Tre typer vandskader – sådan forebygger du

Har du vand i kælderen eller fugtproblemer i mur og sokkel, så er det i første omgang vigtigt at få undersøgt, om problemerne skyldes grundvand, regnvand eller kloakvand. 

Hvis dit hus har de mindste huller eller revner, er der mulighed for, at uønsket vand finder vej ind i din bolig. Derfor kan der være flere årsager til, at du får vand ind. Men uanset hvad grunden er, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt. 

Vi har samlet tre forskellige slags vandskader – og hvordan du skal reagere på dem – her. 

Hvis problemet er kloakvand

Du er ikke i tvivl! Vandet er sort og ildelugtende og kommer op af kloakken. Der findes flere løsninger, som alle kræver en autoriseret kloakmester: Højvandslukke, en pumpebrønd og et tilbageløbsstop. Den sidste mulighed er at sløjfe afløbet i kældergulvet og toilettet i kælderen.  

Hvis skaden skyldes grundvand

Vandet er klart og rent. Du kan undersøge grundvandsspejlets højde ved at grave huller, der er dybere end fundamentets underside – langs med huset. Vent et døgn. Hvis grundvandet står højere i hullerne end højden på dit kældergulv, er det temmelig sikkert grundvand, der giver dig problemer.

Læg drænrør omkring huset

Grundvandsspejlet kan stige ved langvarig nedbør – så fugt fra grundvand kan komme og gå.

Få et omfangsdræn: I en rende langs med soklen hele vejen rundt om huset lægges drænrør, der kan opsamle vandet og lede det ud i kloakken. 

Brug en autoriseret kloakmester

Arbejdet med drænrør og tilslutning til kloak udføres af en autoriseret kloakmester. Spørg i Teknisk Forvaltning, om drænet kræver ansøgning. Det er altid kommunen, som skal syne og godkende anlægget. Hvis grundvandsspejlet er højere end kældergulvet, kan det være nødvendigt at supplere omfangsdrænet med en grundvandspumpe for at få opstigende vand under selve kældergulvet væk. 

Se, hvornår du skal søge efter byggetilladelse 

Du behøves ikke at grave hele kælderen op

Pumpen kan forbindes med omfangsdrænet – uden at du skal have gravet hele kælderen op. Regn med, at et omfangsdræn koster omkring 10.000 kr. pr. meter. Bygger I nyt hus med kælder i et område, hvor grundvandet står højt, kan en løsning være at lægge et kapillarbrydende lag af sten/lecanødder under kældergulvet.

Regnvand

Fugtproblemer kan skyldes, at regnvandet ikke bliver ledt væk fra huset. Her vil fugten være lokal – der hvor vandet ophobes langs muren. Gå en tur rundt om huset i regnvejr, og se, om der er pytter langs husets vægge. De skal under alle omstændigheder ledes bort – og måske løser det problemet.

   
Beskyttelse mod vandskader og fugtskader er forskellig for de tre vigtigste trusler for oversvømmelse: Kloakvand, regnvand og grundvand.  

Omfangsdræn er en dårlig idé, når det er regnvand

Hvis fugt/vand i kælderen skyldes regnvand, kan et omfangsdræn gøre problemet værre! Regnvandet vil sive ned i drænet, fordeles i hele drænets udstrækning – og herfra løbe ind i kælder.

Det kan du gøre for at få regnvandet væk

Regnvandet skal ledes bort fra huset til områder, hvor det kan sive ned i jorden uden at gøre skade. Det gøres enkelt med flisebelægninger helt ind til huset. De skal have et hæld på 2-3 cm pr. m væk fra huset. Du behøver ikke lægge fliser – det afgørende er, at der er en hældning på jorden eller græsset, der går op til huset.

Sådan fjerner du alger med knofedt eller et algemiddel

Tegn på, at der trænger vand ind

  • Hold øje med fugten/vandet over nogle måneder, så du ved, om det fx hænger sammen med voldsomme regnskyl eller langvarige regnperioder.
  • Tjek at alle tagrender, nedløbsbrønde og kloakker fungerer.
  • Gå en tur rundt om huset i regnvejr, og se, om der danner sig vandpytter nogen steder langs husmuren.
  • Hvis du ikke selv kan finde årsagen til, at der kommer vand ind, kan du at få en geotekniker eller byggesagkyndig til at se på huset. Hellere gøre det end vente for længe.

Læs også: Fugt i kælderen – sådan undgår og tjekker du for fugt

Mest læste artikler