Sæt bil, redskaber og vasketøj i carporten

Den nye carport skal passe til huset, den må ikke tage lyset fra vinduerne – og så er det en overvejelse værd, om den skal rumme et redskabsskur, en brændestabel, familiens cykler og måske 10 tørresnore til vasketøjet.

Mange forskellige typer carporte
Carporten er det første, jeres besøgende ser, når de kommer til jeres hus, og det er derfor vigtigt, at den arkitektonisk passer både til huset og til grunden. Der findes mange typer carporte med helt forskelligt udtryk. Fra murede bygninger, der er opført i samme materialer og med samme tag som huset – til de helt lette tagkonstruktioner på stolper.

Tjek udvalget inden du vælger

Det er en god idé at undersøge markedet både på udstillinger og på carportfirmaernes hjemmesider, her finder du billedgallerier, hvor carportene ses der, hvor de er opført.
Du kan købe en carport som samlesæt og bygge den selv. Nogle leverandører tilbyder at opsætte carporten imod merpris.

Lysindfald
Det kan være en komfortabel løsning at bygge carporten helt op til huset, så I kan komme tørskoet fra bilen hen til hoveddøren. Her kan carporten ofte hæftes direkte på husmuren – det giver en meget let og enkel konstruktion. Det er dog vigtigt at tænke på lysindfald; for hvis carporten bygges hen over nogle af husets vinduer, er det vigtigt, at taget udføres i gennemsigtige materialer, da carporten ellers vil tage lyset fra vinduerne.

Vandafledning
Når I planlægger byggeriet, er det vigtigt at have en plan for vandafledningen fra taget af den nye carport. I en del kommuner vil lokalplanen kræve, at vandet nedsives på egen grund fx i faskiner. Under alle omstændigheder er det nye tag en god mulighed for at indtænke muligheden for at opsamle regnvand til vanding fx af drivhus og have – i stedet for blot at lade det løbe ud i kloakken.

Siderne
En carport kan blot bestå af fire stolper og et tag – eller den kan være lukket på én eller flere sider. De lukkede sider giver mulighed for at få lukket haven af fx ind mod naboen eller mod vejen – og de giver et mere lukket rum inde i carporten. Bor I et åbent sted, kan det være nødvendigt at lukke carporten imod vest for at beskytte bilen mod regn og blæst. Hvis I bor nær ved havet, hvor der er salt i luften, er det ekstra vigtigt at lukke af for blæsten.

Gulvet
Overvej, om I skal benytte lejligheden til at lægge ny belægning i forbindelse med, at I opfører carporten. En flisebelægning giver det bedste underlag, hvis carporten skal benyttes til andet end parkering. Skal der graves ud til fliser, vil det ofte være en god idé at få det gjort, før carporten opføres – men da der skal graves ud til punktfundamenter til carportens stolper, er det en god idé at aftale rækkefølgen på arbejdet med det firma, der opfører carporten.

På næste side kan du se, hvilke love og regler, der gælder i forhold til carporte.#br

Ekstra plads

Foto: Dansk Carport System
Carporten af træ kan låses, så den er 100% tyverisikret.

Når I alligevel skal i gang med at bygge, er det en god idé at overveje, om der skal være plads til noget ekstra under taget – det er ’billige kvadratmeter’, når byggeriet alligevel er i gang. Redskabsrum, værksted, tørreplads til vasketøj, ekstra plads til traileren, brændeskur og cykelskur er nogle af de oplagte ting, der kan komme med under carportens tag.

Vedligeholdelse
En carport skal holde i mange år. Så ud over, at materialerne skal passe til resten af bygningerne på grunden, er vedligeholdelsen også vigtig. Er stolper og sider udført i træ, vil det i de fleste tilfælde kræve løbende vedligeholdelse – mens stolper af varmegalvaniseret stål og sider i plast er vedligeholdelsesfri.

Frostfrit
Vil I gerne have et frostfrit redskabsrum eller værksted i forbindelse med carporten, er det nemmest at få vægge og loft isoleret fra start af, ligesom gulvet skal udføres på en måde, så rummet kan blive tæt, hvor gulv og vægge mødes. Er skuret rimeligt isoleret, vil det være frostfrit også ved moderat frost – men i længere perioder med hård frost skal der tilføres lidt varme. Her er en energineutral løsning et lille solpanel, der sender varm, tør luft ind i rummet.

Love og regler om carport
• Tjek, om der er en tinglyst lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, som vedrører din ejendom og det aktuelle byggeri. Det kan fx dreje sig om bygningernes placering, afstand til skel eller en byggelinie mod vej. Spørg evt. teknisk forvaltning.
• Opførelse af småbygninger med et samlet areal på op til 50 m2 kræver ikke byggetilladelse men en skriftlig anmeldelse til kommunen.
• Anmeldelsen skal indeholde målfaste tegninger og beskrivelse, som viser bygningens beliggenhed på grunden, dens højde, længde og bredde, dens afstand til skel og valg af ydre materialer.

Husk forsikringen
Når man bygger carport skal man være opmærksom på, at husforsikringen kun omfatter de bygninger, der var på grunden, da du købte din forsikring. Det betyder, at du skal fortælle dit forsikringsselskab, at du får carport, hvis du vil have den omfattet af din forsikring. Nogle forsikringer skal dog kun have besked, hvis det samlede areal af carport, cykelskur, havehus m.v. overstiger et vist antal kvm. – fx 75 kvm. Vær også opmærksom på, at det kan være krav, at carport er opført på muret eller støbt sokkel for at blive forsikret.

Kilde: Forsikringsoplysningen

Mest læste artikler