Borebiller – bekæmpelse af skadedyret og dets larver i møbler og træ

Larverne fra husbukke, borebiller og splintvedbiller kan gnaske løs af træet i dit hus i årevis, uden at du opdager det. Læs her, hvad du kan gøre for at gøre dit hjem uattraktivt for billerne, og hvordan du kan bekæmpe dem og deres larver, når de først er begyndt at gøre skade på træværket i dit hjem.

Specialiserede borebiller 

Der er tre trænedbrydende biller, som volder særligt meget skade i Danmark.

 1. Borebiller
 2. Husbukke
 3. Splintvedbiller

Det er kun én af arterne, der benævnes borebille, men borebille er alligevel en dækkende samlende betegnelse for de tre billearter. De borer alle tre, selvom det rent faktisk er noget, der sker, når alle tre biller er i larvestadiet. Det er borebillerne, der har det værste ry, men husbukke og splintvedbiller er mindst lige så skadelige. 

Borebillen er det insekt, der er mest almindeligt i træværk her i landet. De voksne borebiller er brune og tre-fem mm lange, og hunnen lægger op til 50 æg i sprækker i træet eller i gamle flyvehuller. Larverne fra borebillen kaldes også træorm.

Larverne fra borebiller

Det er en fast del af borebillernes og de to andre billers livscyklus at bruge træ som udklækningssted for deres larver. Derfor oplever mange husejere at få besøg af biller, der i det skjulte lægger deres æg i trækonstruktionerne. Det kan være i træværk alle steder i huset, men det er særligt kristisk, hvis det er i en bærende konstruktion som et tag, for i værste fald kan borebillerne nedbryde et tags bæreevne fuldstændigt.

Spor efter laver af borebiller
Foto: Getty Images

Læs også: Sådan undgår du skægkræ

Borebillens larver borer i to år

Larverne fra borebiller, husbukke og splintvedsbiller kan gemme sig uset i træ i op 2-3 år. Det er først, når larverne fra borebillerne har forpuppet sig og er forvandlet til biller, at billen kommer ud for at finde en mage, parre sig og lægge deres æg i træprækker i træ. Det er vanskeligt at opdage de små træspisende skadedyr, men der er to faresignaler, du kan være opmærksom på.

Borebillernes flyvehuller og boremel

Når borebillen forlader træet, vil den efterlade et flyvehul, som er helt tydeligt at se. Når larverne huserer rundt inde i træet, passerer de af og til et flyvehul, hvor der vil drysse en blanding af savsmuld og ekskrementer ud – også kaldet “boremel”. Begge dele er sikre tegn på ubudne gæster.

Som udgangspunkt er det alvorligt uanset hvilken af de tre biller, der er flyttet ind i dit hus. Derfor er det ofte en god idé at hyre et professionelt bekæmpelsesfirma. Mange af disse giver 10 års garanti på bekæmpelse af insekter i træværket.

Hvad ødelægger borebillerne? 

Det er larverne, der ødelægger træet, og de kan leve både i nåle- og løvtræ. I stuer er det mest fodpaneler, træværk og møbler, der er tæt på kolde og fugtige vægge, som er udsat for angreb af borebiller. Ellers er det trækonstruktioner i kælderen eller i taget, der er mest udsatte. Et borebilleangreb kan med årene fuldstændigt ødelægge træet.

Læs også: Klanner – sådan bekæmper du flæskeklanner, som angriber din mad

Borebiller i træ og møbler

Borebiller trives generelt bedst i tempererede omgivelser, omkring 22-23 grader, og med høj luftfugtighed. Derfor oplever man ofte, at borebiller findes indenfor og særligt i ældre boliger, som har høj fugtighed. Moderne bygninger er ofte mere tørre og har effektiv ventilation, hvilket borebillerne ikke bryder sig om. Borebiller kan angribe stort set alt træ, men de foretrækker dog det bløde træ, som bruges eksempelvis til møbler, fordi det er lettere at arbejde med.

Borebiller kan både vandre og flyve, så det er vigtigt at behandle skadedyret, så snart du opdager det, så de ikke spreder sig til resten af huset. Du skal også være særlig opmærksom på borebiller, hvis du køber gamle træmøbler. Kig efter de små borehuller i træværket før du tager møblet ind i huset. 

Tegn på at du har borebiller 

Huller efter borebiller
Foto: Getty Images

Det kan være svært at se tegn på borebiller, før det er for sent, fordi larverne gemmer sig inde i små gange i træværket. Du skal dog være særlig opmærksom på disse tegn:

 • Huller i dit træværk på 1-2 millimeter
 • Boremel, som lægger sig omkring hullerne, som små tuer.
 • Tjek dine vindueskarme og andre lyse steder for voksne borebiller.

Når larverne er fuldt udviklede, forlader de træet via flyvehuller, der er cirkelrunde og har en diameter på en-to mm. Hvis du sliber et gammelt gulv, der har huller efter borebiller, kan du nå ned til larvernes gange og derved få en ubrugelig overflade.

Bekæmpelse af borebiller

Der er flere tiltag, som du selv kan indføre for at forebygge angreb af borebiller. Det kan gøres ved eksempelvis at skabe dårlige levevilkår for skadedyrene. Se i de næste afsnit, hvordan du kan forebygge angreb eller bekæmpe borebiller, hvis de har fundet vej ind i din bolig. 

Kan man selv bekæmpe borebiller?

Borebille
Foto: Getty Images

Disse tiltag kan du tage derhjemme i håb om at forebygge fremtidige angreb ved at skabe dårlige vilkår for skadedyret. 

 • Sørg for god ventilation i hele huset.
 • Stands fugtindtrængning og kondens, så luftfugtigheden sænkes i boligen. 
 • Sørg for korrekt opvarmning i huset, så huset holder sig tørt. 
 • Giv mindre trægenstande en tur i ovnen ved 55-60 grader, så eventuelle biller og larver dør.
 • Køb godkendt bekæmpelsesmiddel i dit lokale byggemarked eller tømmerhandel. Brug altid et middel, som er godkendt af Miljøstyrelsen.

Hvis du selv giver dig i kast med at bekæmpe borebillerne, skal du være yderst opmærksom på, at alle larver og biller bliver fjernet, ellers kommer de igen. Hvis der er tale om et stort angreb af borebiller, eksempelvis i træværket på dit hus, vil det være nødvendigt at tilkalde professionel hjælp.  

Petroleum mod borebiller

Et gammelt husmorråd siger, at man kan bruge petroleum eller dieselolie mod borebiller, som skulle kvæle larverne, hvis det smøres på træværket. Disse råd har dog ingen dokumenteret effekt. Hvis det skulle lykkedes med petroleum, skal man have så meget væske ind i træværket, at larverne drukner i det. Derfor kan det ikke anbefales at bruge petroleum mod borebiller. Derudover er både petroleum og dieselolie brandfarligt og indeholder letfordampelige, sundhedsskadelige stoffer, som er uhensigtsmæssige at bringe ind i huset. 

Gift mod borebiller

Der kan købes forskellige bekæmpelsesmidler mod borebiller, som du selv må håndtere og som kan købes i byggemarkeder. Der er dog nogle gode råd, som følger med, hvis du vælger denne løsning. Først skal du være sikker på, hvilket skadedyr som har angrebet dit træværk. Det er nemlig vigtigt at vide, i forhold til hvilket produkt du skal købe. Derudover skal du sørge for altid at bruge produkter, som er godkendt af Miljøstyrelsen. På den måde er du sikker på, at midlet er effektivt og overholder loven.

Læs også: Udryd dine dræbersnegle – følg ét af disse 7 gode råd

Frost mod borebiller

Frost kan dræbe en del skadedyr, og det samme gælder for borebillen og dens larver. Hvis du har opdaget borebiller i dit møbel, kan du derfor stille møblet udenfor i frostvejr, hvor larverne vil dø. Denne metode er dog en del mere vanskelig, hvis du opdager borebiller i dit træværk i huset eller eksempelvis i tagkonstruktionen. Her skal der en professionel løsning til.

Borebiller og forsikring

En almindelig boligforsikring dækker ofte ikke bekæmpelse af borebiller. Her skal der tegnes en specifik insektdækning, som dækker angreb af skadedyr i form af insekter. 

Splintvedbiller

Splintvedbiller – der også kaldes parketbille – bliver fem til seks mm lange. De er enten gul-hvide eller rødbrune og sorte. Den voksne bille forlader træet gennem et lille cirkelrundt flyvehul med en diameter på ca. én mm.

Hvad ødelægger splintvedbillerne

Splintvedbillerne bor i storporet løvtræ som fx eg, ask og valnød. De kan også leve i en lang række tropiske træsorter samt i bambus. Billerne angriber kun ret friskt træ, og man ser sjældent angreb i træ, som er mere end 10 år gammelt.

Splintvedbillerne har i de senere år fået større betydning; blandt andet fordi man i stigende grad anvender storporet tropisk træ både til møbler og til gulv- og vægbeklædning.

Forebyggelse mod splintvedbiller

Behandl træets overflade – især endefladerne hvor porerne findes – med et træbeskyttelsesmiddel, der er beregnet til borebiller og husbukke. Vælg et, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Læs også: Gåsebiller – sådan bekæmper du dem

Bekæmpelse af splintvedbiller

Til bekæmpelse af splintvedbiller anvendes et godkendt træbeskyttelsesmiddel beregnet til borebiller og husbukke. Varmebehandling af træ kan også standse angreb, det forudsætter, at dette er praktisk muligt, og at træet kan tåle opvarmning. Angreb i mindre genstande kan bekæmpes ved frysning af genstanden i et par døgn ved -18°.

 
De ungdomskriminelle larver af borebiller er de egentlige skadedyr. 

Mest læste artikler