Kloakskader – hvem har egentlig ansvaret

Kloaknettet i Danmark er man­ge steder i katastrofal dår­lig stand. En utæt kloak kan ved kraftige regnskyl betyde fugt, råd og skimmelsvamp i dit hus. Det kan blive dyrt, hvis husets kloakrør pludselig bryder sammen. Tjek her, hvem der har ansvaret.

Foto: Birgitte Svennevig
  Tjek brønden ofte. Der skal ikke meget til, før end at kloak­rørene bliver tilstoppede.

Kloakskader kan blive dyre

Husejerne har som udgangspunkt ansvaret for de kloakrør, der ligger på husets matrikel, og det gælder om at passe godt på dem, da det kan koste dyrt og blive en kaotisk affære at få lagt nye ind, hvis de pludselig bryder sammen.

Indenfor matrikler

Private kloakrør er sjældent større end 10 cm i diameter, så der skal ikke så meget til for at stoppe dem. Det er en god ide at tjekke, hvor husets kloakker løber, og hvor man selv kan få et kig ned til dem for at kontrollere deres tilstand.

Udenfor matriklen

Alle kloakrørene uden for husejerens matrikler er som udgangspunkt det lokale forsyningsselskabs ansvar, og mange steder er man allerede godt i gang med at udskifte eller udbygge kloaknettet. 

Særlige tinglysninger

I sjældne tilfælde kan der være særlige tinglysninger, der flytter lidt rundt på kloak-ansvarer. Det kan man altid få oplyst hos sit forsyningsselskab.

Kend inspektionsbrøndens placering

Inspektionsbrønden er placeret på husets grund, og det er husejerens ansvar at vide, hvor den er. Hvis den ikke er direkte synlig (dækket af jord, græs eller perlesten), kan den måske findes på tegninger over husets kloakføring.
De fleste ældre inspektionsbrønde er dækket af en cementdæksel på ca. 60 cm i diameter. Nyere brønde kan være dækket af plastikdæksler på 40 cm i diameter.
  Foto: Birgitte Svennevig
  Rens afløbet i badet, det hjælper kloakken.

Ikke på tegningen

Mange husejere har dog gjort sig den bitre erfaring, at brønden ikke ligger som angivet på tegningen – formentlig fordi kloakmesteren, der i sin tid anlagde husets kloakker, endte med at placere den et andet sted end planlagt.

Når skaden er sket

Har du mistanke om, at noget er galt, bør du starte med at kigge ned i inspek­tionsbrønden og se, om der står vand i den. Hvis brønden er fuld af vand, er det sandsynligvis det offentlige net, der er problemer med, og så er det forsyningsselskabets ansvar. Hvis den er tom, er det tegn på, at kloakvandet ikke kan løbe væk fra huset, og så er det din opgave at ringe efter en kloakmester, som kan spule kloakken og reparere evt. skader. Du må ikke selv udføre kloakarbejde.

Rørskader – tjek forsikringen

Tjek, om din forsikring dækker skader på skjulte rør/kloakken. Og om den dækker rør-skader som følge af almindelig slitage.
  Foto: Birgitte Svennevig
  Pas på skidt i køkkenvaskens afløb.

5 måder at skåne din kloak

  1. Lad være med at hælde fedt, madrester, kaffegrums mv. og opløsningsmidler i husets afløb.
  2. Sørg for, at kloakdækslet
    slutter tæt.
  3. Fjern træer med kraftige rødder tæt på kloakken.
  4. Skyl jævnligt med kogende vand for at forhindre propper af sæbe og snavs.
  5. Få evt. foretaget en undersøgelse med kloak-tv. Det giver dig overblik over kloakkens tilstand.

Mest læste artikler