Store eller små tagsten til almindeligt parcelhus

Jeg har set, at tegltagsten fås i flere størrelser. Hvad er bedst til et almindeligt parcelhus: store eller små tagsten?

Illustration: Jan PasternakSvar: Der er ikke nogen standardstørrelser på tagsten, selv fx den klassiske vingetagsten fås i flere størrelser. Mht. økonomien er det en fordel, at stenene er store, da de er hurtigere at lægge på end små sten, men det vil næppe have større betydning for et parcelhustag. Rent arkitektonisk er det vigtigt, at tagstenene er af passet efter husets og tagets størrelse – små sten til små tage og store til store tage. Rådfør dig med en tag- lægger, leve- randør eller arkitekt, hvis du er i tvivl. Sørg også for at spærrene kan bære et tungt tag.

Mest læste artikler