Reparationer på husets facade: undgå fugtskader

Inden du går i gang med at renovere eller udskifte beklædningen på gavlen, vinduernes sålbænke, tagudhæng, inddækningen omkring døre eller andre små forbedringer på husets facade, skal du sikre dig, at regnvand kan løbe fra det materiale, du vælger. Samtidig skal den nye beklædning være konstrueret korrekt.

Foto: Atticgroup
Aluminium er så godt som vedligeholdelsesfri, og er derfor et oplagt valg til at beklæde tagkviste. Også et andet metal, nemlig zink, er oplagt til kviste, mens træ ikke er anbefalelsværdigt, da det er svært at kravle rundt på kvisten og malede hvert andet år.

Frit valg af materiale

Når du skal have ny beklædning, har du i princippet frit valg mellem alle mulige materialer som træ, metal, skifer, plader og mange flere alt efter din stil, men alfa og omega er, at den nye beklædning skal være konstrueret korrekt, så regn og fugt ikke ødelægger facaden.

Ny facade af vedligeholdelsesfrie materialer

Alle materialer har sine fordele og ulemper, så du kan vælge, hvad du synes bedst om. Du skal selvfølgelig vælge noget, som passer til husets stil. Og så må du afveje, hvad der betyder mest for dig: udseende eller nem vedligeholdelse.

Typiske materialer til renoveringer på facaden

 • Træ (kræver vedligeholdelse, men findes i mange forskellige kvaliteter. Gå efter kernetræ eller hårdt træ. Alternativt kan du vælge varmebehandlet træ eller hvis træet har kontakt med jorden trykimprægneret træ)
 • Zink, aluminium og kobber (så godt som vedligeholdelsesfrit)
 • Skifer (så godt som vedligeholdelsesfrit)
 • Facadeplader af fibercement eller blandingsmateriale/komposit, der er så godt som vedligeholdelsesfrit. Se eksempler på farver til facadeplader i fibercement her
 • Beton

Materialer der er gode til gavl og kvist

Nem vedligeholdelse er vigtigere nogle steder på facaden end andre. Jo større område, og jo sværere tilgængeligt et sted er, jo vigtigere er det at vælge et materiale, der er forholdsvis vedligeholdelsesfrit.

Det gælder især:

 • Gavl
 • Tagkvist

Derfor er zink, aluminium og plader særlig oplagte valg til kviste og gavle.

Udsatte steder kræver en omhyggelig konstruktion

Nogle steder på husets facade er mere udsatte for regn og fugt end andre steder. Jo mere udsat, jo mere omhyggelig bør du være med konstruktionen og materialevalget. Du bør selvfølgelig altid være omhyggelig, men nogle steder er de eventuelle konsekvenser af en forkert konstruktion større end andre.

Særlig udsatte steder:

 • Gavl
 • Endeflader på træ eller plader
 • Siderne på en træterrasse
 • Beklædning på tagkviste

Mindre udsatte steder

 • Beklædning under tagudhænget (ikke facaden men ”undersiden” af tagudhænget”)

Sådan undgår du fugtskader

Vandet skal kunne løbe fra, og der skal være ventilation bag facade-beklædningen. Uanset materialevalg, skal den nye facade-beklædning sættes op, så:

 1. Regnvand kan løbe væk (skrå overflader)
 2. Facaden skal være ventileret, så evt fugt kan forsvinde hurtigt.

Læs også: Skimmelsvamp – sådan fjerner du skimmelsvamp

Spørg en fagmand til råds

Det kan være en god idé at tage en fagmand med på råd – fx en arkitekt, en rådgivende ingeniør eller en tømrermester. Måske du godt kan udføre selve renoveringen selv, hvis en fagmand hjælper dig med at konstruere den korrekte opbygning.

OBS: Vær opmærksom på kravene til brandsikkerhed i forbindelse med materialevalg og særligt i forhold til ventileret beklædning – se mere i Bygningsreglementet

Krav om efterisolering i nogle tilfælde

Der kan være krav om efterisolering ved ny gavl-beklædning. Det afhænger af, om førstesalen er beboet eller ej. Når du går i gang med renovering af facaden, kan det udløse krav om efterisolering ifølge Bygningsreglementet (BR10).

 • En gavl er så stor en flade, at det betragtes som en bygningsdel – og hvis førstesalen er beboelsesrum, udløser det krav om efterisolering.
 • Følger du ikke kravet, så skal du dokumentere skriftligt hvorfor ved at lave en beregning, der viser at det ikke er rentabelt at efterisolere og/eller en begrundelse for, at efterisolering ikke kan laves fugt-teknisk korrekt.
 • Er der blot et loftsrum bag gavlen udløser en ny gavl-beklædning ikke krav om efterisolering.
 • Men når du først er i gang med at ”pille” ved facaden, er det altid en god idé at overveje, om du skulle udnytte situationen til at efterisolere – det kan nedsætte dit varmeforbrug samt være med til at flytte huset højere op i energiklasse, hvilket kan have stor betydning den dag, du vil sælge huset.

Gavl-beklædning svær at lave selv

Det er ikke et oplagt gør det selv-projekt at lave ny gavl-beklædning, når der pga. en beboet førstesal skal efterisoleres – isoleringen vil gøre gavlen tykkere end husets facade, altså vil gavlen rage ud over husmuren, og der er risiko for store fugtskader i overgangen mellem husmur og gavl, hvis det ikke udføres 100 procent korrekt.

Ny facade ved vinduer kræver forsigtighed

Du bør også være meget forsigtig, når du udskifter inddækning omkring vinduer, fordi du meget nemt kan komme til at beskadige fuger omkring vinduet og lave små huller i husets dampspærre.

Kilder: Søren Holse, Prisme Byggeteknik, O. G. Jørgensen Rådgivende Ingeniører, Cembrit, Attic Group.

Mest læste artikler