Blæser på historier om brandfare: Stråtag vinder frem i nybyggeri

Historierne om brandfare bliver sparket til side. Nu får flere og flere nybyggerier også stråtag.

Stråtaget er ikke længere forbeholdt gamle bindingsværkshuse. Nu har det også vundet indpas i nybyggeri. Det skriver Trelleborg Huse i en pressemeddelelse.

Netop i disse dage er typehusfirmaet ved at bygge fem helt nye huse med tækket tag, og yderligere tre er i støbeskeen.

– Et stigende antal af vores kunder ønsker stråtag, og det er nyt, siger Casper Clorius, direktør i Trelleborg Huse.

– Vi tror, at den stigende efterspørgsel først og fremmest skyldes, at nogle ønsker et hus med et andet visuelt udtryk. For nogle handler det om at fravælge det typiske typehus. Men én af årsagerne til, at flere nu ønsker stråtag på huset, er også økonomi, for stråtage er blevet billigere, og relativt små beløb kan samlet set afgøre, om en byggesag bliver til noget, siger Trelleborg Huses direktør.

Brandsikrede stråtage er mere sikre end antaget

En anden årsag til stigningen af nybyggede huse med tækket tag kan også være, at myndighederne i 2016 mindskede afstandskravene mellem stråtage med brandsikring fra 20 til 5 meter. Det skete efter lang tids pres fra tækkebranchen, som pegede på flere undersøgelser, der blandt andet konkluderede, at brandsikrede stråtage er langt mere sikre end hidtil antaget, og at de ikke brænder oftere end andre tagtyper.

Tækkebranchen pegede også på, at det kun er i ikke-brandsikrede stråtage, at en brand kan udvikle sig eksplosivt. Da en tækkemands egen trelængede ejendom brændte i april måned 2016, blev det eksempelvis tydeligt, hvorfor historien om stråtages brandfare er opstået. I løbet af blot en halv time var 650 kvadratmeter stråtag væk.

En brand i et ikke-brandsikret stråtag kan udvikle sig eksplosivt.

Nu håber tækkebranchen med de nye brandsikrede stråtage at se et boom, som det man har set i Holland. I Holland er der de seneste 20 år således opført mellem 2.000 og 3.000 nybyggerier med strå på enten tag, facader eller begge dele.

Klimakampen spiller ind

På den jyske vestkyst har det længe været en kendt sag, at sommerhuse med strå på taget er lettere at leje ud og samtidig indbringer en højere lejepris. Derfor skyder flere og flere tækkede sommerhuse og små ferieparker med stråtag op. Men på helårshuse har interessen for stråtaget været beskeden. Det ændrer sig nu, ser det ud til. Én af grundene er også et øget fokus på klimavenligt byggeri.

– Vi har en mindre gruppe kunder, der direkte efterspørger bæredygtigt byggeri med lav CO2-belastning. Vi har en klar forventning om, at der vil være et stigende antal kunder, for hvem CO2 og klima betyder meget, siger Casper Clorius fra Trelleborg Huse.

En undersøgelse har da også vist, at stråtaget er et mere klimavenlige tag. Sammenlignet med tage af tagpap og tegl sparer stråtaget klimaet for mere end 60 procent CO2, viser en undersøgelse fra en af Danmarks førende eksperter i livscyklusanalyser, Jan S. Kauschen fra Tegnestuen Vandkunsten, der har udført danalysen for Tækkelauget og Straatagets Kontor, som er tækkebranchens udviklings- og informationskontor.

Mest læste artikler