Kvinder er mere klimabevidste end mænd

Til gengæld er mænd mere tilbøjelige til at læse og forstå Energirapporten i en bolighandel. Sådan lyder nogle af konklusionerne i landsdækkende spørgeundersøgelse om energimærkning.

sommerfugl på busk

Kvinder er mere klimabevidste end mænd. Det viser en aktuel spørgeundersøgelse, som RealMæglerne har gennemført blandt flere end 1.000 respondenter med fokus på energimærkning af boliger.

72,5 procent af kvinderne i undersøgelsen er enige i, at de generelt er blevet mere klimabevidste i løbet af de seneste 5 år. Kun 62,7 procent af mændene har samme følelse.

Der er ligeledes 10 procent flere kvinder, som er opmærksomme på at begrænse CO2-udledningen ved flyrejser. Det samme er tilfældet ved privatbilisme og produktion af kød og fødevarer.

Derimod er næsten lige mange mænd og kvinder opmærksomme på at begrænse CO2-udledningen fra boligens energiforbrug.

Men hvor kvinderne umiddelbart er mere klimabevidste i deres valg i dagligdagen, er mændene mere tilbøjelige til at læse Energimærkningsrapporten i bolighandler og forholde sig kritisk til den.

41 procent af mændene, som har købt bolig inden for de seneste 5 år, har læst og forstået hele Energimærkningsrapporten. Her er det kun 25 procent af kvinderne, der kan være med.

Til gengæld har mændene mindre tiltro til energirapporten. 54 procent har ikke har fulgt anbefalingerne i rapporten. Det er 14 procent flere end kvinderne.

Seniorfolket rykker

Undersøgelsen viser desuden, at der også er forskel på, hvor klimabevidste de forskellige generationer er. Overraskende viser det sig, at den ældre generation af danskere (+65) ) er mest klimabevidst, hvorimod aldersgruppen (35-49) er mindst klimabevidst.

Hele 60,6 procent af seniorerne har svaret, at de er helt eller delvist enige i, at det er vigtigt for dem, at boligen er klimavenlig, når/hvis de skal vælge en ny bolig. Den betragtning er kun 44,3 procent af de 35-49-årige enige i.

– At den ældre generation træder så markant frem, er lidt en overraskelse, da klimaet har fået image af at være en ”ung” bevægelse anført af Greta Thunberg i spidsen. Det kan skyldes, at den ældre generation faktisk ER klimabevidste, men måske bare ikke råber ligeså højt, vurderer Preben Merrild Angelo, adm. direktør i RealMæglerne og BoligOne i en pressemeddelelse.

Kilde: Undersøgelse/Energimærkning, Voxmeter på vegne af RealMæglerne

Mest læste artikler