Hold dit afløb rent og frit for propper

Et stoppet afløb er virkelig surt. Heldigvis er det simpelt at holde det rent med lidt omtanke i dagligdagen, så du undgår de irriterende propper. For det første er det en god idé at forebygge, men der er også råd for det, hvis skaden er sket.

Vigtigt at undgå fedt i afløbet

Foto: Plejer du dine afløb regelmæssigt, slipper du for ubehaget ved at stå med hænderne og “soppe” i hår, fedt og dårlig lugt. Først og fremmest skal du undgå, at andet end vand kommer i afløbet. Fedtrester fx kan sætte sig til propper i røret.

Derfor skal du  samle fedtrester fra madlavningen i en tom mælkekarton, som kan komme i skraldespanden, når fedtet er blevet koldt. Eller lad fedtet størkne, og skrab det direkte ned i skraldespanden.

Skyl proppen væk

Du kan næppe helt undgå fedtrester i afløbet, så hæld jævnligt en kande kogende vand eller to i afløbet, så skyller du evt. propper væk.

På badeværelset er det især hår og sæberester, der kan drille, så gør det til en god vane at fjerne hår fra afløbsristen, hver gang du har været i bad. Kogende vand hjælper også på sæberester fra dit bad.

Rens vandlåsen jævnligt

Vandlåsen i badet skal også renses jævnligt. Det kan oftest gøres uden værktøj, og jo oftere du gør det, jo mindre beskidt en affære bliver det. Husk at sætte en spand under, når du fjerner vandlåsen, og endelig også at vaske den i en anden vask, hvor vandlåsen stadig er monteret.

Undgå at vandlåsene tørrer ud

Har du afløb, der sjældent er i brug,
så skyl dem igennem en gang imellem. Tørrer vandlåsen ud, kan der komme kloak-lugt ind i huset. Skal du ud og rejse i længere tid, kan du hælde lidt glycerin i vandlåsene. Glycerinen modvirker, at vandlåsene tørrer ud, så du ikke kommer hjem til et kloakstinkende hus. 

Når afløbet er stoppet til

Hvis afløbet er stoppet, så er her lidt førstehjælp. Er det køkkenvasken, den er gal med, så grib en svupper. Fyld lidt vand i vasken, hold for overløbsventilen med en fugtig klud, og placér svupperen over afløbsristen. Pump et par gange op og ned med svupperen; det er ofte nok til at få proppen løs. Ellers gentag øvelsen et par gange.

Lirk proppen løs

Kan du ikke komme til med svupperen, som fx ved et afløb fra en vaskemaskine, så kig i gulvafløbet. Kan du komme til afløbet fra vaskemaskinen, kan du måske lirke proppen løs med en skruetrækker eller lignende, da proppen ofte sidder for enden af røret. Ellers kan du prøve med et rensebånd (kloaksplit), som du kan føre gennem hele røret.

Pas på med kemi

Brug ikke kemiske midler i afløbene. De KAN forurene og i nogle tilfælde skade dine afløb, fordi de er stærkt ætsende. Hvis du bruger afløbsrens, så følg brugsanvisningen nøje.

Klorin er stærkt forurenende, men bakteriedræbende. Det fjerner ikke  propper, men fx dårlig lugt. Vær opmærksom på, at det kan danne giftige dampe, hvis det blandes med andre rengøringsprodukter.

 

 

Mest læste artikler