Sådan undgår du, at en rottefamilie flytter ind

Rotter er overalt i Danmark, særligt i kloakkerne. De flytter ind i huse, i kældre, på loftet, i skrotbunker og kompostbeholdere – især hvis der er mad i nærheden. Rotten afslører sig selv på flere måder. Lær at tolke deres spor og rust dig i rottebekæmpelsen.

Rotter pendler gerne for et godt madsted

En bunke gammelt murværk eller skrammel i bunden af haven er et oplagt sted at flytte ind for en rottefamilie. Et fuglebræt med masser af brød og fuglefrø er også et populært ta’ selv-bord, og en rotte pendler gerne igennem et par haver til et godt madsted.

Læs også: Mår på loftet – sådan slipper du af med husmår

Rotter i kælderen

Rotter kan også flytte ind i kælderen, under gulvet eller på loftet. Der skal blot være et hul på to cm, så kan en voksen rotte smutte ind. Derfor bør du reparere alle revner og sprækker i soklen og facaden, huske at lukke kældervinduerne og sætte rottenet fx volierenet for ventilationsåbninger og rørgennemføringer.

Rotter på loftet

Husk, at rotter også kan klatre; faktisk kan de bruge en espalierplante til at komme op på taget og her finde ind på loftet, hvis der er en lille åbning. Den måde, rotter rumsterer på loftet, kan være vanskelig at skelne fra husmårens lydmønster. Men ledsages larmen på loftet af gnavelyde og hvin og skrig, så er det overvejende sandsynligt, at du har fået rotter på loftet.

Andre måder at identificere rotter på

  • Der hænger en meget skarp lugt af ekskrementer og kloak omkring vilde rotter. Det hænger i høj grad sammen med, at de færdes frit og hjemmevant i kloaksystemet. Stanken er særlig ubehagelig i nærheden af rotterederne.
  • Rotternes ekskrementer/rottelort er større end musenes efterladenskaber.
  • Rottelort ligger mere samlet og skjult end muselort. Sidstnævnte findes over alt, hvor musene kommer frem.
  • Afføringen fra rotter er generelt dobbelt så brede og lange som musenens

Tjek “umotiverede” huller

Der skal blot være en lille fejl i kloaksystemets konstruktion, så kan rotterne komme ind og bo i kloakken eller bygge rede et lunt sted i krybekælderen eller under gulvet. Rotter er sky og vagtsomme natdyr. Udendørs opdager du dem ved “umotiverede huller i jorden”, fx et rundt hul uden en jordbunke i nærheden af et kloakdæksel eller i nærheden af husets fundament.

Rotten afslører sig selv

Synkende fliser eller asfalt kan også afsløre rotter. Indendørs afslører lort og brune belægninger, der hvor den færdes, rotten. Dyret er smittebærer af forskellige sygdomme, hvoraf nogle endda er meget farlige. Den mest alvorlige i Danmark er Leptospirose, som smitter via urin fra rotter og mus. Denne sygdom har desværre dødelig udgang i 5-15 % af tilfældene. Derfor skal du tage handsker på, når du rører noget, rotten kan have spist af.

Rotter og pest

De fleste forskere i dag mener, at rotter var medskyldige i fortidens pestepidemier. Det var dog ikke rotten selv, der bar på smitten, men den var gennem sine lopper “vært” for bakterien Yersinia pestis. Denne bakterie var den egentlige årsag til de tilbagevendende pestplager, der hjemsøgte Europa fra 1347 og 350 år frem, og som i denne periode dræbte hundrede millioner af mennesker.

Pest er ikke udryddet overalt i verden, men i Danmark har vi ikke haft en pestepidemi siden 1711. Dengang pesten rasede, var det Den sorte Rotte eller pestrotten (Rattus rattus), der var smittebæreren. Den sorte rotte (også kaldet husrotten) er i dag en meget sjælden gæst i Danmark. Hos os er det brune rotte (Rattus norvegicus), der huserer.

Sådan undgår du, at mus og rotter kommer ind i din bolig

Når rotten er på besøg

Er du i tvivl, om det er rotter eller mus, der er på færde, så:

  • Læg en god skive margarine frem. De nedre tandmærker af rottens fortænder er tilsammen 3 mm brede.
  • Sigt 1 spsk. hvedemel ud over gulvet, hvor dyret passerer. En voksen rottes fodaftryk fra bagbenet er 2,5 cm langt, mens et musespor kun er ca. halvt så langt.
  • Rottens efterladenskaber er sorte, cylinderformede og cirka 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende og er væsentlig større end musens

Rottefælder

Hvis du selv vil stille rottefælder op, så er klapfælder en mulighed. Rotterne er meget mistænksomme af natur, så ofte vil det være nødvendligt at have rottefælder stående i 4-5 døge, før der er bid. Sørg i øvrigt for at stille rottefælden op ude ved væggen og lignende steder. Ude midt på gulvet har de ingen effekt, da rotter – ligesom mus – foretrækker at pile langs vægge og paneler.

Rotter spiser hvad som helst, men du går ikke galt i byen med et lille styke pølse eller noget brød. En nød eller en rosin kan også bruges.

Fælden skal kunne udløses ved den mindste bevægelse, så det kan anbefales at finindstille udløsermekanismen med en skruetrækker – eller hvad den pågældende rottefælde nu kræver.

Det er vigtigt at have med i sine overvejelser, at man skal tilse rottefælderne meget ofte, for stanken fra en død rotte fanget i en fælde bliver meget hurtigt særdeles ubehagelig.

Læs også: Mosegrise – sådan bekæmper du dem

Kontakt dit forsikringsselskab

Du bør kontakte dit forsikringsselskab, så snart der er konstateret rotter, for har du en udvidet rørskade-forsikring, dækker den tv-inspektionen og udbedring af kloakdefekter indtil skel og for andre reparationer, som rotternes huseren har medført.

Læs også: Sådan bekæmper du muldvarpen

Kommunal rottebekæmpelse

Myndighederne tager generelt rottebekæmpelsen meget alvorligt. Mange steder kan man endda få døgnassistance på kommunen til rottebekæmpelsen. Derfor er det første, man skal gøre, når man har konstateret – eller bare har mistanke om – at man har rotter på sin ejendom: Kontakt den kommunale rottebekæmper / rottefænger. Det er yderst sjældent, at en husejer vil stå alene med sit rotteproblem.

I ejerforeninger, andelsforeninger og andre typer af boligforeninger er det også mere reglen end undtagelsen, at rottebekæmpelsen opfattes som et fælles anliggende.

Derfor – har du rotter i kælderen, på loftet, i haven, i huset – tag straks kontakt til både bolgforeningen og den kommunale myndighed for rottebekæmpelse.

Den brune rotte elsker en gang fuglefoder, som husejeren har smidt i haven.

Mest læste artikler