Sådan finder du ud af, om dit hus skal efterisoleres

Du kan enten købe dig til en test, der giver svaret på om dit hus er godt nok isoleret, eller du kan selv tjekke det ved hjælp af nogle enkle tips og indgreb. Hvis isoleringen er for tynd, er det tid til at efterisolere huset.

<!– Foto: Rockwool–>
Køb dig til en test – og til svaret
Du kan bl.a. tjekke isoleringen ved at få gennemført en BlowerDoor-test eller en termografi. BlowerDoor-testen foregår ved, at der bliver monteret en ventilator ved husets yderdør, som skaber over- eller undertryk. På den måde kan man overvåge luftskiftet ved hjælp af elektroniske målere. Testen koster typisk mellem 6.300 og 10.000 kr.

Termografi afslører for ringe isolering
Termografi er en teknik, hvor der tages billeder med et specialkamera, der registrerer temperaturforskelle. Så kan du se hvilke overflader der er varme og hvilke der er kolde, og på den måde finde frem til de områder, hvor der slipper mest varme ud (eller kulde ind). En standardundersøgelse af et parcelhus koster mellem 3.750 og 6.300 kr.

Tjek selv tykkelsen af isoleringen

Du kan også komme langt med sund – og gratis – fornuft: Tjek selv tykkelsen af husets isolering sted for sted.
Vinduer af glas har sværere ved at holde på varme end en tyk muret væg, og den bedste løsning er derfor energiruder med en lav u-værdi (lavenergiruder).

Tjek også isoleringen omkring vinduerne
Men selvom dine ruder er effektive, skal du også sikre dig, at isoleringen omkring vinduerne er i orden.
En nem måde er at stille et lys i vindueskarmen. Blafrer det meget, tyder det på, at der er øget ventilation i området, og at der ikke er tætnet nok omkring vinduerne.

Pas på taget – her er det største tab af varme
Husets helt store varmetab sker fra taget, hvis isoleringen ikke er god nok. Hvis du ikke har oplysninger på din tagisolering, og isoleringen ikke ligger frit, er du nødt til at åbne konstruktionen op ved enten at tage noget af tagdækningen eller noget af beklædningen på den indvendige side af.

Mål isoleringen med en strikkepind
Du kan stikke en strikkepind igennem isoleringen og på den måde måle, hvor tyk isoleringen er. Gør dette fra den kolde side ind mod den varme side, ellers risikerer du at ødelægge dampspærren. Har du tagvinduer, kan du også få en fornemmelse af isoleringstykkelsen ved at kigge på dybden af lysningen.

Læs mere om isolering af skunk og ydervægge på næste side.#br

  Foto: Jens Christian Elle/ Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum
  Efterisolering af loftsrum kan bl.a. gøres med granulat, der sprøjtes ind.

Husk skunkens isolering
Fjern lidt vægbeklædning. Hvis det er en “kold skunk”, hvor isoleringen ligger op mod den lodrette væg, som går ind mod det opvarmede rum, bør der også ligge isolering i gulvet mod etagen nedenunder. Hvis det er en “varm skunk”, hvor isoleringen ligger parallelt med tagfladen, er det nok, at taget er isoleret.

Gør det selv, hvis husets vægge er isoleret inde

Tunge ydervægge, der består af beton, mursten, gasbeton eller lignende, kan være isoleret indvendigt, udvendigt eller i hulrum. Er væggen isoleret indvendigt, kan du selv tjekke isoleringstykkelsen ved at tage noget af vægbeklædningen af.

Mål dig frem ved lette ydervægge
Lette ydervægge er bygget op som træ eller stålskeletter med isolering imellem. Mål vægtykkelsen ved vindueslysningen. Ved at trække tykkelsen af indvendig og udvendig beklædning fra, kan du få en ide om isoleringstykkelsen.

Foto: iStockphoto

Så tyk isolering
Der er forskel på, hvor meget forskellige materialer isolerer og derfor også på hvor tykt et lag isolering, der er nødvendigt. Spørg leverandør, inden du går i gang. Du kan få et indtryk af isoleringens tykkelse hos Viden-center for energibesparelser i bygninger. Anbefalede minimumstykkelser på den samlede isolering efter efterisolering:

  • Tung ydervæg af mursten: min. 100 mm
  • Loft: min. 300 mm
  • Skunk: min. 300 mm

God isolering kræver, at du lufter ud
Bedre isolering stiller krav til udluftningen, ellers kan der opstå fugtskader i konstruktionerne. God udluftning = luft ud, så der er gennemtræk tre-fire gange i døgnet.
Vær opmærksom på, at der kan trænge fugt op gennem soklen på ældre huse, der er blevet hulmursisoleret – kontakt en fagmand, der kan vurdere din konkrete situation.

Gratis hjælp fra nogle kommuner
Flere kommuner er nu begyndt at lave en termografisk overflyvning af bygninger. Så kan du se, hvor varmen fra dit hus siver ud. Du skal ikke iværksætte renovering udelukkende på den baggrund af den – det er den ikke detaljeret nok til, men du får et fingerpeg. Kommunerne Høje-Taastrup og Skanderborg har offentliggjort billederne. Århus, Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk gør det i slutningen af 2010.
Tegn på mangelfuld isolering

  • Varmeregningen er uforholdsmæssig høj
  • Træk henover gulvet
  • Mørke striber eller skimmelsvamp på loft og i hjørner
  • Meget koldt i kælderen

Mest læste artikler