Behold regnen i din have, og undgå overbelastede kloakker

Når talen falder på klimaændringer, “monsterregn”, høje vandstande og ødelagte kældre, er det almindeligvis kommunens underdimensionerede kloakker, der får skylden. Men hvis du undlader at sende vand ud i kloaknettet, er du med til at afhjælpe de overbelastede kloakker.

 
Få en højvandslukker eller en pumpebrønd

Har man en kælder, hvor vandet én gang har stået i knæhøjde, og hvor alle møbler, vaskemaskine og oliefyr er blevet oversvømmet, er der ikke langt til en opringning til kloakmesteren for at få installeret en højvandslukker eller en pumpebrønd. Så er der lukket for problemet.

Det er villaejerne, der kan gøre noget

Det er faktisk ikke kommunen alene, der har aktier i de voldsomme vandmængder, der overbebyrder kloaksystemerne. Det har alle villaejere, der sender regnvand ud i fælleskloakken.

Regnvandet løber direkte i kloakkerne

Når regnen vælter ned over tage på hus, carport, skur, terrasser og indkørsler med flisebelægninger – de såkaldte befæstede områder – vil hovedparten af vandet løbe ud i byens kloaknet. Regnvandet er dermed en direkte årsag til, at kloakkerne løber over.

Hjælp til selvhjælp

Jo mere befæstet areal, der er på en grund, jo mere vand vil ende i kloaksystemet. Jo mere græsplæne, jo flere bede, faskiner, regnvandsopsamlere og grus- og småstensbelægninger, der er, jo mindre regnvand løber i kloakken.

Hjælp din nabo

Hvis hver enkelt parcel “klare­de eget vand”, ville det tage toppen af kloaknettets overbelastning. Bor du “oppe på bakken”, hvor der ikke er vandproblemer, kan du aktivt være med til at hjælpe de parceller, der ligger “nedstrøms” på kloakledningen, hvis du undlader at lede regnvand ud i kloakken og i stedet sørger for, at vandet siver ned i jorden.

Brug en regnvandstønde og en faskine

Du kan undgå at lede regnvandet i kloakken på flere måder. En væsentlig kilde til vandet er tage på huse, carporte og skure på grunden. Her kan du koble dine tagrender fra kloakken og i stedet lade vandet fylde din regnvandstønde – og lade overløbet lede til en faskine. Så har du gratis vand til dine krukker.
Læs også

Få regnvandet væk fra terrassen

Regnvandet fra ter­rassen behøver ikke at ende i kloakken. Lav i stedet en god hældning, så vandet løber ud i et bed eller over græsplænen. Eller afslut terrassens belægning med en åben rende med smukke strandsten, hvor vandet kan opsamles og langsomt sive ned i jorden.

Vælg en regnvenlig belægning

Du kan også vælge en belægning, som vandet kan sive igennem. For eksempel brede fuger med porøst materiale, græsarmering, vandgennemtrængelige belægningssten, grus, skærver eller småsten, som hurtigt leder vandet videre til undergrunden.

En aktiv grundejerforening er en styrke

Mange tiltag i grundejerforeningen kan styrke nedsivning i et boligområde og dermed aflaste kloakkerne. Når grønne arealer planlægges, kan der tænkes i afvanding i selve landskabets form, så der er fordybninger eller åløb, hvor vandet kan samles under kraftige regnskyl.

Fællesarealer kan gøres miljøvenlige

Fællesarealer kan også modtage vand fra flere ejendomme og dermed skabe et egentligt vådområde. En vejchikane kan bygges med en faskine under, hvor vandet fra vejen bliver opsamlet i stedet for at løbe i kloakken.

Du kan få pengene tilbage

Kommunerne har hjemmel til at tilbagebetale villaejere en del af kloaktilslutningsbidraget, hvis de selv håndterer deres tag- og overfladevand på egen grund og dermed delvis udtræder af kloak­fællesskabet. Det er dog langt fra alle kommuner, der vælger at benytte dette incitament. Kommunen fastsætter selv beløbet og kan lade dets størrelse afhænge af den forventede fordel.

Så meget vand i kloakken:

Ca. 10 m² befæstet areal sender syv m³ regnvand ud i kloakken i løbet af et år med normal regnmængde.

Læs også: Sådan genbruger du regnvand med en regnvandstønde

Mest læste artikler