Rotter er skadelige – for os og for vores økonomi

Det er lovpligtigt at melde det til kommunen, hvis du har rotter i din bolig. Her kan du lære alt om, hvad du skal gøre, når du har rotter i huset - og hvordan du helt undgår det. 

Den brune rotte gnaver i dit hus

I Danmark er den brune rotte den mest udbredte og mest skadelige. Den brune rotte kan gnave i kalksten, mursten, aluminium, zink, bly og plast. Den kan også skubbe afløbsriste, der vejer over et kilo, op. 

Det kan du gøre for at undgå rotter

Loven siger, at du som grundejer har pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotters muligheder begrænses mest muligt.

  • Hold orden – bunker af gammelt skrammel er et perfekt sted for rotterne.
  • Hold døre til udhus og garage lukket.
  • Sørg for, at der ikke er huller i ydermure.
  • Døre skal slutte tæt.
  • Tjek, at dine kloakker er fri for rotter.
  • Tremmeafstanden på udluftningskanalernes riste må maks være 5 mm.
  • Tænk dig om, når du bruger den åbne kompostbunke. Madrester samlet i en kasse er paradis for rotter.
  • Fuglefoder må ikke ligge på jorden.
  • Hæng foderhuset højt op – en rotte kan springe 0,75 meter.
  • Læg kun foder, som kan blive spist op, inden det bliver mørkt.

174.000 anmeldelser om rotter

Rotten blev officielt dødsdømt i 1907 med en lov om rottebekæmpelse. Men i dag, godt 100 år senere, lever rotten i bedste velgående – endda så godt, at antallet af anmeldelser om rotter er steget kraftigt de senere år. I 2016 var der for eksempel ca. 218.339 henvendelser.

Undgå at mus og rotter kommer ind i din bolig

To rotter kan blive til 60 på et år

Klimaændringerne med varme efterår/vintre betyder, at rotterne kan nå at få et kuld eller to mere på et år. En hunrotte får i gennemsnit 3-5 kuld om året, hvert med 4-12 unger. Men dårlige kloakker og stikledninger er den værste kilde til flere rotter. De gnaver sig ud af kloakken, hvis der bare er det mindste hul.

Rotterne i kloakkerne trives

Loven om rottebekæmpelse kræver i dag, at kommunerne effektivt bekæmper rotter, som kommer op på landjorden. Derimod er der ikke noget krav om at bekæmpe det store antal rotter, som lever i kloakkerne.

Rotter kan blive et dyrt bekendtskab

Rotten er et alvorligt skadedyr, hvis bekendtskab kan koste mange penge. Ødelagte kloakrør, overbidte el-installationer, der i værste fald kan forårsage en brand, ødelagte mure og inficerede fødevarer, der skal smides væk, koster årligt mange husejere tusindvis af kroner.

Det er forbudt, at lægge rottegift ud

Du må ikke selv prøve at bekæmpe rotterne med gift. Det er forbudt, fordi forkert anvendt gift kan gøre rotterne resistente – og hvad værre er, dens kommende unger bliver også resistente. Ring i stedet til kommunen med det samme. De skal sende en rottebekæmper.

Læs også: Sådan bekæmper du muldvarpen

Rottebekæmperen er gratis

De fleste kommuner i Danmark opkræver et rottebekæmpelsesbidrag via ejendomsskatten. Et besøg af kommunens rottebekæmper er derfor “gratis”, når du ringer efter dem. Det er op til rottebekæmperen at afgøre, om der skal anvendes fælder eller kemiske bekæmpelsesmidler.

Hvem betaler ødelæggelserne?

Efter du har fået styr på skaderne efter rotterne, kommer det næste problem: Økonomien. Her er det vigtig at have en rørskadeforsikring. Kontakt straks forsikringsselskabet og fortæl dem, at du har haft rotter. Dertil kommer de andre skader på huset, hvor den almindelige husforsikring ikke dækker! Det samme gælder udgifterne til skadedyrbeskæmpelse.

Tjek om du kan få en tillægsforsikring

Nogle forsikringsselskaber har tillægsforsikringer, man kan tegne. Så når man tænker på, hvor mange rotter, der stortrives i Danmark nu, er det en god ide at spørge ens selskab, om de har en sådan.

Den værste sygdom fra rotter

Rotten kan overføre 50 sygdomme til dyr og mennesker. Den alvorligste sygdom er leptospirose. Smitten overføres ved kontakt med rotteurin, normalt ved direkte berøring eller ved kontakt med vand, hvor rotten har tisset i. Sygdommen kan udvikle sig den livsfarlige sygdom, Weils, hvor der er risiko for bl.a. nyre- og leversvigt.

Læs også: Mosegrise – sådan bekæmper du dem

Mest læste artikler