Udestue på 1. sal

Jeg vil gerne bygge en opvarmet udestue oven på vores 45 m2 store garage-tilbygning, vi har bygget i forlængelse af vores parcelhus fra 1979. Skal udestuer bygges i jordplan, eller må de bygges som en 1. sal?

Illustration: Jan PasternakSvar: Der er principielt intet i vejen for dit projekt. Da din udestue er opvarmet, er den at betragte som en egentlig tilbygning. Den skal derfor overholde en række krav mht. bl.a. isolering osv., ligesom den vil indgå i det samlede etageareal, der normalt højst må svare til 25% af grundarealet. Problemet kan opstå, hvis garage-tilbygningen ligger nærmere til skel end 2,5 m. Det må udhuse, carporte mv. godt, men ikke huset eller tilbygninger. Ligger den mere end 2,5 m væk, skal du stadig overholde det såkaldte højdegrænseplan. Projektet kræver byggetilladelse, så jeg vil foreslå, at du snakker med kommunens tekniske forvaltning, som kan fortælle om krav, og om der er lokalplaner eller servitutter, som kan stikke en kæp i hjulet. Desuden vil en snak med et rådgivende arkitektfirma helt klart være gavnligt.

Mest læste artikler