Mårhund – Jylland tabt til den invasive dyreart, som Naturstyrelsen vil til livs

Ny videnskabelig undersøgelse afslører, hvor vanskeligt det er at bekæmpe udbredelsen af den store mårhund, som Naturstyrelsen for længst har blæst til angreb mod. Få både de gode og de dårlige nyheder om mårhunde i Danmark.

Hvad er en mårhund?

En mår og en mårhund er ikke det samme. En mårhund er faktisk slet ikke en del af mårfamilien. Den tilhører derimod hundefamilien. Mårhunden er meget større end husmåren. Den kan veje op til 10 kilo. Gennemsnitsvægten på en husmår er i modsætning hertil kun mellem 1 og 2 kilo.

Mårhunden (Nyctereutes procyonoides) er en invasiv dyreart, som oprindelig stammer fra Østasian. Navnlig i midten af forrige århundre blev der udsat mange mårhunde i det tidligere Sovjetunionen. Herfra her mårhunde langsomt spredt sig til andre dele af Europa. Syd for vores grænse, i Tyskland, har de længe været en plage.

Det første eksemplar af mårhunden blev observeret i Danmark i 1980. I dag vurderer Miljøstyrelsen, at der lever mellem 2000 og 3000 mårhunde i Jylland, hvor arten længe har været på eksplosiv fremmarch.

Læs også: Mår på loftet – sådan slipper du af med husmår

Ingen naturlige fjender for mårhunden i Danmark

Et nyt specialestudie fra Københavns Universitet har kigget nærmere på mårhundens levevis i Danmark. I dette studie er livmoderen på 92 drægtige mårhunde blevet studeret. Ifølge Ekstra Bladet har det vist sig, at en mårhund i gennemsnit får 11 hvalpe.

Dette er et kritisk tal af flere årsager, blandt andet:

  • Mårhunden har ikke nogle naturlige fjender i Danmark – ud over ulven.
  • Mårhunden er altædende.
  • Mårhunden er en effektiv jæger, der med forkærlighed går efter fugle og fugleæg. Jægere fra Tyskland rapporterer faktisk om, at der i områder med en stor bestand af mårhunde generelt nærmest ingen fugle er tilbage.

Kampen om Jylland er tabt

Biolog Hans Erik Svart fra Naturstyrelsen vurderer ifølge Ekstra Bladet, at mårhunden har bidt sig så godt fast i Jylland, at kampen mod mårhunden bør fokusere på, at den ikke udbreder sig til det øvrige Danmark.

– “Vi slipper nok aldrig af med den igen. Alt, vi kan gøre, er at begrænse udbredelsen. Vi skal forhindre den i at etablere sig på Fyn”.

Læs mere: sådan slipper du du af med husmåren ved dit hus eller på dit tag

En mårhund, der svømmer.
Mårhunden er en dygtig svømmer. Den er blevet observeret svømme ud til svanereder, hvor den spiser både æg og unger.

Den gode nyhed om mårhunden

Er du husejer er det forståeligt, hvis du er bekymret for at skulle kæmpe mod 10 kilo tunge mårhunde på loftet i stedet for små vævre husmårer på 1-2 kilo. Her kan vi berolige med, at det ikke vil komme til at ske.

Mårhunden er langt mere sky over for mennesker end husmåren. Det er ifølge de professionelle mårbekæmpere, vi har talt med, endnu ikke sket, at en mårhund er gået i en fælde beregnet for en husmår, eller at husejere har forvekslet mårhunden med en husmår. Mårhunden er – heldigvis meget mere sky end husmåren -, og den holder sig helst for sig selv ude i naturen.

Mårhunden defineres entydigt af Natyrstyrelsen som en invasiv dyreart. Formelt findes der en jagtsæson for mårhunde, men faktisk er det tilladt for jægere med jagttegn at skyde dyret hele året rundt.

Forskel på mårhund og husmår

Den art af mår, der plager danske husejere mest med rumsteren og redebygning på loftet, er husmåren. Den er faktisk også en invasiv art. Det vides ikke præcist, hvornår den har indtaget Danmark. Engang i 1800-tallet er et bud. Der er en jagtsæson for husmår. Derudover må husejere sætte fælder op, hvis de er til plage på loftet eller i eller omkring sommerhuset eller parcelhuset.

Der findes også en skovmår i den danske natur. Den ser de færreste dog noget til, da den, som navnet antyder, udelukkende holder til i den vilde natur. Der er vidnesbyrd om, at skovmåren har befundet sig i Danmark i mindst 8-9000 år.

Om mårhunden vil holde sig i landet lige så længe er ikke til at sige. Hvis det står til Naturstyrelsen, skal det ikke ske. I øjeblikket er det dog op ad bakke i lyset af, at mårhunden tilsyneladende formerer sig så dramatisk, og at den i øjebklikket ikke har nogle naturlige fjender i Danmark – ud over mennesket.

Læs også: Mosegrise – sådan bekæmper du dem

Mest læste artikler