Sådan bekæmper du borebiller, husbukke og splintvedsbiller

Larverne fra husbukke, borebiller og splintvedbiller kan gnaske løs af træet i dit hus i årevis, uden at du opdager det. Læs her, hvad du kan gøre for at gøre dit hjem uattraktivt for billerne, og hvordan du kan bekæmpe dem og deres larver, når de først er begyndt at gøre skade på træværket i dit hjem.

Specialiserede borebiller 

Der er tre trænedbrydende biller, som volder særligt meget skade i Danmark. Det er kun én af arterne, der benævnes borebille, men borebille er alligevel en dækkende samlende betegnelse for de tre billearter. De borer alle tre, selvom det rent faktisk er noget, der sker, når alle tre billern er i larvestadiet 

  1. Borebiller
  2. Husbukke
  3. Splintvedbiller

Det er borebillerne, der har det værste ry, men husbukke og splintvedbiller er mindst lige så skadelige. 

Larverne fra borebiller

Det er en fast del af borebillernes og de to andre billers livscyklus at bruge træ som udklækningssted for deres larver. Derfor oplever mange husejere at få besøg af biller, der i det skjulte lægger deres æg i trækonstruktionerne. Det kan være i træværk alle steder i huset, men det er særligt kristisk, hvis det er i en bærende konstruktion som et tag, for i værste fald kan borebillerne nedbryde et tags bæreevne fuldstændigt.

Borebillens larver borer i to år

Larverne fra borebiller, husbukke og splintvedsbiller kan gemme sig uset i træ i op 2-3 år. Det er først, når larverne fra borebillerne og de to andre billearter har forpuppet sig og er forvandlet til biller, at billen kommer ud for at finde en mage, parre sig og lægge deres æg i træprækker i træ. Det er vanskeligt at opdage de små træspisende skadedyr, men der er to faresignaler, du kan være opmærksom på.

Borebillernes flyvehuller og boremel

Når borebillen forlader træet, vil den efterlade et flyvehul, som er helt tydeligt at se. Når larverne huserer rundt inde i træet, passerer de af og til et flyvehul, hvor der vil drysse en blanding af savsmuld og ekskrementer ud – også kaldet “boremel”. Begge dele er sikre tegn på ubudne gæster.

Som udgangspunkt er det alvorligt uanset hvilken af de tre biller, der er flyttet ind i dit hus. Derfor er det ofte en god idé at hyre et professionelt bekæmpelsesfirma. Mange af disse giver 10 års garanti på bekæmpelse af insekter i træværket.

Borebiller

Foto: Science Photo Library/FOCI Image Library

Biologi

Borebillen er det insekt, der er mest almindeligt i træværk her i landet. De voksne borebiller er brune og tre-fem mm lange, og hunnen lægger op til 50 æg i sprækker i træet eller i gamle flyvehuller. Larverne fra borebillen kaldes også træorm.

Hvad ødelægger borebillerne? 

Det er larverne, der ødelægger træet, og de kan leve både i nåle- og løvtræ. I stuer er det mest fodpaneler, træværk og møbler, der er tæt på kolde og fugtige vægge, som er udsat for angreb af borebiller. Ellers er det trækonstruktioner i kælderen eller i taget, der er mest udsatte. Et borebilleangreb kan med årene fuldstændigt ødelægge træet.

Opdag borebillen i tide

Når larverne er fuldt udviklede, forlader de træet via flyvehuller, der er cirkelrunde og har en diameter på en-to mm. Hvis du sliber et gammelt gulv, der har huller efter borebiller, kan du nå ned til larvernes gange og derved få en ubrugelig overflade.

Forebyggelse af borebilleangreb

Borebiller trives med fugt, så den naturlige forebyggelse består i at holde huset varmt og tørt.

Bekæmpelse af borebiller

Behandl overfladen med et specialmiddel mod træskadedyr. Du kan selv gøre det, da det fås vandbaseret. Vælg et, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Hvis der er tale om større bygningsdele, så kontakt et professionelt firma.

Læs også: Udryd dine dræbersnegle – følg ét af disse 7 gode råd

Læs også: Sådan undgår du skægkræ

Husbukke

Foto: Arco Images/FOCI Image Library

Biologi

De voksne biller kan være fra 10-20 mm lange og har en ulden, hvidlig behåring på ryggen og forbrystet. Husbukke kan sprede sig ved at flyve fra hus til hus på varme dage.

Hvad ødelægger husbukkene?

Husbukken er det insekt, der gør størst skade i danske huse. Den angriber mest tørt nåletræ, der jo er det materiale, der oftest bruges i tagkonstruktioner. Men den angriber også andre dele af huset samt fx solvarme plankeværker.

Opdag husbukken

Et angreb af husbukke er meget vanskeligt at opdage i de tidlige stadier. Først når larverne er brudt ud af træet, efterlader de karakteristiske flyvehuller, som er ovale, 6-10 mm lange og flossede i kanten.

Forebyggelse af husbukkeangreb

Brug så vidt muligt nyt træ af god kvalitet til ombygninger og reparationer, især i taget, så er der mindst risiko for, at træet allerede er angrebet af husbukke.

Bekæmpelse af husbukke

Et angreb af husbukke er alvorligt. Skaf professionel hjælp.

Ekstra forsikring

En almindelig villaforsikring dækker ikke mod skader forårsaget af træødelæggende insekter som borebiller. Hvis du ønsker en dækning, skal du tegne et tilvalg til forsikringen, svampe- og insektdækning.

Tilvalgsforsikringen har dog nogle begrænsninger: Den gælder kun for bygninger – det vil sige, hverken møbler eller andre ting af træ er dækket. Angreb fra rådbiller og murbier er ikke dækket. Det afgørende, for om tilvalgsforsikringen dækker skaden, er, om insekt-angrebet har svækket træets bæreevne – det betyder, at der ingen dækning er for insektangreb i træ, der intet skal bære – fx en væg

Læs også: sådan bekæmper du gåsebiller i græsplænen

Splintvedbiller

Foto: Rentokil Skadedyrskontrol, tlf. 70 10 27 10

Biologi

Splintvedbiller – der også kaldes parketbille – bliver fem til seks mm lange. De er enten gul-hvide eller rødbrune og sorte. Den voksne bille forlader træet gennem et lille cirkelrundt flyvehul med en diameter på ca. én mm.

Hvad ødelægger splintvedbillerne

Splintvedbillerne bor i storporet løvtræ som fx eg, ask og valnød. De kan også leve i en lang række tropiske træsorter samt i bambus. Billerne angriber kun ret friskt træ, og man ser sjældent angreb i træ, som er mere end 10 år gammelt.

Splintvedbillerne har i de senere år fået større betydning; blandt andet fordi man i stigende grad anvender storporet tropisk træ både til møbler og til gulv- og vægbeklædning.

Forebyggelse mod splintvedbiller

Behandl træets overflade – især endefladerne hvor porerne findes – med et træbeskyttelsesmiddel, der er beregnet til borebiller og husbukke. Vælg et, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Bekæmpelse af splintvedbiller

Til bekæmpelse af splintvedbiller anvendes et godkendt træbeskyttelsesmiddel beregnet til borebiller og husbukke. Varmebehandling af træ kan også standse angreb, det forudsætter, at dette er praktisk muligt, og at træet kan tåle opvarmning. Angreb i mindre genstande kan bekæmpes ved frysning af genstanden i et par døgn ved -18°.

 
De ungdomskriminelle larver af borebiller er de egentlige skadedyr.  
Pinterest Instagram Print

Mest læste artikler