Derfor bør du tjekke dit tag for asbest

På over en million danske huse ligger gamle eternittage med asbest, og nu advarer eksperter om, at tagpladerne kan være farlige for vores helbred. Det har de opdaget i Holland, hvor en ny lov skal sikre, at det giftige materiale bliver fjernet fra miljøet.

Ved du, hvilket tag der ligger på dit hus? Det kan være en god idé at undersøge, for ifølge eksperter har op med hver tredje danske bygning tagplader med asbest. I alt findes der mindst en million tage med asbest i Danmark, og nu anbefaler flere eksperter på området ifølge DR Nyheder, at de giftige tage bliver fjernet. De kan nemlig være farlige for vores helbred.

Gamle asbesttage

Asbest har tidligere været brugt til byggematerialer, og indtil 1986 har det været almindeligt at bygge danske boliger med de giftige materialer. De asbestholdige materialer er hverken farlige eller sundhedsskadelige, hvis de ikke bliver beskadiget, men tidens tand begynder at skabe problemer.

I dag er de danske eternittage med asbest nemlig mindst 30 år gamle, og i takt med at tagene bliver ældre, bliver de mere slidte. Det medfører, at de på et tidspunkt begynder at drysse med asbestfibre, som hvirvler rundt i luften omkring os – og det kan være særdeles farligt, fortæller Lars Gunnarsen, professor ved Statens Byggeforskningsinstitut.

– De ældre tage frigiver flere fibre, som tiden går, og de tage som holder sig tætte og ikke af andre årsager bliver skiftet, vil i nogen grad være en tikkende bombe under folkesundheden, som bliver værre og værre, siger han.

Kræftfremkaldende tage

I 2017 fik hele 160 personer aggressive kræftsygdomme relateret til asbest. Til sammenligning omkom 175 personer i trafikken i 2018. Selvom størstedelen af de asbestrelaterede kræftsygdomme rammer mennesker, der gennem mange år har arbejdet med det giftige materiale uden tilstrækkelig beskyttelse, kan kræftsygdommen, lungehindekræft, opstå ved selv mindre udsættelser for asbest.

Få fibre er nok til sygdomme

Faktisk skal vi kun indånde få fibre, før vi risikerer at blive ramt af den sjældne kræftform. Derfor giver asbestfibre i luften en risiko for at få asbestrelaterede kræftsygdomme, og det fastslås, at omkring 20 personer årligt får lungehindekræft på grund af det omgivende miljø. Her mener eksperter, at synderen er de gamle eternittagplader med asbest.

Holland forbyder abesttagene

I Holland arbejder man allerede på en lov, som skal sikre, at alle eksisterende tage med asbest er fjernet i 2024 på grund af sundhedsfare. Her dør omkring 1000 personer hvert år af asbestrelaterede kræftsygdomme, og derfor ønsker man miljøet renset for det giftige stof.

Det estimeres at landet har omkring 120 millioner kvadratmeter asbesttage, og at det vil koste i omegnen af 6,5 milliarder kroner at fjerne dem alle.

Fakta om asbest

  • Asbest er en samlet betegnelse for en type mineraler, der forekommer naturligt som fiberbundter.

  • Asbest er et byggemateriale, der blandt andet er blevet brugt til eternittage og isoleringsmateriale.

  • Det er i dag forbudt at fremstille, importere og anvende asbest.

  • Det er dog tilladt at udføre nedrivningsarbejde, reparation og vedligeholdelse af bygninger, tog og skibe, hvor der er anvendt asbestholdigt materiale. Der findes klare regler for, hvordan man skal arbejde med asbest i dag.

  • Asbestrelaterede sygdomme er sjældne i dag, men kan stadig opstå, da sygdommene ofte først viser sig 20-30 år efter, at man har arbejdet med asbest.

  • Hvis man kun lejlighedsvis har været i kontakt med asbest, kan man have en let øget risiko for kræft i lungehinden, men ikke for lungekræft eller lungeasbestose.

  • Asbest blev forbudt at anvende inden døre i 1986. Selvom asbest er totalforbudt i dag, er huse med asbest stadig fuldt lovlige, da asbest var et lovligt materiale på opførelsestidspunktet.

Læs også: Sådan sikrer du dit hus mod radon, og sådan laver du en radonmåling

Mest læste artikler