Regnvand fra garagen

Er det nødvendigt at forsyne engarage med tagrender og nedløbsrør?Hvis ja, skal nedløbet så forbindes til kloakken? Garagen skal have paptag og kommer til at ligge ca. 15 m væk fra huset. Svar:Det er klart en god idé at montere tagrende og nedløbsrør, men du kan nøjes med at lave en sivebrønd eller faskine til...


Er det nødvendigt at forsyne en
garage med tagrender og nedløbsrør?
Hvis ja, skal nedløbet så forbindes til kloakken? Garagen skal have paptag og kommer til at ligge ca. 15 m væk fra huset.
Svar:
Det er klart en god idé at montere tagrende og nedløbsrør, men du kan nøjes med at lave en sivebrønd eller faskine til at lede regnvandet bort. Brønden er basalt set en 0,5 m dyb rende i jorden, fyldt op med singels (små sten), der pakkes ind i fiberdug og dækkes med jord. I stedet for sten kan du bruge en færdig faskine af hård plast. Inden vandet når faskinen, skal det passere et sandfang.

Der er regler for etablering af den slags dræn, så kontakt under alle omstændigheder kommunen først.

Læs også: Regnvandstønde – sådan genbruger du regnvandet
Pinterest Instagram Print

Mest læste artikler