Sådan støber og murer du selv

Trapper og fundamenter, vægge og blomsterbed – ja selv grillpladser er nogle af de ting, du selv kan støbe eller mure. 

Tag arbejdstrøjen og de gode arbejdshandsker på og sæt i gang. Enkle støbeprojekter og muring af mindre konstruktioner er slet ikke så vanskeligt.

Du vil tværtimod erfare, du faktisk allerede har grundlaget for arbejdet. Støbning og muring er nemlig ikke meget anderledes, end dengang du som barn legede med sand, lidt vand, en bøtte og en spade. 

Denne artikel indeholder mange tips. Brug linksene nedenfor, for at læse afsnittet du ønsker at vide mere om: 

Typer af cement

Først kan det været godt at lære nogle produktnavne og begreber, for dem som måske ikke tidligere har haft murerskeen i hånden. Cement er et bindemiddel, som bruges i alle former for støbning og muring. Når du skal mure eller pudse en fundamentvæg, bærende mur eller lignende, skal du bruge murcement, som er et specialprodukt til netop murerarbejde og pudsning. Denne murcement vil sammen med sand og vand blive til mørtel, du kan mure og pudse med. Blander du selv, er dette en rimelig løsning.

Husk, at mur og pudsesand maksimal må have en kornstørrelse på 3-5 milimeter.

De fleste byggevarefirmaer leverer støbesand i løsvægt eller sæk. Til støbearbejde bruges en anden cement, den såkaldte Portlandcement. Sammen med vand og materialer i form af sand, grus eller sten, bliver cementen til det vi kalder beton.

Til mindre støbningsprojekter er en del Portlandcement, to dele sand og to dele sten et sædvanlig blandingsforhold (ved at tilsætte grus og småsten som maks er 16 millimeter i størrelsen, øger du betonens styrke).

Blandselv eller færdigblandet?

Med en betonblander kan du enkelt blande betonen selv. Til lidt større støbeprojekter kan du, hvis du ønsker det, bestille færdigblandet beton. Cement og mørtel kan ætse og irritere huden, brug derfor altid handsker og gummistøvler.

Muring

Mørtel til murring og pudsning kan du hurtigt blande med en boremaskine i en dunk eller med en blandemaskine. Husk at blande det tørre godt sammen før du tilsætter vandet. 

Mørtel til muring af teglsten eller Lecablokke består af en del murcement og tre dele sand (se eventuelt sækkens bagside for mere nøjagtige blandingsforhold). Bland med vand til det får en grød-agtig konsistens. Blandingen skal være noget tyndere til Leca end teglstenene. En mørtel stivner hurtigt. Bland ikke mere end du regner med at få brugt inden for de førte par timer. 

For at forsinke hærdningen kan du dække bløde mørtel med plast.

En trappe eller flere i haven fanger niveauforskellene i terrænet og bidrager både til det skønhedsmæssige og praktiske. En trappe i beton hverken rådner eller ruster, men står fint år efter år.

Støb en trappe

Her har du gør-det-selv opskriften på, hvordan du laver en trappe selv.

Trin for trin:

Læs også: Byg selv trappe – sådan gør du

 1. Planlæg trappens udformning og antal trin. Højden på optrinnet bør ikke være over 16 centimeter. Med en 31 centimeter grund på trappetrinene, giver det det en trappe, som er god at gå på.
 2. Grav til frostfri dybde. Læg ikke-frostmodtagelige sten og grus ned i fordybningen. Brug isolationsmåtter, hvis nødvendigt.
 3. Byg forskalling. Husk afstivninger.
 4. Bland beton.
 5. Læg beton og eventuel armering i støbeformen tilpasset trappens konstruktion. Komprimer godt.
 6. Trappetrinenes grunde udjævnes og glattes med murske. Fej med kost henover så du får en ru overflade. Det givet et skridsikkert trin og god hæftning til eventuel belægning af skifer. 
 7. Dæk til med plast. Vand betongen dagen efter og dæk til med plast igen. Lad det tørre i syv døgn. Hvis du ønsker det, kan du fjerne forskalling efter to dage.

Tegningen viser forskallingen til en enkel trappe. Skal du have flere trin, bygger du videre efter samme princip. Vær opmærksom på afstivningerne, som forhindrer væggene i forskallingen i at falde fra hinanden, når betonen lægges i. Det er meget vigtigt! Foto: viivilla.no.

Forskalling er en enkel støbeform. Den kan laves i træ eller købes færdig til forskellige opgaver (for eksempel støberør til tørrestativer og stænger). Du bør lægge armeringsjern, sten eller grus i, for at styrke betonen. 

Store konstruktioner bør styrkes af en byggeteknisk konsulent. 

Til jobbet skal du bruge:

 • Portlandcement
 • Støbesand
 • Vand
 • Småsten (maks 16 millimeter i størrelse)
 • Armeringsjern
 • Spade
 • Blandebøtte eller blandemaskine
 • Vaterpas
 • Murerske
 • Materialer, søm, sav og hammer til forskallingen

Skitse over fundamentet til støbning af en betontrappe mod en væg. Trappen skal ikke støbes fast til væggen, men skal, ligesom på tegningen, hvile op af et monteringsbeslag. På den måde undgår du koldebroer og revner i betonen. Foto: viivilla.no.

De fleste haveejere står før eller siden foran opgaven om at støbe fundamentet til tørrestativet. Opgaven er enklere end du tror, og fremgangsmåden er den samme, hvad enten der er snak om hegnspæle eller flagstænger. Til hegnspæle, tørrestativ og lignende skal du bruge solide fundamenter som tåler frost og daglige belastninger. Grundarbejdet er derfor vigtig.

Læs også: Byg en ny trappesten på en weekend – sådan gør du

Sådan støber du fundament til tørrestativet

Skal placeringen ske i ler, jord eller andre ikke-frostmodtagelige terræner, skal du lægge isolationsmåtter under og mindst 50 centimeter rundt om fundamentet. 

Trin for trin:

 1. Planlæg fundamentets placering og størrelse.
 2. Grav ned til frostfri dybde. Brug isolationsmåtter eller frostsikker masse, som beskytter mod frostskader.
 3. Støb direkte ned i huller eller brug forskalling.
 4. Bland beton i henhold til blandetabel.
 5. Fyld beton i. Komprimer godt.
 6. Eventuel armering tilpasses efter den forventede belastning. Husk at komprimere beton godt omkring armeringen.
 7. Dæk over med plast. Skyld med vand dagen efter. Læg plasten tilbage og lad den ligge i en uges tid. Pas på, at betonen holder sig fugtig i mindst syv døgn. 

Tegning af trappe i terrænet med grundfundamentering. Her kan du se, hvordan isoleringsmåtterne ligger over den frostsikre masse af grus og småsten. Måtterne går lidt uden for bunden og det øverste trin, for at frosten ikke kommer nede fra. Foto: viivilla.no.

Fundament til tørrestativ

Brug et støberør, som går en meter ned i jorden. Udfyld det med frostsiker masse (småsten, grus eller løs Leca). Før betonen størkner, placeres et metalrør med tæt bund i betonen. Tørrestativet indsættes i dette rør, efter betonen er hærdet. Støberør kan findes i forskellige størrelser hos byggeforhandlere. 

Fundament til flagstang

Ved en stanghøjde på op til 10 meter skal fundamentet have en dybde på minimum 160 centimeter. Er flagstangen over 10 meter, skal dybden være minimum 180 centimeter. Betonen skal forstærkes med fire millimeter og 12 millimeter armeringsjern. Fodfastgørelsesboltene til flagstangsfoden støbes fast i betonen. Følg leverandørens anvisninger. Husk at genopfylde med frostsikre masser. 

Fundament til hegnspæle

Du kan støbe stolperne direkte fast i hullet eller bruge en forskalling. Støberør kan også bruges. Fås i forskellige varianter hos byggeforhandlere, så du kan tilpasse fundamentet efter hegnets størrelse og den forventede belastning. Fyld hullet med groft grus eller småsten, som beskyttelse mod frostskader. Fundamentets dybde skal være lig med halvdelen af stolpens højde over jorden. 

Sålefundament til andre byggeprojekter

Til trapper, skifergulv, udendørs pejse og lignende burde du overveje at støbe et fundament,som virker som en sål,for byggeprojektet. Tilpas tykkelsen og bredden på sålfundamentettil den forventede belastning. Lav den minimum 10 centimeter tyk ud af beton, og indlejret med armeringsnet.

Den kan være på frostsikre underlag. Denne type fundament kan også bruges som en overflade, hvorpå skraldespande eller kompostbunker kan stå. 

Beton til fundament

En del Portlandcement, to dele sand og to dele sten. Dette vil have en relativ tør konsistens. Se også sækkens bagside for mere nøjagtig blandingsforhold. Brug ikke for meget vand, da det reducerer betonens styrke.

Til projektet skal du bruge:

 1. Portlandcement
 2. Støbesand
 3. Vand
 4. Småsten (maksimal 16 millimeter i størrelsen)
 5. Armeringsjern
 6. Spade
 7. Blandebøtte eller blandemaskine
 8. Støbecylinder
 9. Murerske

Mest læste artikler