Efter rekordvåd vinter: Sådan undgår du oversvømmelser

De danske vintermåneders ekstreme nedbørsmængder har været hårde for mange husejere, der nu søger råd for at undgå fremtidige oversvømmelser. Få kloakekspertens tips til at undgå katastrofen i hjemmet.

Ovenpå den rekordvåde vinter søger mange husejere svar på, hvordan de bedst garderer sig mod tilsvarende eller endnu større vandmængder, som utvivlsomt vil ramme os i fremtiden. Ifølge rapporten Fremtidige klimaforandringer i Danmark kan vi forvente, at de hidtil kraftigste nedbørshændelser blegner i forhold til fremtidens vandmængder. Tendensen mærkes tydeligt hos Nordens største udbyder af kloakservice, Norva24.

– Gennem de seneste år har flere og flere husejere fået alvorlige problemer som følge af den kraftige nedbør, og mange vil vide, hvordan de kan være bedre forberedte i fremtiden. Det er umuligt at løse alle kommende problemer med store vandmængder, men det er bestemt værd, at være opmærksom på, hvad man selv kan gøre, for at forhindre en mindre katastrofe, siger Leif Ejlertsen der er driftschef hos Norva24.i en presemeddelelse. 

Undgå oversvømmelser

Leif Ejlertsen giver her sine fem bedste råd til, hvordan du bedst forbereder dig i og omkring boligen på det endnu kraftigere nedbør, vi roligt kan forvente os i fremtiden.

  1. Tjek dine tagbrønde

Vær opmærksom på, at dine tagbrønde ikke er tilstoppede. Nedløbsrøret fra tagrenden ender i en nedløbs- eller sandfangsbrønd, der ikke må være fuld af slam, snavs og pløre i bunden. I udgangspunktet bør brøndene blive renset en gang om året.

  1. Gå tagrenderne efter

Rens jævnligt dine tagrender. Hvis tagrenderne er stoppede til med mos, blade eller andet nedfald fra havens træer, risikerer du, at vandet flyder over, og det kan give skader på både fundament og husmur.

  1. Spul dine dræn

Hvis du har kælder, eller dit hus er placeret relativt lavt i forhold til terrænet, bør du være ekstra opmærksom på, at drænrør rundt om huset ikke stopper til. I udgangspunktet skal drænledninger spules cirka hvert tredje år – ellers risikerer du, at vandet samler sig ved huset i stedet for at trække effektivt ned i jorden. 

  1. Pas på trærødder

Træers rødder søger naturligt efter vand i jorden, og hvis de forvilder sig ind i et kloakrør, kan det let resultere i et stoppet rør. Se derfor efter, om du har træer med store rødder stående tæt på et kloakrør eller nær en brønd. Er du i tvivl om kloakkens tilstand, kan du få foretaget en tv-inspektion, der giver et overblik. 

  1. Få tjekket højtvandslukket

Har du kælder, har du sandsynligvis også installeret et højtvandslukke, som sikrer, at vand fra kloakken ikke løber baglæns op gennem dit afløb. Højtvandslukket skal serviceres en til to gange om året, og bemærk, at der ved fælleskloakering er større risiko for, at rester af vaskepulver og fedtstof samler sig og blokerer hele eller dele af kloakrøret.

Mest læste artikler