Fugtsikring af kælderen

Fugt i kælderen skaber problemer. Det giver gode betingelser for angreb af råd og svamp, og i nogle tilfælde kan problemerne brede sig længere op i husets konstruktioner, evt. i form af ægte hussvamp, der er en meget alvorlig sag.

Kælderen er måske det sted, du bruger som et opbevaringssted, for de ting du ikke lige bruger i hverdagen.

Døjer du med fugtig kælder, er du langt fra den eneste. Hvis det ikke skal gå udover dine ting, kælder eller dig selv og din familie, er det vigtigt, kælderens luftfugtighed kommer under kontrol.

Kan give helbredsproblemer

Det dårlige indeklima, som følger med fugtproblemer og svampeangreb, kan have negativ indvirkning på helbredet. Fx kan skimmelsvampe give problemer, hvis du lider af allergi og astma.

Tegn på fugt

Symptomerne på en kælder med fugtproblemer er synlige indefra, selvom fugten normalt kommer udefra. Almindelige tegn er:

  • Muggen og kedelig lugt nede i kælderen
  • Fugtskjolder på gulvet og på væggene
  • Afskalninger af puds eller maling eller porøse og løse overflader
  • Saltudblomstringer på kældervæggene
  • Opfugtning af træværk eller opbevarede genstande
  • Vækst af skimmelsvamp

Læs også: Skimmelsvamp – sådan fjerner du skimmelsvamp

Søg evt. rådgivning hos en arkitekt

Fugtproblemerne kan skyldes mange ting, og det kan være meget svært at finde synderen. Har du alvorlige problemer, skal du søge rådgivning hos en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør. Der er en lidt flydende grænse mellem en almindelig, lidt fugtig kælder og så en kælder med egentlige fugtproblemer. Hvad og hvor meget, der skal gøres, afhænger derfor også af, hvad du gerne vil bruge kælderen til, og hvor mange penge du vil ofre.

Utætte ydervægge i kælderen

Fra jordlagene rundt om huset kan fugt presses ind gennem kældervæggene fra siden, hvis ikke de er helt tætte. Det gælder især gamle huse, der ikke har støbte, men murede kældervægge. I nogle tilfælde er drænet rundt om huset tilstoppet eller mangler helt, så vandet ikke kan løbe væk. Hvis fugtproblemerne ikke optræder i hele kælderen, men kun lokalt, kan de skyldes utætte afløbsbrønde, tagnedløb eller vandrør.

Ventalition og varme hjælper

Tætte beklædninger og maling på indersiden af kældervæggene spærrer fugten inde i væggene, og kan presse den længere op, hvor den giver problemer. Mindre fugtproblemer kan afhjælpes ved at fjerne de tætte beklædninger og maling fra væggene, reparere pudset og male med en diffusionsåben maling som fx silikatmaling. Etabler desuden god ventilation suppleret af en svag, men konstant varme i kælderen. 

Installer et ventilationsanlæg, så fugten kan slippe ud af kælderen.

Stop fugten udefra

Er der ikke mulighed for en udvendig løsning, findes der metoder til at stoppe fugten indefra, etabler eksempelvis en vandtæt membran påført en speciel puds, som tillader muren at ånde, men stopper vandindtrængning. Ved at bore huller i muren og herigennem imprægnere den, er det i nogle tilfælde desuden muligt at stoppe opstigende fugt.

Andre årsager til fugtig kælder

Fugt fra badeværelse, tøjvask og tøjtørring kan give problemer, hvis kælderen ikke er ventileret nok. Kondens, hvor vand fra den fugtige luft dannes på de kolde overflader, modvirkes med god ventilation og svag opvarmning. En defekt eller overbelastet kloak kan også give vand i kælderen. I så fald kontakt din kloakmester, der kan foretage en inspektion.

Utæt kældergulv

Hvis det ikke hjælper, kan en væsentlig mere omfattende løsning være at fritgrave hele fundamentet, lægge et nyt omfangsdræn og tætne ydervæggene ude fra med asfalt eller såkaldte grundmursplader (profilerede plader af plast). Alt dette er arbejde for professionelle, da fritgravningen kan resultere i alvorlige sætningsskader. 

Vandtæt lag på betongulvet

På moderne huse ligger der både isolering og et drænlag under kældergulvet, som holder kulde og fugt væk fra kældergulvet. Mangler disse lag, kan der suges fugt direkte op gennem kældergulvet. En ret enkel løsning kan være at tætne betongulvet med et vandtæt lag støbeasfalt eller en vandtæt membran med flisegulv ovenpå. Den mest omfattende løsning består i at hugge det gamle gulv op og grave ud, inden der etableres et drænlag med trykfast isolering ovenpå. Til sidst støbes et nyt gulv, med en vandtæt membran under. 

Læs også: Fugt i kælderen – sådan undgår og tjekker du for fugt

Mest læste artikler