Sådan ser du om dit hus har sætningsskader

Det danske blæsevejr tæver løs på dine husmure, også de nye. Der kan opstå revner, og du skal holde høje med dem, ellers kan der opstå store sætningsskader.

Det danske vejrlig er hårdt for murværk

Hård blæst er en væsentlig grund til, at murene revner. Faktisk kan en storm både skabe tryk og undertryk, og påvirkningen er så kraftig, at enhver konstruktionsfejl i et hus vil udmønte sig i revner i mure, lofter eller vægge.

I et nybygget hus kan der være forskellige bygningsdele, der svinder ind, når de tørrer og hærder. Det kan også give revner. Omvendt kan fugt også bevirke, at bygningsdele, fx et trægulv eller et bjælkelag, udvider sig og skaber revner i den tilstødende mur.

Hold øje med de hurtigtvoksende revner

Sætningsrevner starter i soklen og rækker ofte langt op i muren. Fundamentssætninger kan skyldes, at fundamentet er placeret på ikke-bæredygtig jord, omkringliggende grundvandssætninger eller nærtstående træer, der udtørrer lerjorden.

I princippet skal alle udvendige revner repareres, fordi åbningen giver adgang for fugt i muren og isoleringen. Der er altid en årsag til, at revnerne opstår, og når du skal finde ud af, hvordan reparationen skal foretages, er det vigtigt at vide, om der fx er tale om en sætning, om rustent metal inde i muren eller noget helt andet.

De værste revner er dem, der opstår hurtigt, og som bliver ved med at vokse. Opdager du en ny revne, er det derfor en god idé at fotografere den – gerne med et målebånd, så du kan følge med i, hvordan den udvikler sig.

Udvendige revner SKAL ordnes

I princippet skal alle udvendige revner repareres, fordi åbningen giver adgang for fugt i muren og isoleringen. Der er altid en årsag til, at revnerne opstår, og når du skal finde ud af, hvordan reparationen skal foretages, er det vigtigt at vide, om der fx er tale om en sætning, om rustent metal inde i muren eller noget helt andet. De værste revner er dem, der opstår hurtigt, og som bliver ved med at vokse.

Hold øje med, om revnen i muren vokser

En anden mulighed er at sætte en lille streg på væggen, så du på den måde kan holde øje med, om revnen vokser. Mindre revner, der er under en halv centimeter brede, vil du ofte kunne reparere selv. Hvis der er mange smårevner i muren, eller pudsen er meget beskadiget, kan et armeringsnet forstærke muren og lukke revnerne. Men opdager du en revne, der er bredere end en halv centimeter, eller er der en revne, der hurtigt bliver længere og bredere, bør du kontakte en murer.

Her tager revnerne bo i muren

  • Forkert placerede eller for få murbindere – ofte ses de ved husets hjørner.
  • Rusttærede murbindere.
  • I soklen, specielt ved sætninger.
  • Rustdannelse på især indmurede armeringsstænger og stålkonstruktioner.
  • Over vinduer og døre, særligt hvis der ligger ståltegl. Fugen mellem vindue/dør og mur revner ofte og kan falde ud.

Sætningsskader i gulv

Sætningsskader kan vise sig som revner i gulvet eller som sænket gulv. Skaderne viser sig typisk som knækkede klinker på badeværelset eller køkkenet, ved at trægulvet gaber ved panelerne, eller at de indvendige vægge begynder at slå revner.

Sætningsskader i gulve kan komme af flere årsager, men det er typisk fordi, jordens volumen under gulvet med tiden er blevet mindre. Det kan medføre et hulrum under bygningen, eller betyde at jordens bæreevne ikke er tilstrækkelig til at bære bygningens vægt, og at bygningen derfor vil synke og sætte sig.

Stabiliser fundamentet

Det kan skabe alvorlige sætningsskader i gulvet, og det er vigtigt, at der hurtigt bliver gjort noget ved problemet. Ud over at skaderne skaber revner i bygningen, kan det nemlig også medføre skimmelsvamp og fugt.

Derfor er det vigtigt at du får en professionel ud til at se på skaderne. Hvis det vurderes, at skaderne skal udbredres, bliver der udarbejdet en jordbundsundersøgelse. På baggrund af resultaterne udarbejdes der en løsning, der passer bedst til din bolig.

Mest læste artikler