Vælg den rigtige behandling til husets facade

Små revner og afskalninger kan repareres. Store skader kalder derimod på en større renovering, hvor der skal ny puds på. Murstenshuse, hvor facaden er pudset, kalket eller malet, kræver hyppigere vedligeholdelse end huse, hvor murstenene er ubehandlede.

Find først ud af, hvor meget du vil renovere

Inden du kaster dig ud i et renoveringsprojekt, er det en god idé at finde ud af, hvor omfattende renoveringen egentlig behøver at være. Både for din penge­pungs skyld og for murstenenes skyld, for en afrensning med fx sandblæsning kan være hård for dem.

Har pudset bæreevne nok?

Det afgørende for renoveringens omfang er, om pudset har bæreevne nok, det vil sige, om et nyt lag puds kan sidde ordentligt fast oven på det gamle. Fugt og frostskader kan ødelægge bæreevnen Hvis bæreevnen er for dårlig, skal det fjernes helt, så ny puds eller maling kan hæfte. Årsagerne til ringe bæreevne er fx fugt inde fra huset, frostskader, eller at pudset aldrig har hæftet ordentligt fra begyndelsen.

Få hjælp udefra til at vurdere facaden

Hvis der kun er små plamager af løst puds, afskalninger eller kun små revner, og resten af facaden ellers ser fin ud, og bæreevnen er i orden, er det nok at udbedre skaden, hvor den er. Men det er en vurderingssag. Du kan fx kontakte en bygningsrådgiver, arkitekt, bygningsingeniør eller en murer.

Når der er behov for den store renovering

Hvis hele facaden er skæmmet af revner og afskalninger af løst puds, eller hvis facaden er behandlet forkert fx med en maling, der er for tæt, så fugt inde fra huset ikke kan trænge ud, er der behov for en omfattende renovering. Hele facaden skal afrenses, så al puds er væk, og murstenene står rå.

Læs bl.a. på næste side om efterisolering og sandblæsning.

#br

Sandblæsning er for fagfolk

De mest udbredte metoder til afrensning er sandblæsning, og det skal udføres af professionelle. Det efterfølgende arbejde med ny puds er heller ikke gør det selv-arbejde.

Tjek om huset skal efterisoleres

Inden du sætter håndværkerne i gang, så tjek om dit hus har brug for at blive efterisoleret. Efterisolering kan laves uden på huset eller ved at sprøjte isoleringsmateriale ind i hulmuren. Revner i fugerne kan også med fordel udbedres og forstærkes, inden den nye puds kommer på.

Valget handler om udseende og vedligeholdelse

Det nye lag af puds skal kunne hæfte ordentligt på murstenene, og de forskellige lag puds skal hæfte ordentligt på hinanden. Herefter skal du vælge, hvordan den færdige facade skal se ud – skal den være pudset, kalket eller malet? Valget er et spørgsmål om smag, men der er også forskel på kravet til vedligeholdelse.

Sandblæsning
Bruges når hele facaden skal renoveres. Kan udføres med forskellige teknikker – de mest benyttede sandblæsninger er kombineret med vand. Brugen af vand betyder, at der vil blive presset lidt vand ind i murværket gennem revner, så facaden skal altid have tid til at tørre ind, inden den nye puds kommer på.

Mest læste artikler