Disse 5 tips sparer dig mange penge: Sådan undgår du vandskader under skydbrud

Skybrudssæsonen i Danmark topper i august. Samtidigt bliver det kraftige nedbør voldsommere med årene, og det volder problemer for flere husejere. Få ekspertens 5 råd til, hvordan du går huset efter inden skybruddet rammer - og undgår dyre vandskader - her. 

Silende regn og store vandpytter er ikke det, vi plejer at forbinde med sommer og sol, men det er faktisk et helt almindeligt syn i årets sidste sommermåned. Ifølge DMI har der nemlig i gennemsnit været hele 6,5 dage med skybrud i august i Danmark siden 2011.

Dermed er august den måned på året, hvor risikoen for alvorlige oversvømmelser og vandskader er på sit højeste – og ifølge rapporten Fremtidige klimaforandringer i Danmark forventes nedbøren at blive endnu kraftigere de næste par år.

Dårligt vedligehold giver alvorlige vandskader 

Det er en tendens, der allerede kan mærkes. Det fortæller Daniel Hansen, der er driftschef hos kloakfirmaet Norva24.

– Det er tydeligt, at skybruddene er blevet voldsommere gennem de seneste år, og især har flere og flere privatpersoner fået problemer med det mere kraftige nedbør. I mange tilfælde er borgerne simpelthen ikke gode nok til at vedligeholde, og hvis en nedløbsbrønd for eksempel ikke er tømt, kan det give alvorlige vandskader i kælder eller fundament, siger han.

Vil du undgå dyre vandskader, mener han dog, at du kan komme langt ved selv at gå huset efter. Følg ekspertens 5 gode råd til at forebygge vandskader inden skybruddet rammer her. 

5 gode råd: Sådan forebygger du vandskader

1. Rens dine brønde

Sandfangs- eller nedløbsbrønde sidder i forbindelse med nedløbsrør og skal renses en gang om året. Løft brønddækslet, og fjern snavs og slam, inden dækslet igen lægges på.

2. Rens dine tagrender

Rens tagrenderne, så de er fri for blade og mos, der ellers blokerer afløbet. Hvis tagrenden er stoppet, kan vandet flyde over og forårsage skader på husmuren eller fundamentet.

3. Tjek for rødder

Tjek, om der er plantet træer med kraftig rodvækst i nærheden af en brønd eller et kloakrør. Træer søger efter vand, og har rødderne forvildet sig ind i et rør, udvikler det sig hurtigt og kan stoppe røret. 

4. Spul drænledningerne

Ligger dit hus lavt i forhold til det omkringliggende terræn, eller har du kælder, skal du være særligt opmærksom på jævnligt – cirka hvert tredje år – at få spulet dine drænledninger. De bliver tilstoppede med tiden, og kan vandet ikke trænge ned i jorden, samler det sig ved huset. 

5. Installer højtvandslukke

Hvis du har kælder under huset, skal du få monteret et højvandslukke, der forhindrer vandet i at løbe baglæns i dit kælderafløb. Det gælder ikke mindst, hvis der er fælleskloakering, hvor der er øget risiko for, at klumper af fedtstof og vaskepulver samler sig og forringer flowet i kloakrøret.

Ajourført i forbindelse med skybrudssæsonen 2023.

Mest læste artikler