Regler for altaner: det må du og det må du ikke

Når man har en altan, skal den bruges. Men hvad må man egentlig bruge den til? Må man grille på den? Må man hænge lærred over gelænderet. Den slags er der regler for, og dem kan der være store variationer i. 

Overblik over altanregler

Det kan være vanskeligt at få overblik over de forskellige regler, der gælder for altaner. Der er nemlig flere sæt af regler i spil:

 • Nationale regler i love og forordninger. Det kan for eksempel være det landsdækkende brandregulativ, der gælder for altaner.
 • De individuelle regler for altaner i din kommune. Her kan der være store forskelle fra kommune til kommune.
 • De specifikke regler for altaner i din ejerforening, lejerforening eller andelsforening.

Læs også: Indretning af altan – sådan gør du

Foreningen bestemmer over de små ting på altanen

Brugsregler for altanen er ofte noget, der sorterer under ejer- eller andelsforeningen. Det er derfor som regel foreningens vedtægter, du skal studere, hvis du gerne vil kende reglerne for de mange små ting, som man i det daglige bruger en altan til. Det kan for eksempel være

 • Må man tørre vasketøj på altanen?
 • Hvad må man opbevare på altanen: ølkasser, cykler mm.?
 • Må man hænge altankasser op?
 • Er det tilladt at hænge stof hen over gelænderet?
 • Må man male altangulvet?
 • Er det tilladt at grille på altanen?
 • Må man hænge markiser eller paraboler op?

Kan man ændre reglerne for altaner?

Nogle af altanreglerne er lettere at bøje end andre. Hvis det er de nationale regler, så kræver det næsten, at du går ind i politik. Er det de kommunale regler, du gerne vil ændre på, så kan du nøjes med at engagere dig i kommunalpolitik eller få et rådgivende job i magistraten.

Reglerne i ejer-, lejer- eller andelsforeninger kan lidt nemmere debatteres og ændres på via generalforsamlinger eller gennem venlig dialog med bestyrelsen.

Reglerne i husordenen kan ofte ændres permanent med simpelt flertal på en generalforsamling. Drejer det sig om tilføjelse af et forbud, der vedrører altaner, så kræver det typisk 2/3-flertal for at få dette indføjet i vedtægterne.

Læs også: Lav en tilbygning, der øger husets salgspris

Forbud mod brug af altan

Vil du gerne indskrænke din støjende eller osende nabos brug af sin altan, så har du ikke så gode kort på hånden. Hvis naboens adfærd ikke forbryder sig mod foreningens husorden og vedtægter, så er der ikke meget, du kan gøre.

En begrænsning i beboerens råderet eller ejerskab over altanen er som regel ikke en mulighed.

Det er i nogle tilfælde muligt at indlede en eksklusionsag. Denne kan ende ud i, at en beboer tvinges til at fraflytte sin bolig eller at sælge den. Dette kræver dog grov forsømmelse, og eksklusionsprocessen kan som regel trække rigtigt længe ud.

Må man grille på altanen?

Mange boligforeninger har forbud mod, at man griller på altanen. Hvis det er tilfældet, så må denne forordning respekteres.

Er der ikke forbud mod grill på altanen i din boligforening, så er der naturligvis også brandregulativerne at tage i betragtning. Overraskende nok er disse regler dog forholdsvise liberale over for grill på altanen.

I “bekendtgørelse om brug af åben ild og lys m.v.” , der kan læses på retsinformation.dk, hedder det ganske vist, at man ikke må bruge griller og ildsteder i det fri uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Til denne paragraf er der dog en del undtagelser. Det er derfor faktisk tilladt at grille på altanen, hvis disse forhold er opfyldt:

 • Der skal mindst være én åben langside, når grillen placeres på en altan.
 • Brugen af grillen skal ske mindst 15 meter væk fra bygninger med letantændeligt tag. Er det et hårdt og brandsikret tag, er taget således ikke et problem.
 • Grillen må ikke anvendes i farlig nærhed af brandbare overflader, brandbare genstande og andre brandbare ting.
 • Hvis der anvendes fast brændsel skal dette være trækul eller briketter.
 • Der skal anvendes elektrisk grilltænder, papir, optændingsblokke eller lignende. Optændingsvæske må kun anvendes, hvis grillen eller ildstedet er koldt, og grillen ikke er placeret i nærheden af brandbare ting.
 • Grillen må ikke forlades, før den er slukket

Læs “bekendtgørelse om brug af åben ild og lys m.v.” her.

Kilde: retsinformation.dk, bolius.dk

Mest læste artikler