Nyt tag på det gamle?

Er det en god løsning at lægge ny tagbelægning oven på det eksisterende tag?

Tegning: Jan Pasternak Svar: Det er en hurtig og billig, men ikke altid god løsning. Det gamle tag fungerer som undertag for det nye, men da den gamle belægning bevares, er der ikke mulighed for at tjekke de underliggende konstruktioner for bl.a. råd, svamp og utætheder. Gemmer der sig problemer inde i taget, kan det hurtigt blive dyrt på længere sigt. Ved udskiftning af tagbelægningen kræver bygningsreglementet, at der efterisoleres, hvis det er rentabelt, men det kan kun lade sig gøre hvis isoleringen ligger på loftet. Ligger den i selve taget, som det er tilfældet i en udnyttet tagetage, er det ikke muligt.

Mest læste artikler