Nye indbrudstal overrasker

Eksperterne spærrer øjnene op, efter Danmarks Statistik har offentliggjort de seneste indbrudstal.

Indbrudstal

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 4. kvartal 2022 blev anmeldt 4.028 indbrud i private hjem. Sammenlagt med tallene for resten af året betyder det, at der i 2022 blev anmeldt 14.899 indbrud på landsplan. Det er på niveau med 2021, som havde det laveste indbrudsniveau siden 1970’erne. 

I 2022 er det altså lykkedes at holde omfanget af indbrud nede, selvom man kunne have frygtet en stigning efter fjernelsen af alle coronarestriktioner, som har haft en dokumenteret effekt på det faldende antal indbrud. Men mange bække små gør en stor å, og netop dét er ifølge en pressemeddelelse fra ‘Bo trygt’ forklaringen på den positive udvikling:

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

– Vi oplever en stor interesse for at bekæmpe indbrud. Fra landspolitisk side oplever vi opbakning til et register over stjålne genstande, som skal gøre det svært for tyvene at komme af med deres tyvekoster. Fra kommunalt hold er der stor interesse for at bidrage til forebyggelsesindsatsen, ligesom politikredsene i den grad har sat fokus på indbrudsforebyggelse, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

– Ude i boligkvartererne oplever vi også et stigende engagement for at forebygge indbrud. Det mærker vi bl.a. gennem efterspørgslen på vores Bo trygt-indbrudsforebyggelseseksperter og tilslutningen til Nabohjælp og herunder Nabovenner. Flere er formentligt også begyndt at arbejde mere hjemme, lyder det fra Britt Wendelboe.

Politiets 5 vigtigste råd mod indbrud:

1. Vær en aktiv nabohjælper

2. Tænd lys ude, og trim hækken

3. Gør det svært at bryde ind

4. Brug sikre betalingsformer, når du køber brugt

5. Ring 114 ved mistanke om indbrud

Få besøg af en indbrudsekspert

Bo trygt har et korps af indbruds- og forebyggelseseksperter, som man kan bestille til at komme ud i sit kvarter til et oplæg om den lokale indbrudssituation, og hvordan man bedst sikrer sig og hjælper hinanden med at forebygge indbrud. Eksperten er typisk tidligere politibetjent og tager udgangspunkt i det specifikke boligområde og den lokale situation.

Besøget er gratis og kan bestilles her.

Mest læste artikler