Vælg den rigtige isolering til hulmuren

Trænger din hulmur til (ny) isolering kan du vælge mellem flere gode materialer. Husk at rådføre dig med en fagmand for at sikre, at huset kan tåle en hulmursisolering.

Start med at kontakte en fagmand

Når du skal isolere hulrummet i ydermuren på dit hus, er det vigtigt, at du får en dygtig fagmand ud. Alle materialer på markedet opfylder kravet om god isolering, men hvis opgaven er sjusket udført, vil isoleringen selvsagt ikke være optimal.

Kan dit hus tåle en husmursisolering?

Få også fagmanden til at vurdere, om dit hus kan tåle en husmursisolering. I nogle tilfælde suger ydervæggen nemlig vand, og det kan give frostskader, når der ikke længere siver varme ud gennem konstruktionen. Når du skal vælge mellem de forskellige isoleringsmaterialer, handler det derfor om din situation, og hvilke egenskaber du vægter højest.

Foto: Dansk Hulmursisolering
Den gamle isolering i form af lecakugler ses igennem et hul i muren – den fjernes, inden en ny isolering indblæses.

Papiruld og flamingo er mindre energikrævende

Hvis miljøhensyn ligger dig på sinde, så er fremstillingen af papiruld og flamingo mindre energikrævende end de øvrige. Hvis prisen er afgørende, så er papiruld billigst pr. m2, mens flamingo tilsat lim er dyrest pr. m2.

Fordele og ulemper ved materialerne

Mineraluld: Stenuld og glasuld er begge materialer, hvor der er spundet tynde fibre af enten smeltet sten eller glas, sådan cirka på samme måde som en candyfloss. Begge produkter benytter både nye og genbrugsmaterialer i produktionen. Stenuld og glasuld har dog hver deres særlige egenskaber:

  • Stenuld smelter først ved temperaturer over 1.000 grader, og kan derfor fungere som en form for brandbarriere.
  • Glasuld er et let materiale og kræver ikke så stort tryk, når det skal pustes ind i muren – hvilket kan have betydning, hvis du har porøse indermure.

Flamingo i hulmuren

Flamingogranulat (EPS) fremstilles af genbrugsplastik, der pustes op, så det indeholder 98 procent luft. I danske produkter tilsættes ikke brandhæmmere, fordi man vil undgå, at der kan udvikles giftig røg ved brand. Derfor brænder flamingo let og må kun bruges i brandsikre konstruktioner – som for eksempel hulmure.

Flamingo til hulmure leveres som små kugler, der ligger løst i hulmuren. Du kan i dag også få et produkt, hvor granulatet tilsættes et limstof samtidig med, at det pustes ind i muren. På den måde danner granulatet en fast plade, som ikke falder sammen over tid.

Spar penge – Isolér de varme og kolde rør

Foto: Dansk Papiruld
Papiruld består af gamle aviser, der er omdannet til små fibre.

Isolering lavet af gamle aviser

Papiruld består af papiraffald – typisk gamle aviser – som er blevet findelt, så det danner et granulat. Ved fugt isolerer papiruld stadig og tørrer hurtigt. Det anbefales dog ikke at bruge papiruld, hvis din ydermur er i dårlig stand eller meget udsat for slagregn. Ligesom flamingo uden lim kan også papiruld falde sammen over tid.

Papiruld kan bruges uden dampspærrer

Papiruld er et åndbart materiale som kan bruges uden dampspærrer (dog ikke i vådrum). Det nedbrydes nemt ved bortskaffelse. Fordi papiruld er tilsat borsalte er det modstandsdygtigt over for ild svamp og skadedyr. Selvom grænseværdierne for borsalte er overholdt, er det på listen over stoffer, Miljøstyrelsen gerne ser udfaset.

Perlite kan ikke angribes af svamp

Perlite er en vulkansk sten, som ved kraftig varmebehandling bobler op og bliver 20 gange større end den oprindelige volumen. Det bliver til et hvidt granulat med korn på størrelse med groft salt. Ligesom stenuld er perlite brandhæmmende og har desuden den fordel, at det ikke kan angribes af mikroorganismer, fx som svamp og skimmel. Perlite kan genanvendes eller bruges til jordforbedring.

Sådan skal hulmuren tjekkes

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit hus skal efterisoleres, kan du få det undersøgt ved hjælp af termografi eller “endoskopi”. Ved termografi vurderes varmetabet ved at se på husets overfladetemperatur og kan på den måde afsløre, hvor der mangler isolering. Ved “endoskopi” stikkes et lille kamera ind i hulmuren og viser, hvor meget den gamle isolering evt. er faldet sammen.

Mest læste artikler