Et undertag holder vandet helt ude

Skal du have nyt tag, er det vigtigt ikke at spare på undertaget. Det skal kunne holde lige så lang tid som selve belægningen, og så beskytter det mod vand, der siver gennem taget. Et andet plus er, at et undertag beskytter huset i den tid, det tager at lægge taget.

Taget beskytter huset
Taget er med til at give huset dets karakter, men langt vigtigere, så er det et værn mod vejr, vind og især vand. Kommer der vand gennem taget, så er resten af huset i fare, da fugt er kimen til råd og skimmelsvamp.

Ekstra sikring mod regn
For at holde fugten ude bygges nyere tage oftest med et undertag, der er en ekstra sikring af huset. Undertaget tager så at sige over, hvis selve belægningen skulle svigte.

Teglbelægning kræver undertag
Nogle belægningstyper, som fx tegl, kræver et undertag. Her skulle man tidligere med jævne mellemrum undestryge teglen med mørtel for at sikre tætheden, mens det nu er almindeligt at opbygge et holdbart undertag, som holder i belægningens levetid.
Andre typer belægning behøver ikke et undertag, men det kan være detaljen, der forlænger belægningens levetid.

Belægningen er ikke helt tæt
De færreste tagbelægninger er helt tætte, så de kan modstå slagregn og fygesne uden at lukke vand igennem, og derfor er undertaget vigtigt for at undgå fugtdannelser i tagkonstruktionen. Valget af undertag hænger tæt sammen med valget af selve tagbelægningen, da de forskellige belægningstyper har varierende tæthed.

Læs mere om bl.a. utætte undertag.#br

Fugten skal væk
Men selve tagkonstruktionen spiller også en rolle, da der kan bygges både ventilerede og uventilerede undertage. I de ventilerede undertage sker der en ventilation af tagrummet med udeluften, mens fugten fjernes fra de uventilerede ved at undertaget er åndbart, og ventilationen sker mellem undertag og tagdækning.

Dårligt undertag giver skader
Der har gennem årene været mange eksempler på for dårlige eller for dårligt monterede undertage, der har resulteret i fatale skader på tagkonstruktioner. Flest skader er der opstået med undertage af billige såkaldte banevarer, der er meget lette konstruktioner.

Foto: Byggefoto/WitvedHusk undertaget fra start
Så skal du have nyt tag på dit hus, så er det vigtigt allerede fra begyndelsen at tænke undertaget ind i budgettet, for her kan det ikke betale sig at spare. Er undertaget forkert anlagt, er der nemlig oftest ikke andre veje end at omlægge hele taget, og så bliver det for alvor dyrt.

Sikrer lødig information om undertag
De mange undertag med fejl fik i 2004 en række aktører i byggeriet til at gå sammen om Dansk Undertagsklassifikationsordning (DUKO), der deler undertagsmaterialer op i forskellige klasser fra høj til lav. DUKO skal sikre, at bygherrer får information om de rette materialer, og hvordan de skal monteres. Skal du have nyt tag, kan du selv gå ind på DUKOs hjemmeside (duko.dk) og tjekke, hvilket undertag din foretrukne tagbelægning kræver. Siden er dog målrettet fagfolk.

Mest læste artikler