Genbrug husets varme og få et bedre indeklima

Skal du bygge om eller efterisolere, kan det være en god idé at få et varmegenvindingsanlæg samtidig. Med et varmegenvindingsanlæg kan du på én gang reducere varmeforbruget og risikoen for vækst af husstøvmider og skimmelsvamp.

<!–Foto: Nilan–>
På billedet kan du se hvordan anlægget virker:
1. Varmeveksleren i selve ventilationsanlægget overfører varmen fra den brugte luft til den nye luft.
2-3. Anlægget fungerer sammen med forskellige typer opvarmning. Huset her har gulvvarme.
4. Anlægget kan også opvarme brugsvandet.
5. Brugt luft suges ud gennem ventilationskanaler fra bryggers, badeværelse og køkken.
6. Ny og opvarmet luft føres via ventilationskanaler ud i stuen og på værelserne.
7. Frisk udeluft blæses ind og renses for pollen i et filter.
8. Den brugte luft suges ud af huset.

Du må ikke installere et centralt ventilationsanlæg
Faktisk må du ikke installere et centralt ventilationsanlæg i dit hus uden, at det har varmegenvinding – kravet er beskrevet i Bygningsreglementet.

Nye huse kan ikke leve op til lovkravet

De fleste nye huse kan ikke leve op til lovens krav om at bruge så lidt energi som muligt uden at have et varmegenvindingsanlæg. Og skal du i gang med at bygge om eller efterisolere, er det en god anledning til at installere et varmegenvindingsanlæg.

Undgå skimmelsvamp og allergi

Jo bedre isoleret dit hus er, desto større behov er der for at lufte ud for at undgå skimmelsvamp og allergi. Behov, som det er nemmere at leve op til, hvis du installerer et varmegenvindingsanlæg.


Du undgår at få pollen ind i huset
I anlægget sidder en varmeveksler, som overfører varmen fra den gamle, brugte indeluft, der suges ud, til den friske luft, som blæses ind i huset. De fleste anlæg har desuden filtre, så du undgår at få pollen trukket ind i indeluften.

Læs på næste side bl.a. om montering, priser og støj. #br

Du kan kombinere anlægget med en varmepumpe
Du kan vælge at kombinere anlægget med en varmepumpe, så det også bidrager til at opvarme brugsvandet. Hvilken løsning, som er mest optimal i dit hus, kan en autoriseret forhandler rådgive dig om, for det afhænger af flere ting – bl.a. hvor godt huset er isoleret, om I har gulvvarme, og om huset er bygget i en eller to etager.

Anlægget består af to ting
Varmegenvindingsanlægget består overordnet set af to ting: selve ventilationsanlægget og rør fra anlægget og ud til de forskellige rum i huset. Anlægget med varmeveksleren har typisk en størrelse som et højskab og placeres ofte i bryggerset. Rørerne trækkes frem til de forskellige rum i huset, så frisk luft kan blæses ind og brugt luft suges ud og tilbage til anlægget, hvor varmen genbruges i varmeveksleren.


Det er nemt at trække rørene i et etplanshus
I et etplans hus er det relativt nemt at trække ventilationsrørene på loftet. Mere besværligt kan det være i et toplanshus, hvis første­salen er udnyttet, og der kun er begrænset plads til rørføring i tagrummets skunk.

Du skal bruge en elektriker
Du kan selv udføre en del af montagearbejdet, men tilslutningen af de elektriske komponenter skal altid udføres af en autoriseret el-installatør. Indreguleringen af anlægget er det også bedst at lade en fagmand om. Husk altid at isolere ventilationsrørene. Det øger effekten af varmegenvindingen, reducerer støj fra ventilatoren og forhindrer, at der kommer kondens i rørene.
Jo større rør – jo mindre støj
Der kan være lidt støj fra ventilationsrørene, men jo større rørene er, desto mindre generende er støjen. Desuden er det muligt at indbygge støjdæmpere, hvis det viser sig at være nødvendigt. Vær også opmærksom på, at et varmegenvindingsanlæg i korte perioder om vinteren kan gøre indeluften mere tør, end du er vant til.

Prisen varierer
Prisen på et anlæg varierer meget, og afhænger både af husets størrelse og ønsket om anlægstype med eller uden varmepumpe. Men regn med, at prisen begynder i området af 50.000 kr.

Mest læste artikler