Sådan bekæmper du kakerlakker i Danmark

Kakerlakker findes og trives i Danmark, og der bliver flere og flere af dem. Læs mere om, hvor de gemmer sig, og hvad du kan gøre for at bekæmpe dem. 

Fobi for kakerlakker

Kakerlakker burde ikke skræmme nogen fra vid og sans. De hverken bider eller stikker, som lopper eller myg gør. Alligevel er der mange, der har en kakerlak-fobi. Og det er der desværre gode grunde til.

Hos mange er væmmelsen blevet grundlagt under sydlige himmelstrøg på lidt for billige hoteller, hvor det nogen gange kan vrimle med kakkerlakker. For kakkerlakker behøver varme, og de trives, hvor standarden på hygiejnen er lav. 

Skadedyr på fremmarch

Desværre er kakerlakker ikke længere noget, der kun hører charterferien til. For kakerlakker er faktisk på fremmarch i Danmark. Det viste en rundringning til førende skadyrsbekæmpere, som Metroxpress foretog i 2014. Gennemsnitligt vurderede disse firmaer, at de havde oplevet en samlet stigning i henvendelser på kakerlakker på 20 procent over 5 år.

6 skadevirkninger ved kakerlakker

Kakerlakker er derfor kort sagt noget, man er nødt til at tage alvorligt. De invasive kakerlakarter forbindes nemlig med mange typer af skadevirkninger og gener. Her er 6 af dem:

  1. Kakerlakkers ekskrementer lugter slemt. Er der mange af dem i din bolig, kan den mugne lugt være noget nær uudholdelig. 
  2. Kakerlakker går i vores vores fødevarer, og de er stort set altædende – dog primært af vegetabilsk føde. Det stiller stor krav til forsegling af fødevarer.
  3. Kakerlakker kan være bærere af sygdomme og sprede smitte som for eksempel salmonella og mavetarmkatar. 
  4. Kakerlakkers efterladenskaber i boligen som ekskrementer og hudrester kan fremkalde allergiske reaktioner. Børn og andre individer med skrøbeligt immunforsvar er særligt sårbare og kan udvikle allergi over for insektet. 
  5. Kakerlakker kan formere sig eksplosivt. Et hjem kan derfor, hvis man er uheldig, blive overbefolket af dem på meget kort tid.
  6. Dyret afgiver nogle uhyggelige skumle og klikagtige lyde, når de rumsterer rundt i mørket.

Hvad er en kakerlak?

En kakerlak (latinsk: blattodea) er en insektart, der har kriblet rundt på jorden siden dinosaurernes tid. Arten kan rent faktisk spores mindst 300 millioner år tilbage.

Kakerlakken er beslægtet med termitten. De findes i flere tusinde forskellige afskygninger. Insektet er også hjemmehørende i Danmark, hvor tre arter af slægten Ectobius lever vildt i naturen.

Det er dog ikke disse artsfæller, der giver anledning til bekymring. Det er invasive arter fra varmere klimaer. Disse arter kaldes samlende for skadedyrs-kakerlakker.

Læs også: For mange af disse skadedyr i din bolig er et dårlig tegn.

Sådan ser kakerlakken ud.

Kroppen på kakerlakken er fladtrykt, og den har lange følehorn. Dens ben er lange og effektive, når den hurtigt trommer hen over gulvet. Kakerlakerne har både dækvinger og egentlige flyvevinger, som de faktisk kan flyve med. De ses dog sjældent ses vingerne. 

I Danmark lever der både en indfødt sandkakerlak og en skovkakerlak i naturen. Det er ikke dog dem, der forårsager problemerne. Her er tre af de største kakerlakplager i Danmark:

 
Tysk kakerlak: den mest udbredte af de invasive kakerlakarter. På trods af sit germanske tilnavn (Blattella germanica) lever de faktisk i hele verden. Den kan kendes på sine to længdebånd på siden. Den bliver ikke større end 1 til 1 1/2 centimenter.  
 
Orientalsk kakerlak: denne art er temmelig stor – op til 3 centimer lang. Den er ensfarvet, men farven er forskellig for de to køns vedkommende: hunnen er sortbrun, og hannen er rødbrun.  
 
Den amerikanske kakerlak er ekstra stor – op til 4 centimeter lang. Den er en ret sjælden gæst herhjemme.  

Hvordan kommer de ind i vores boliger?

Invasive kakerlakarter kommer typisk ind i vores bolig via kufferten i forlængelse af en udlandsrejse. Det kan også ske igennem fødevarer. Det er dog mest levnedsmiddelbranchen, der er plaget af denne form for invasion. Kakerlakker anvendes også som et levende fødeemne for forskellige reptiler såsom slanger, som folk holder som “kæledyr”. Undslupne fodder-kakerlakker kan derfor også give problemer. 

Her trives kakerlakker bedst

Skadedyrs-kakerlakkerne kommer som nævnt fra et varmere klima. Derfor trives de bedst i danske husholdninger i rum og omgivelser, hvor det er varmt (ca. 25-30 grader). De har desuden brug for fugt og adgang til vand. Da det er et natteaktivt dyr, har kakerlakkerne også behov for at kunne gemme sig væk i mørke i løbet af dagen.

Kakerlakker holder typisk også til i køkkenet ved mørke og lune steder som for eksempel bag køleskabet eller ovnen. De kan også foretrække at opholde sig i nærhenden af køkkenvasken eller varme rør.

Læs også: De 6 mest udbredte skadedyr – og hvordan du bekæmper dem

Hvordan opdager man kakerlakker? 

Da kakerlakker er natteaktive, kan de være vanskelige at finde ved dagslys. Den bedste måde at opstøve deres gemmeseder på er via deres lort/ekskrementer. Led derfor efter brune rande af lort fra kakerlakkerne. 

Hvis du hører det krible i mørket, kan du også være heldig at afsløre deres opholdssteder ved lige pludselig at tænde for lyset, når de forsøger at scramble “hjem” i sikkerhed.

Formering

En af de skræmmende ting ved kakerlakker er, at de formerer sig med lynets hast. En kakerlak kan lægge op til 6-7 ægkapsler med hver 30-40 æg i løbet af en levetid. En sådan vare cirka 3-5 måneder. Det kan derfor bliver til rigtigt mange små baby-kakerlakker, der i løbet af kort tid selv kan gå i gang med at reproducere – og sådan kan de onde cirkel fortsætte. 

Når de fleste kakerlakarter slipper deres ægkapsler, skal æggene yderligere modnes heri. En af de største kakerlak-plager i Danmark, Den tyske Kakerlak, går derimod rundt med sine æg, lige indtil den er klar til at slippe sine vingeløse unger fri. Dise kaldes i kakerlak-terminologien for nymfer.

Denne komplikation ved Den tyske Kakerlak betyder, at det kun er et meget kortvarigt vindue, man har til at bekæmpe Den tyske Kakerlak, inden den slipper sine allerede levedygtige nymfer fri.

Læs også: Sådan slipper du for kløende myggestik.

Sådan bekæmper du kakerlakker

Har du konstateret kakerlakker i din bolig, er der ingen tid at spilde. Kan du ikke komme kakerlakkerne til livs på egen hånd, bør du til enhver tid kontakte et firma, der har ekspertise i at bekæmpe kakerlakker.

Når du selv eller skadedyrsbekæmperne går i gang, er her tre af de bekæmpelsesmetoder, som kan bringes i anvendelse:

1. Forringelse af livsbetingelserne

Skadedyrs-kakerlakkerne behøver vand og varme. Vær opmærksom på gemmesteder bag elektriske installationer og hårde hvidevarer. Ryk for eksempel køleskab og lignende lidt ud fra væggen, så det bliver lettere at gøre rent bag dem. Lad heller ikke hundens eller kattens mad stå fremme i løbet af natten og forsegl alle tilgængelige madvarer. 

2. Bekæmp kakerlakker kemisk

Der findes et bredt udvalg af kemiske bekæmpelsesmidler. En af mulighederne er at lægge sprøjtemidler i et bælte omkring insekternes opholdssteder. Sørg dog for at gøre arbejdet grundigt. Kakerlakker kan nemlig godt udvikle immunitet over for insektgifte.

3. Brug lokkedåser

Der kan også anvendes lokkedåser i bekæmpelsen. Denne metode vil fungere mest effektivt, hvis der ikke er andre tilgængelige fødevareemner i boligen. 

4. Bekæmp kakerlakker sammen med naboen

Bor du i en etageejendom, og er du plaget af kakerlakker, så bør du kontakte din nabo. Kakerlakker kan nemlig relativt let finde en smutvej ind til naboen eller underboen/overboen. Bekæmpelse af kakerlakker er i denne type ejendomme nødt til at være et fælles projekt, hvis altså kakerlakkerne ikke skal vende tilbage med fornyet kraft fra naboen, efter de allerede én gang er blevet nedkæmpet succesfuldt.

Kilder: terminix.com, orkin.com

Pinterest Instagram Print

Mest læste artikler