Så meget CO2 må der være i luften i dit hjem

Der er en grænseværdi for, hvor meget CO2 der må være i din bolig. Lever dit hjem op til de kriterier? Se her, hvordan du måler kuldioxiden i din bolig, og hvad du kan gøre for at forbedre CO2-indeklimaet.

Hvornår er der for meget CO2 indendørs?

CO2 er en usynlig, farveløs og lugtfri gasart. Det gør det vanskeligt at fornemme, om den er gal med mængden af kuldioxid i et rum. Hvis det er varmt, sveder man. Hvis det er fugtigt, dugger det på ruden. Hvis der er for meget CO2 i rummet, bliver man måske lidt døsig, men det kan jo have så mange årsager. Så hvad gør man, og hvornår er det på tide at gribe ind?

Hvad er CO2?

CO2 er i sig selv ikke farlig. Kuldioxid eller carbondioxid, som CO2 også kan kaldes, er naturligt forekommende i naturen. CO2 opstår blandt andet ved forbrænding af kulbrinter, ved fotosyntese og ved respiration – altså udånding.

Det sidste kan være en stor udfordring i indendørs lokaler. Ikke mindst når der er mange mennesker til stede i et rum. Det kan f.eks. være tilfældet i et mødelokale eller i et klasselokale i en folkeskole.

Grænseværdien kan også overskrides, hvis der er en brændeovn i rummet, eller hvis man glemmer at lufte hyppigt ud i et lokale.

Hvordan måles kuldioxid?

 • Mængden af CO2 i luften måles i enheden ppm.
 • Ppm er en forkortelsen for parts per million.
 • Den typiske koncentration af CO2 udendørs er 380 ppm.
 • Det vil sige, at ud af en million molekyler er 380 af dem CO2-molekyler.

Hvor meget CO2 må der være indendørs?

Arbejdstilsynet opererer med en grænseværdi for CO2-indhold i luften indendørs på:

 • 1000 ppm

Der er dog ikke en sirene, der går i gang, når denne grænseværdi overskrides, og der er ikke noget krav om, at arbejdstilsynet skal træde i aktion, når CO2-indholdet i for eksempel et klasselokale er for højt.

Hvis for høje værdier bliver målt, bør nogen dog tage affære. Vedholdende høje CO2-mængder i et rum kan nemlig have mange uheldige bivirkninger – som for eksempel:

 • Større risiko for sygdomssmitte
 • Ubehagelige temperaturforhold
 • Generel døsighed og træthed

Læs også: Sådan får du styr på fugten i din bolig

Hvordan kan CO2-forholdene forbedres?

Forholdene kan forbedres på flere forskellige måder. Disse metoder kan anvendes enten alene eller i kombination:

 • Hyppigere manuel udluftning i lokalet. Om vinteren anbefales kortvarig udluftning med vinduet på fuld gab. Om sommeren kan man lade vinduet stå permanent på klem.
 • Forbedre den mekaniske ventilation i boligen.
 • Anbringe printere og kopimaskiner i separate rum med ventilation.
 • Tjekke, at der ikke er brugt byggemateriale, der kan afgive sundhedsskadelige dampe.

Måling af CO2-værdier

I dag kræver det ikke et stort hold af teknikkere i hvide kitler at bestemme C02-værdien i et rum. Der findes efterhånden et stort antal kuliltealarmer og CO2-klimamålere i handlen, som gør det nemt at få overblik over indeklimaet i en bolig. Priserne begynder omkring 400 kroner og ender i flere tusinde kroner.

Der er også udviklet regulære vejrstationer til hjemmet som Netatmo med indbygget CO2-måling.

Teknologien er kort sagt til stede. Ingen behøver derfor længere at gå rundt i uvished, om CO2-mængden i deres hjem er skadelig.

Læs mere om CO2 indendørs her.

Mest læste artikler