Papirarbejdet skal være på plads inden du må flytte ind i drømmehuset

Når du bygger nyt hus, renoverer det gamle, bygger til eller på anden måde ændrer på kloak og afløb, har du selv ansvar for at dokumentere, at kloakarbejdet er lavet efter gældende lovgivning. Det er dog de færreste, der ved det - og det kan forsinke projektet og byggeriet en hel del.

Den ene villa efter den anden tager form i boligkvarterer over hele landet. Hundredvis af familier går netop nu og tæller dagene, til de kan flytte ind i deres drømmehjem.

Er du en af dem, og har du selv haft hånd i hanke med byggeriet, er der dog en hel del papirarbejde, der skal være på plads, inden roen kan sænke sig over hverdagen og det nybyggede hus.

Papirarbejdet er bygherrens ansvar

Det er nemlig bygherrens ansvar at sikre, at det er autoriserede håndværkere, der arbejder på byggeriet, og at de rigtige papirer bliver sendt til kommunen, når håndværkerne har gjort deres arbejde færdigt.

Det fortæller Tom Lisberg Ewers, der er formand for organisationen Danske Kloakmestre.

– Mange tror, at når det er kommunen, der giver tilladelse til byggeriet, så er det også kommunen, der sikrer, at alt papirarbejdet er på plads, inden byggeriet færdigmeldes, men det er det ikke. Hele ansvaret ligger hos bygherren. Det er der bare ikke ret mange, der ved, siger han i en pressemeddelelse.

Står du selv for planlægningen af byggeriet, har du altså også selv ansvaret for den del af det – og det gælder også kloakarbejdet.

Husk både over og under jorden

Når en familie bygger nyt hus, er det dog sjældent det under jorden, der fylder meget i bevidstheden. Det er helt forståeligt, men ikke desto mindre er det afgørende, at man giver sig tid til at indhente de rigtige papirer fra kloakmesteren, der har lagt rørene, og indsende dem til kommunen.  

Sker det ikke, kan det nemlig forsinke færdigmeldingen af byggeriet, og dermed går der længere tid end beregnet, før familien kan flytte ind i drømmehuset. 

Det er nemlig ikke tilladt at flytte ind, før kommunen har givet en ibrugtagningstilladelse, og det sker først, når der foreligger dokumentation for, at alt er lavet efter gældende lovgivning.

Ændringer af afløb eller nye tilslutninger

Det er imidlertid ikke kun i forbindelse med nybyggeri, at man skal være opmærksom på papirarbejdet. Det gælder også, hvis man eksempelvis bygger til, etablerer omfangsdræn eller højvandslukkere, får sat en pumpebrønd eller andet, hvor der enten bliver ændret på de eksisterende kloakledninger og afløb eller lavet nye tilslutninger.

Ifølge Tom Lisberg Ewers skal den autoriserede kloakmester skriftligt dokumentere, at kloakarbejdet er udført efter alle gældende regler. Dokumentationen bliver sendt til både bygherren og kommunen, men ifølge bygningsreglementet skal bygherren også selv sende dokumenterne til kommunen, før det kan godkendes.

– Det kan virke lidt dobbelt, for det er de samme dokumenter, kommunen modtager to gange, men det er sådan, reglerne er, og det er altså ikke alle, der lige tænker på det, fortæller Tom Lisberg Ewers.

Mest læste artikler