Giv porten et sikkerhedstjek

Hører der en garage til din bolig, har du formodentlig enten en vippeport eller en ledhejseport. For begge typer gælder det, at der kan ske ubehagelige uheld, hvis ikke sikkerheden er i orden.Mange garageporte, især af ældre dato, trænger til et sikkerhedstjek. Se her, hvordan du gør det.

Du har ansvaret
Vil du opgradere din manuelle port, men ønsker du at beholde den originale, kan du godt selv installere den nye teknik. Du skal blot tænke på, at du i så fald selv har ansvaret, hvis der skulle ske eventuelle ulykker. Når det handler om sikkerhed, kan det derfor ofte bedst betale sig at investere i en ny port monteret af en professionel.
Pas på fingrene
Din garageport skal være sikret mod, at fingre og arme kommer i klemme. Både i siderne og mellem portsektionerne. Fjedrene, der holder porten på plads, bør være udstyret med ekstra sikkerhedsfjedre, der sikrer, at selv om en fjeder springer, så bliver porten stadig holdt på plads. Der skal derudover være en faldsikring, der låser portbladet, så det ikke kan falde ned, selv om der sker et fjederbrud.

Infrarøde følere gør porten ekstra sikker
Motoren skal desuden stop­pe, når den registrerer en forhindring. Det gælder uanset hvor, der er noget, der kommer i klemme, og uanset om porten er på vej op eller ned. Som ekstra sikring er det også muligt at montere infrarøde følere, der tjekker, om noget
kommer under porten.

Sikring mod indbrud
Garageporten er mange steder en indirekte indgang til dit hjem, så det kan være en stor fordel at have en form for låsemekanisme.
En mulighed er at installere en automatisk løftesikring, som låser porten mekanisk, når den er nede. Fordi sikringen sker mekanisk, virker låsemekanismen også, selv om der er strømsvigt.

Lås porten fra begge sider
Hvis du har en vippeport, kan du få en dobbeltlås. Hermed er porten låst fra begge sider, så porten ikke kan vristes op. En anden mulighed er at sikre din garageport elektronisk ved at anskaffe en håndsender med sikkerhedskode.

Få et par tips på næste side, hvis du skal ud og investere i en port.#br

Ny i port-branchen
Er du endnu ikke ejer af en port til din garage, så er her et par tips, du kan følge, inden du beslutter dig: En port med indbygget teknik kan kræve en del vedligeholdelse for at være driftsikker. Tjek derfor, hvor megen vedligeholdelse el-betjeningen på den udvalgte port kræver.

Teknik koster flere penge
Generelt kan man sige, at jo mere el-betjent teknik, porten indeholder, jo dyrere vil løsningen blive i den sidste ende. Det er hos flere producenter muligt at få skræddersyet præcis den port, du ønsker.

Har du en ledhejseport, bør du tjekke følgende:

  • Ledhejseporten skal være forsy­­net med fingerklemssikring både ind- og udvendigt mel­lem portsektionerne.
  •  Porten skal være sikret mod at falde ned, så den standser i tilfælde af fjederbrud.
  • Stålwirerne er ført indvendigt mellem portbladene og karmen, så der ikke er risiko for at komme til skade.
  • Ledhejseporten med port­åbner skal overholde lukkekraften, så den standser, når der mærkes forhindringer.


Har du en vippeport, bør du tjekke om:

  • Der er en sikkerhedsafstand på 25 mm mellem vippe­armen og karmen.
  • Der er monteret beskyttelseskappe på vippearmen, så man ikke utilsigtet kan stikke hånden ind.
  • Portbladet er sikret mod at falde ned.
  • Fjedrene er sikret mod at kunne springe af.
  • Skinnerne er udført, så rullerne ikke kan afspores.

Mest læste artikler