Har du husmår på dit loft?

Husmår bor i små skove og stråtækte huse på landet, men er også flyttet ind I vores sommerhusområder og byernes parcelhuskvarterer. Til mere eller mindre glæde for husenes oprindelige beboere.

Husmårens adgange til huset

Måren bor typisk på loftet og adgangsvejen dertil, kan være via nedløbsrør, tagrender, gesimser eller træer, der står nær ved huset. Oppe på taget maser måren
sig igennem eventuelle huller I tagfladen – typisk ved samlinger til en kvist, en skotrende eller langs tagryggen.

Manglende trådgitter ved ventilationskanaler eller en tagplade, der sidder skævt, er også som en åben dør for en boligsøgende husmår.

Alt hvad måren har brug for, er et hul på størrelse med et hønseæg, så er den indflytningsklar – og det kan være rigtig svært at komme af med måren igen.

En husmår er ufarlig for mennesker, men den kan lave ren ravage på dit loft. Den roder rundt i isoleringsmaterialerne, skraber huller i dampspærren og kan i sidste ende forårsage fugtproblemer på loftet.

Det omkring 40 centimeter lange rovdyr er ufarligt for mennesker. Den angriber os
ikke. Men den river og roder i isoleringsmaterialerne og kan skrabe huller i
dampspærrer, som igen kan give fugtproblemer i taget. Og så er den svær at slippe
af med igen, når den først er flyttet ind på et lunt loft.

De 3 tegn på at en husmår er flyttet ind

Husmåren er et 40 cm langt rovdyr med en hale på hele 25 cm. Den har runde ører, lysebrun snude og en hvid plet på halsen.

Du vil sjældent se husmåren, men til gengæld lægge mærke på de tegn, den efterlader:

  • Støj – en husmår kan larme som en hel koloni og er det sikreste tegn på at du har fået en ekstra gæst I huset
  • Ekskrementer – 8-10 cm lange ekskrementer der er lidt snoede. De indeholder typisk knogler, pels og fjer fra de seneste dages måltid af smågnavere og fugle.
  • Lugt – En husmår er kendt for at stinke ganske afskyeligt og den kan på få uger, gøre det helt umuligt at opholde sig på loftet.

Sådan slipper du af med husmåren

Skal du af med en husmår, findes der flere metoder, der kan afprøves.

Først og fremmest skal husmårens adgangsvej til loftet spærres af. Se om du kan følge dens færden ind og ud af loftet og luk af, når du finder åbne steder. Forvent at husmåren finder nye adgangsveje, hvis der er nogle – det er et opfindsomt lille dyr du har med at gøre.

Bliver husmåren boende fordi du ikke ved, hvor den kommer ind, kan en anden metode være at stresse husmåren til at flytte. Lys, lugt og lyd kan alt sammen benyttes til at gøre livet surt for den uønskede beboer. Sæt en tændt arbejdslampe på loftet, hæng ildelugtende klude op med hjortetakolie eller svovlpulver eller tag din hund med på besøg oppe hos husmåren.

Der findes også professionelle skadedyrsbekæmpere, som kan hjælpe dig af med den uønskede gæst.

Kontakt brancheforeningen for professionelle skadedyrsbekæmpere, så du får sikkerhed for dyreetiske fremgangsmåder.

Deres medlemsliste findes på her.

Du kan også kontakte en vildtkonsulent i dit lokale distrikt og få gode råd. Telefonnumre findes på Naturstyrelsen.dk

Fælder

Den mest radikale og effektive Løsning er mårfælder.

Ifølge Naturstyrelsen fungerer disse bedst, hvis du placerer fælden uden for huset, hvor måren færdes og jager. Der er en række regler for mårfælder, som skal følges – den skal bl.a. efterses to gange dagligt. Morgen og aften.

Fanger du en levende mår, kan du betale dig fra en aflivning hos dyrlægen. Du kan også køre måren langt væk og slippe den løs igen – men her vil der altid være en risiko for, at måren finder vej tilbage til dit loft.

Mårfælder udlånes til Falck-abonnenter. Fælderne kan ligeledes købes i både byggemarkeder, jagtforretninger, på nettet og hos skadedyrsbekæmpere. En fælde koster typisk mellem 250 og 400 kr.

Afskrækningsmiddel uden kemikalier

Virksomheden Naturtro, som er specialister i husmår, har længe haft succes med produktet Mårstop, som er organiske duftklude. Deres mårafskrækningsmiddel, er uden kemikalier og andre giftstoffer, da det udelukkende skræmmer husmåren væk med lugten.

Du kan altså roligt bruge midlet, uden selv at tage nogen form for skade. Du kan læse
mere om duftkludene her.

Gode råd om husmår

Du kan tilkøbe tillægsforsikringer, som dækker skader fra gnavere og mår. Tjek din forsikring for denne dækning og overvej om dit hus ligger attraktivt for en mår. Undersøg jævnligt dine tagkonstruktion for huller langs vindskede, skotrende, langs tagryggen eller ved kviste.

Læs også: Mosegrise – sådan bekæmper du dem

Mest læste artikler