Overraskende: Kun få nabostridigheder under coronakrisen

I en tid, hvor mange har arbejdet hjemme og dermed gået tæt op af deres naboer, har der været overraskende få nabostridigheder. Og måske betyder krisen også, at vi har fået en anden relation til vores naboer, som gør, at der også i fremtiden vil være færre konflikter hen over hækken.

Normalt opstår konflikter mellem naboer i ferier og omkring helligdage, hvor mange er hjemme. Men under coronakrisen, hvor mange har været tvunget til at arbejde hjemme, har der været overraskende få henvendelser hos Center for Konfliktløsning, som er en forening, der arbejder for at fremme fredelig konfliktløsning, bl.a. mellem naboer, som er kommet op at skændes og ikke længere selv er i stand til at udrede konflikten.  

– Der har været stille ved telefonerne under selve krisen, men det er som om, at efterhånden som folk kommer mere tilbage til hverdagen, så er de begyndt at henvende sig igen, siger Kirsten Frydensberg, der er faglig leder på Center for Konfliktløsning.

Jesper Bastholm Munk, der er konfliktmægler ved Center for Konfliktløsning og selv tager ud og mægler mellem parter, hvor der er opstået uenigheder, som de ikke længere selv er i stand til at løse, genkender billedet.

– Under coronakrisen har mange haft fokus på at få dagligdagen til at fungere. Nu, hvor hverdagen så småt er ved at vende tilbage, har folk mere overskud til at tage hånd om de konflikter, der måtte være, siger han.

Men han tror også, at coronakrisen vil betyde, at der på sigt kommer færre nabostridigheder, som kræver en ekstern mægler, fordi rigtig mange er blevet tættere knyttet til naboerne i den periode, hvor de har gået hjemme. 

– Folk, der bor tæt op og ned af hinanden, er blevet bedre til at spørge hinanden, hvordan det går. Alle har været fælles om krisen, og på den måde er der sket en vis relationsopbygning mellem mange, som kan betyde, at det kan blive nemmere at løse konflikter, inden de eskalerer, siger han.

Ugekalender | hvilken uge er det? Kalender med uge nr

Mest læste artikler