De 6 mest udbredte skadedyr – og hvordan du bekæmper dem

Mød 6 af Danmarks mest udbredte skadedyr. Der er sikkert allerede ét af dem, der står derude og banker på til din bolig. Lær deres vaner og adfærdsmønstre at kende her, og få succes i bekæmpelsen af dem. 

1. Væggelusen – boligens tæge

En væggelus er en blodsugende tæge. Den har ingen vinger og er kun ca. en halv centimeter lang, så den er svær at spotte, når den er kommet ind i din bolig.

Der findes ca. 75 arter af væggelus. De er specialiseret i forskellige dyr. Nogle går for eksempel efter mursejlere eller flagermuse. Og så er der en art, der har særlig smag for mennesker. På latin hedder denne art Cimex Lectularius.

Væggelusen er efterhånden lige så kendt under sit engelske navn: Bed bug. Det er på mange måder også et mere passende navn, da tægen har en forkærlighed for at opholde sig i nærheden af senge.

Væggelusen var stort set udryddet i midten af det forrige århundrede. Plagen er dog tiltagende i dag på grund af generelt større rejseaktivtet. Væggelusen bliver nemlig jævnligt bragt med hjem fra varmere himmelstrøg. Den lune temperatur i moderne boliger virker derefter hjemligt på dem.

Læs også: Husbukke – skadedyrene som spiser dit hus op indefra

Sundhedsrisisko

 • Bid fra væggelus klør og skaber hævelser. Væggelusen er dog heldigvis ikke bærer på sygdomme, som kan overføres til mennesker. Det er tilfældet for skovflåten og årsagen til, at denne tægetype er så farlig for mennesker
 • Det værste ved væggelusen er, at den er meget vanskelig at bekæmpe på egen hånd. Det kræver som regel autoriserede fagfolk, der helst skal komme ad to gange, før man helt slipper af med skadedyret.

Sådan bekæmper du væggelus

 • Det handler om at reagere hurtigt, når man konstaterer eller får mistanke om, at ens bolig har fået besøg af væggelus. Tægerne kommunikerer med hinanden ved hjælp af duftsignaler. Hvis en lille koloni spotter nogle gode jagtmarker, vil de forsøge at give deres artsfæller besked.
 • Tægerne er svære at få øje på. Kig derfor efter tægens ekskrementer. Det er små klatter eller pletter i en sort nuance.
 • Der findes forskellige midler, man kan prøve mod væggelus. Tægen er dog blevet resistent over for flere af de mest effektive midler, som derfor er blevet taget ud af brug.
 • De midler, der findes mod væggelus på markedet, omfatter både insektpudder og sprøjtevæske mod krybende og kravlende insekter. Insektlak, der påføres med pensel, kan også bruges.
 • Hvis din bolig har været angrebet af væggelus, skal du efter at have haft besøg af skadedyrsbekæmperne vaske alt dit sengetøj og linned ved mindst 60 grader. De tekstiler, som du ikke kan vaske, kan du fryse ned i stedet.

Læs også: Sådan laver du en sølvfisk-fælde

Trick mod væggelus

 • I udlandet – blandt andet England og USA – er særligt uddannede væggelus-hunde blevet det nye våben i oprustningen mod skadedyret. Hundene er trænet til at lugte sig frem til væggelusen, hvorefter den egentlige bekæmpelse går i gang.

2. Den altædende mus

Der lever flere musearter i Danmark. Den største plage for mennesker er husmusen (mus musculus).

Læs også: Møl i møbler og tøj – sådan bekæmper du dem 

Hvad spiser musen?

Mus spiser alt: sæbe, stearinlys, mel, gryn, madrester etc. Husmusen kan også godt lide at tage et bid i en el-ledning en gang imellem. Mus kan af den grund være årsagen til både kortslutninger og husbrande.

Sundhedsrisisko

 • Mus kan smitte med virus, salmonella og med bakterier fra skovflåt.
 • Brug altid gummihandsker, når du håndterer døde eller levende mus for at undgå smittefare.

Sådan undgår du mus

 • Gem alle madvarer og madrester væk i beholdere, som mus ikke kan komme ned i.
 • Undgå småhuller i ydermuren. En mus behøver kun en åbning på 7 millimeter for at kunne komme ind i et hus.
 • Tjek dine rør: er der lukket med isoleringskum omkring dem?
 • Hold kældervinderne lukkede.
 • Undgå at klatreplanter når op til tagrenden, så musene ikke kan smutte ind under tagstenene.

Læs også: Klanner – sådan bekæmper du flæskeklanner, som angriber din mad

Trick mod mus

 • Stil musefælderne langs med væggene. Mus undgår så vidt muligt at pile hen over gulvet. Det er kun i tegneserierne og hos Tom og Jerry, at de gør det rutinemæssigt.
 • Overvej det nøje, inden du bruger gift mod mus. Mus, der spiser gift og bliver syge, vil forsøge at gemme sig væk. Det kan være i isoleringen i væggen eller under gulvene. På den måde kan det komme til at lugte af død mus i månedsvis, inden du finder kilden til lugtgenen.

Læs mere om mus og musebekæmpelse på idenyt.dk

 3. Loppen – det blodsugende insekt

En loppe er et lille insekt uden vinger. Loppen lever af at suge blod af pattedyr og fra fugle. Der findes adskillige loppearter. Det er mest katteloppen (Ctenocephalides felis), hundeloppen (Ctenocephalides canis) og fugleloppen (Ceratophyllus gallinae), som plager mennesket og vores husdyr.

Sådan slipper du af med lopper

 • Nogle gange er det kun et medlem af familien, der får alle loppebiddene. Lopper har også smag, og de foretrækker nogle mennesker og deres blod frem for andres.
 • Loppeæg bliver som regel lagt i pelsen på dyret – eller i håret på mennesker. Æggene vil dog ofte rulle af, og derfor kan loppen udklækkes alle mulige steder i boligen. Hvis man vil nå længere med loppebekæmpelsen er det derfor tilrådeligt at gennemstøvsuge hjemmet og foretage en stor hovedrengøring.
 • Kan du ikke få bugt med lopperne, og bliver de ved med at komme tilbage til menneskene og dyrene i boligen, så kan det blive aktuelt at kontakte fagfolk. Disse har et lidt større arsenal af bekæmpelsesmidler, blandt andet sprøjtebehandlinger af gulve, tæpper og møbler.
 • Man kan få loppebid hele året rundt. Det sker dog temmeligt sjældent om vinteren. Loppeangrebene peaker i sensommeren og ind i efteråret.
 • Loppeæg er tidsindstillede bomber. Loppelarven spinder en kokon, hvor den tilbringer det næste stadie i sin udvikling. Larven bliver færdigudviklet til voksen loppe inde i denne kokon. Herfra går den i aktion, når den opfanger særlige vibrationer, infrarød varme eller lignende, der signalerer, at et værtsdyr er i nærheden – for eksempel en menneskeabe som dig.

4. Husstøvmider

Husstøvmider (Dermatophagoides pteronyssinus) er små hvide, mikroskopiske dyr med otte ben. Størrelsen er på under en millimeter.

Hvad spiser husstøvmiden

 • Husstøvmiden spiser gerne menneskehår og hudskæl

Sundhedsrisiko

 • Husstøvmider anses for at være en af de mest hyppige årsager til astma.

Sådan bekæmper du husstøvmider

 • Husstøvmider trives bedst med en vis portion fugt. Derfor er en af de mest virkningsfulde forholdsregler mod husstøvmider – at lufte hyppigt ud.
 • Her er nogle generelle vaskeråd, der er gode at overholde, hvis du holde husstøvmider fra livet: Vask dyner og puder ved 60 grader mindst 4 gange om året. Vask sengelinned ved 60 grader mindst hver 14. Dag. Brug rullemadras og vask også den ved 60 grader mindst 4 gange om året
 • Gør hyppigt grundigt rent og sørge for at lufte ud, mens du gør det.
 • Luft ud, mens du laver mad, går i bad eller vasker gulv.

Tricks mod husstøvmider

 • Undgå at fylde op med gamle ting og sager under sengen. Det medvirker til at samle støv, og det gør det ekstra vanskeligt at slippe af med fugten fra madrassen.

Læs mere om bekæmpelse af husstøvmider

Læs også: Sådan undgår du skægkræ

5. Den sygdomsbærende rotte

Der findes mere end et halvt hundrede rottearter. Den, som danske hjem og boliger er mest plaget af, er den brune rotte (Rattus norvegicus)

Læs også: Mår på loftet – sådan slipper du af med husmår

Hvad spiser rotten

Rotten spiser stort set alt, og de kan gnave sig igennem det meste.

Sundhedsrisiko

 • Mindst 50 forskellige sygdomme kan overføres fra rotter til mennesker. Det drejer sig blandet andet om salmonella og  E.Coli
 • Rotter bære rundt på lopper, mider og tæger. De kan give allergiske reaktioner hos mennesker, og de kan også inficere vores fødevarer.

Sådan undgår du rotter

 • Rotter behøver blot et hul på med en diamter på 2 cm, så kan en voksen rotte smutte ind i dit hjem.
 • Reparér alle sprækker og revner i soklen og facaden.
 • Luk kældervinduerne.
 • Sæt trådnet for ventilationsåbninger og rørgennemføringer.
 • Rotter kan også klatre, så giv dem ikke mulighed for at kunne klatre op på taget.
 • Rotter kan tages med klapfælder, men tjek dem jævnligt, for stanken fra en død rotte er meget ubehagelig.
 • Kontakt myndigheder, der generelt tager rottebekæmpelsen meget alvorligt. Mange steder kan man enddog få døgnassistance.
 • Kontakt boligforeningen eller andelsforeningen, hvis det er den type bolig, du bor i. Her vil du selvom regel også blive mødt med stor forståelse. For de fleste er rottebekæmpelse nemlig helt naturligt et fælles anliggende.

Forsikring mod rotter

 • Tjek din forsikring, hvis du har rotter. Skader fra rotter og midler til bekæmpelse af dem er ofte indbygget i forsikringspolicer.

Kend forskel på mus og rotter:

 • Afføringen fra rotter er generelt dobbelt så brede og lange som musenens ekskrementer.
 • Rottelort ligger mere samlet og skjult end muselort. Sidstnævnte findes over alt, hvor musene kommer frem.

Læs også: Sådan bekæmper du rotter

6. Klædemøllene og deres larver

Der er to forskellige arter af møl, der går i tøj. Det drejer sig om klædemøl (Tineola bisselliella) og pelsmøl (Tinea pellionella).

Hvad spiser møllene?

Det er larverne, der forvolder problemerne i klædeskabet. Larverne kan kendes på deres spind. Herfra kryber de ud og spiser uld, pels og andre former for organisk materiale. Larverne har ud over klædestofferne brug for næring i form af proteiner. Dette behov kan tilgodeses i form af fedt, blod urin eller andre urenheder i stofferne. Derfor er det altid godt at sørge for, at tøjet i klædeskabet er rent og vasket.

De voksne møl indtager slet ikke føde. De bør dog altid klappes ned for at undgå, at de formerer sig.

Sundhedsrisisko

Møl udgør ingen sundhedsrisiko. De forvolder blot stor skade på tøj, pelse, fjer og navnlig – uld.

Sådan bekæmper du møl og mølanbreb

 • Klaps altid levende møl, når du ser dem.
 • Brug insektnet ved vinduerne om natten. Møl tiltrækkes af lyset.
 • Uldtøj, garn og lignende bør pakkes ind i tætte plastikposer, hvis de ikke bruges jævnligt.
 • Snavset tøj tiltrækker møl, så sørg for, at tøj, der anbringes i dine skabe, er vasket.
 • Særligt udsatte møbler og tæpper kan behandles forebyggende med flydende mølmiddel, der indeholder stoffet permethrin. Se listen over de godkendte midler med permethrin på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 • Du kan hænge ’mølhængere’ – altså papstykker imprægneret med insektgift – ind i dit klædeskab eller lægge dem i skuffer.

Læs mere om bekæmpelse af møl.

Mest læste artikler