste artikler