Energiforbedringer i dit hus kræver ekstra udluftning og ventilation

Når du energirenoverer, er det vigtigt, at du samtidig med forbedringerne husker ekstra ventilation. Forbedringerne tætner huset og sparer energi, men det bliver sværere for fugten at komme ud. Derfor må du hjælpe den på vej med gode udluftningsvaner. Uden dem kan du i værste fald blive syg.

Hvad der er godt for energiregnskabet kan være skidt for helbredet

Det er godt for energiregnskabet at spare ved at efterisolere huset eller bygge nyt lavenergi, men det kan være skidt for dit helbred, hvis dine udluftningsvaner ikke følger med. En undersøgelse fra DTU Byg tyder på, at danskernes udluftningsvaner allerede halter gevaldigt efter behovet. Og det giver risiko for, at vi sparer os syge i miljøets navn.

Læs også: Energirenovering – her er alle de tilskud, du bør kende

Fugten har svært ved at komme ud

Nye vinduer og efterisolering “lukker” huset for en række uhensigtsmæssige utætheder – det er også hele pointen med energiforbedringer, så du kan spare på energien, men det betyder, at fugt har sværere ved selv at komme ud. Derfor skal du hjælpe den på vej med mere og bedre ventilation.

Foto: BYGERFA
Skimmelsvamp er den hyppigste gene på grund af manglende udluftninger efter energiforbedringer
Foto: BYGERFA

Almindelig udluftning er ikke nok

Erfaringen viser, at behovet for udluftning kan stige til det dobbelte. Det vil sige, at du i stedet for to-tre daglige udluftninger med gennemtræk i 5-10 min. skal op på fire-seks! Og det er urealistisk for de fleste. Når du energirenoverer, anbefaler BYG-ERFA (en fond, der indsamler og bearbejder byggetekniske erfaringer), at du følger reglerne om ventilation til nybyggeri i Bygningsreglement BR10, selvom dit hus ikke er nyt. Det betyder, at du ikke kan nøjes med almindelig udluftning. Du skal supplere med en eller flere former for mekanisk ventilation.

Det kan du selv gøre

Hver dag:

 • Luft ud min. 3 gange dagligt. Udluftning = gennemtræk i 5-10 min.
 • Emhætten skal køre, når du laver mad og 5-10 min. derefter.
 • Luk døren ud til badeværelset både under og efter et bad, så fugten ikke spredes til resten af huset.
 • Hold samme temperatur i alle rum – også i soveværelset. Ca. 20-20C. Hvis det bliver koldere, får husstøvmider gode vilkår.
 • Tør vand på gulvet i badeværelset op.
 • Tør evt. dug på vinduerne af.

Hver uge:

 • Gør grundigt rent. Skimmelsvamp trives på urene overflader. Og sporer fra skimmelsvamp sidder i støv.
 • Luft ud, mens du gør rent. Især ved gulvvask.

Generelt:

 • Sæt ikke møbler klods op ad en kold ydervæg. Min. 10 cm’s afstand.
Foto: Thermex
Fugtstyret ventilator
Foto: Thermex

Hjælp til udluftning

  • Fugtstyret ventilator: El-drevet ventilator, som automatisk tænder, når luftfugtigheden er for høj og automatisk slukker, når fugtniveauet er faldet igen. Suger den gamle luft ud. Du skal sørge for, at rummet får tilført ny frisk luft – for eksempel via et vindue.
  • Emhætte: For den største effekt skal du vælge en emhætte med aftræk til det fri. Hvis du har varmegenvindingsanlæg i dit hus, kan du koble en særlig emhætte til, så varmen fra køkkenet ikke går til spilde.
  • Friskluftsventil (eller udeluftventil): Har forbindelse til udeluften. Har spjæld af den ene eller anden udformning, så du kan vælge, om den skal stå helt åben eller kun delvist. Der findes tre forskellige typer: – Indbygget i vinduer – I ydervægge – I loftet.
  • Luftsolfanger: Solceller driver en ventilator, der suger den gamle fugtige luft ud og blæser frisk opvarmet luft ind. Egnet til små (sommer)huse og kældre.
  • Styrede vinduer: Du kan få ovenlysvinduer med tidsindstillet åbne-lukke-funktion, så der bliver luftet ud, også selvom du ikke er hjemme, og selvom vinduer sidder højt oppe og er svære at nå.
 • Genvindingsanlæg: Du må ikke længere installere et centralt ventilations-anlæg i dit hus, uden at det har varme-genvinding, jf. Bygningsreglementet. Varme-genvindingen hiver varmen ud af den brugte luft, inden den sendes ud af huset. Varmen bruges til at opvarme den nye friske og koldere udeluft, inden den sendes rundt i huset.

Sådan lufter du ud, uden at få en skyhøj varmeregning

Undgå

 • Vindue på klem i længere tid. Det koster megen energi, og overflader og vægge omkring vinduet køles ned med risiko for, at fugt kondenserer og giver grobund for skimmelsvamp.
 • Tændte radiatorer. Der findes radiatortermostater, som automatisk slukker, når du lufter ud.

Læs også: Radiatortermostat – indregulering af varmeapparatet

Det skal du gøre

 • Lav gennemtræk af 5-10 minutters varighed flere gange om dagen. Du lukker naturligvis lidt varme ud, men det er kun den varme, der er i luften. Vægge og inventar når ikke at blive afkølet, så luften er hurtig at varme op.
 • Alternativt kan du få installeret et genvindings-anlæg.

Mest læste artikler