Sådan håndterer du husholdningskemikalier

Husholdningskemikalier som afløbsrens, maling og medicin bør du omgå med forsigtighed, og efter brug skal du følge reglerne for farligt affald. Ellers kan du skade både din egen sundhed og vores fælles miljø.


Husholdningskemikalier – forbudt for børn

Opbevar dine husholdningskemikalier på et sikkert sted, hvor børn ikke kan komme i kontakt med dem. Det er vigtigt, at du læser deklarationen på produktet grundigt, inden du tager det i brug, og husk kun at bruge produktet, som det anvises på deklarationen.

Pas på giftige dampe
Lad være med at hælde kemikalier over på andre emballager end originalen, for eksempel sodavandsflasker. Og bland ikke rengøringsmidler sammen med klorin. Blandingen kan give giftige dampe. Udsæt ikke din hud, øjne eller lunger for kemikalier

Brug kemikalier udenfor huset
Brug af spray, lim og maling kan give problemer ved indånding og kan give høje koncentrationer af kemikalier i luften. Brug dem derfor helst udendørs eller sørg for grundig udluftning.

Sådan afleverer du farligt affald
Kemikalierester og produkter med faremærker skal håndteres som farligt affald. Både vand- og oliebaseret maling kan indeholde kemiske stoffer. Derfor skal rester fra malerarbejde også behandles som farligt affald. Det gælder dog ikke det plastik eller stof med malerpletter på, som du har brugt til at dække af med. Farligt affald afleveres på genbrugspladsen.

Tjek reglerne hos kommunen
Nogle kommuner har en ordning om, at man godt må sætte farligt affald sammen med storskrald, bare det står separat. Måske har din kommune en miljøbil, du kan aflevere farligt affald til. Tjek hos kommunen, hvilke regler der gælder for dig. Medicinrester afleverer du på apoteket.

Tag faresymbolerne på flaskerne alvorligt
I 2009 kom der nye symboler for mærkning af farlige kemikalier og produkter. I stedet for den kendte firkant med orange baggrund, har symbolerne nu en rød ramme på højkant og hvid baggrund. Produkter med de gamle symboler vil gradvist forsvinde fra hylderne frem til 1. juni 2017. Så indtil da kan du både finde produkter med både nye og gamle faresymboler.

Mest læste artikler