Oktober måned i boligen og haven

En brændeovn skaber hygge og varme i efteråret, men den er ikke god i et tæt lavenergihus. Se hvorfor, og læs om et projekt, der skal få styr på spisekastanjer i Danmnark. Du får også huskalenderen for oktober måned.

Foto: SchiedelBrændeovne fungerer dårligt i lavenergihuse

Forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut har undersøgt, hvordan nutidens brændeovne og lavenergihuse spiller sammen. I et lavenergihus er behovet for opvarmning lille, og derfor er brændeovnene for store. Nye huse har som regel gulvvarme, som reagerer langsomt, og det harmonerer ikke godt med en brændeovn, der afgiver meget varme på kort tid.

Kravene til brændeovne vil ændre sig

De tætte huse giver også problemer især ved optændingen, hvor ildens behov for ilt er med til at skabe et dårligt indeklima, da der ikke trækkes frisk luft ind gennem sprækker og utætheder. Det kan løses med en skorsten, der selv trækker frisk luft ind i ovnen (fotoet viser indmaden fra sådan en skorsten). Kravene til fremtidens brændeovne bliver sandsynligvis, at de skal skrumpe, afgive varme langsomt, og helt ideelt, at de afgiver varme til gulvvarmeanlægget.

Foto: iStockphotoStyr på danske spisekastanjer

Spisekastanjer er ikke oprindeligt et dansk træ, men stammer fra middelhavsregionen. Men det har været et populært prydtræ herhjemme, så rundt om i landet står der spisekastanjer, der efterhånden er så tilpasset det danske klima, at frugterne kan bruges i madlavningen. Der er dog ikke styr på, hvilke sorter, der findes rundt omkring og hvilke træer, der er allerbedst egnede til at dyrke i Danmark.

Projekt skal indsamle spisekastanjer

Det skal der laves om på. NaturErhvervsstyrelsen har støttet et tre-årigt projekt, der skal indsamle spisekastanjer fra hele landet, udvælge de bedste og siden sørge for at bevare dem. Har du spisekastanjer, der kan spises, så kan du læse mere på nettet: noeddesamling.skive.dk/projekt+spisekastanjer

Foto: Mikael MortensenLidt uhygge til halloween

I USA fejres Halloween altid den 31. oktober, mens den danske allehelgensaften er aftenen før den første søndag i november, i år d. 2.nov. Gør de mørke efterårsaftener festlige med en græskarlygte ved hoveddøren. Lidt tøris ved siden af fyrfadslyset i bunden af græskarret giver ekstra uhygge.

Huskalender oktober

1. Hold på varmen
Inden vinteren begynder, bør du efterse, at isoleringen ligger tæt og ordentligt og ikke bliver trykket sammen af ting, du opbevarer på loftet. Foto: Deltalight2. Udendørs lys
Tjek lamperne udenfor, så både familien, postbuddet og renovationsarbejderne kan færdes sikkert på husets adgangsveje. En bevægelsessensor på udendørsbelysningen begrænser strømforbruget til det nødvendige.
3. Tæt tag

Efterse husets tagflader for løse og ødelagte plader, tagpap eller tagsten. Tjek også inddækningerne ved kviste, og kontroller, at vindskeder, sternbrædder og brædderne i tagudhænget sidder godt fast.
4. Solidt murværk
Huller og revner i murværkets fuger kan blive meget værre hen over vinteren, hvis du ikke får repareret dem nu. Fugt trænger ind i murværket og kan resultere i frostskader, hvor både fuger og sten bliver beskadiget.

Mest læste artikler