Parkér i en carport

Læ til bilen, til brændet og plads til opbevaring. Få inspiration og gode råd, før du køber ny carport.

Af Helle Møller Riis, idényt nr. 4, 2005

Er du træt af frost på ruderne om vinteren, en varm bil i sommerperioden og visne blade på køleren om efteråret, så er det måske på tide at få din bil under eget tag. En carport er noget af den bedste rustbeskyttelse, du kan give bilen.

Spørg kommunen
De allerbilligste modeller koster fra ca. 3.000 kr., mens de dyreste koster i omegnen af 50.000 kr. Materialevalget er naturligvis afgørende for prisen, ligesom det har betydning, hvor meget du selv har tænkt dig at udføre.

Hvad enten du vælger en færdig model eller selv tegner din carport, er det vigtigt, at den overholder bygningsreglementet. Ellers kan du risikere, at den bliver revet ned på kommunens ordre.

Derfor skal du kontakte teknisk forvaltning i din kommune, inden du går i gang. Som grundregel må alle bygge en carport på op til 50 m2, hvis den ikke er placeret direkte i skellet og er maks. 2,5 m høj, men der kan gælde særlige regler i dit lokalområde.

Du skal sende en tegning over den carport, du har tænkt dig at opføre, og en grundplantegning, der viser, hvor carporten skal pla ceres. Herefter har kommunen 14 dage til at undersøge, om der er forhold, som gør, at carporten ikke kan opføres. Planlægger du en større eller højere carport, skal du søge en særlig byggetilladelse.

Mange muligheder
Hvad enten du er selvbygger eller får en færdig carport leveret i indkørslen, så er det vigtigt, at du inden har tænkt igennem, hvad du vil bruge din nye carport til.

Skal den kun være en overdækket p-plads til bilen, eller skal der også være plads til pejsebrænde, cykler og værktøj? En carport kan blive det pulterrum eller værksted, du har manglet.

Samtidig kan den nye tilbygning indgå i haven. Mange vælger at opføre en carport, så den bliver en afskærmning og danner en slags bund i haven. En bagside af en carport kan med den rigtige beklædning danne et glimrende espalier, ligesom der er eksempler på carporte, der er sammenbygget med små drivhuse.

Det vigtigste er selvfølgelig, at den nye carport opfylder dine ønsker, og at den passer til husets stil og din pengepung.

Spørg fagmanden Vælger du et af de “færdige” carportbyggesæt, giver konstruktion og opførelse sig selv, men vælger du en carport efter eget design, er det en god idé at spørge en fagmand til råds. En arkitekt, en bygningskonstruktør eller en tømrer kan rådgive dig, så du får den rigtige taghældning, det rigtige materialevalg og korrekte dimensioner på din overdækkede p-plads.

Det siger reglerne

Det samlede areal må maksimalt være på 50 m2.

En carport skal som udgangspunkt placeres 2,5 m fra naboskellet. Det er dog forholdsvis enkelt at få dispensation for reglen.

Den samlede længde må maks. være 12 m. Der kan dog gælde særlige bestemmelser, fx hvis din carport er placeret yderst på en hjørnegrund. Den samlede længde opgøres som tagfladens længde minus 1 m.

Højden må maksimalt være 2,5 m. Målt lodret fra det naturlige terræn.

Materialerne skal opfylde brandforskrifterne. Bygges der nærmere end 2,5 m til skel, må der ikke være vinduer på den side, der vender ud mod skellet. Regnvand og smeltevand må heller ikke ledes ind på nabogrunden.

Anmeld byggeriet til kommunen. Vedlæg tegning i korrekt målestok med mål på og placering af carporten på grunden. Er carporten på maks. 50 m2, og hører du ikke noget inden for 14 dage, kan du betragte det som godkendt.

For byggerier over 50 m2 skal der søges om særlig byggetilladelse. Ansøgningen sendes også til kommunen, men her er behandlingstiden længere.

9

Mest læste artikler