Undgå at overbelaste kloakken – få en faskine i din have

Det er ingen hemmelighed, at det offentlige kloaknet er overbelastet. Mange huse på samme ledning, større flisebelagte områder og asfalterede veje, hvor vandet ikke trænger ned til grundvandet, men løber i kloakken, er sammen med de øgede mængder regn og skybrud med til at øge risikoen for oversvømmelser.

 

Fra regnvand til grundvand

Foto: Byg-Erfa

 

En faskine er et nedsivningsanlæg, dvs. et stort, aflangt hul under jorden, der kan opsamle regnvand og lade det sive langsomt ud i jorden og ned i grundvandet. Hullet kan være fyldt af en plastikkassette eller af sten, shingles eller et andet naturmateriale.

Hvor stor skal faskinen være?

Hvor stort hullet og faskinen skal være afhænger af, hvor mange m2 tag, faskinen skal dække. Et hus med en tagflade på 150 m2 kræver et hul på 21 m3, hvis faskinen består af shingels, 13 m3 hvis det er letklinker og “kun” 7,5 m3 hvis det er en plastikkassette.

Jordforholdene i din have har betydning

Udover arealet afhænger faskinens størrelse også af jordforholdene i din have – om du har meget sandet eller leret jord, hvor højt du ligger over grundvandsspejl, osv. I praksis kan du udføre en ret simpel test, der hurtigt vil afsløre, om din jord er egnet til faskiner (find en vejledning i artiklen “Faskinen klarer vandet).

Penge tilbage

En faskine kræver en byggetilladelse og en godkendelse fra kommunen. Der er nemlig ret strenge krav til, hvor på grunden faskinen må placeres. Det praktiske arbejde må husejeren gerne selv udføre, men selve afpropningen af røret til den offentlige kloak skal foretages af en autoriseret kloakmester.  

Læs også: Lav selv din egen faskine

Undgå tilstopning

Foto: Byg-Erfa

 

Hvis faskinen etableres forkert eller ikke passer til det areal, den skal dække, vil du hurtigt få oversvømmelser i haven. Du kan få hjælp til planlægning og nedgravning af faskiner hos anlægsgartnere eller kloakentreprenører.

Sandfanget er en vigtig del af faskinen

En vigtig del af faskinen er sandfanget, der placeres mellem nedløbet og hullet i jorden. Sandfanget opsamler blade og smågrene, der ikke skal ned og tilstoppe selve faskinen. Hvis sandfanget ikke renses en gang om året, risikerer du at det bliver så fuldt, at sand og snavs løber hele vejen ned til faskinen. Og hvis først den er stoppet, skal den graves op, for at kunne renses. Sørg derfor for at holde sandfanget rent.

Mest læste artikler