Få et fladt tag på dit hus

Det flade tag giver spændende arkitektur både inde og ude. Taget ser fladt ud, men har en lille hældning, så vandet løber af, og der ikke dannes fugt.

En ny generation af flade tage: Lavhældningstage

Et fladt tag giver mange spændende arkitektoniske muligheder, og det er på vej ind på villavejene igen. Men mens 70’ernes såkaldte built up-tage var helt flade – og gav anledning til mange fugtskader – er det moderne flade tag et lavhældningstag, hvor vandet løber væk.

Forskellige hældninger på det lave tag

Afhængigt af tagmateriale kan tagene hælde mellem 1 og 11 grader. Når taget bygges, monteres sternbrædderne ofte vandret – og det betyder, at taget fremstår fladt.

Mere plads under det lave tag

Ud over husets udvendige arkitektur giver det flade tag også stor frihedsgrad for indretningen inde i huset. Konstruktionen er meget let og kræver derfor færre bærende vægge end et tag med rejsning. Hvis det er muligt i forhold til lokalplan og vægkonstruktion, vil en tilbygget førstesal på et hus med fladt tag give væsentlig flere kvadratmeter, fordi der ikke er skråvægge.

Lavhældningstaget kan klare vægten af sne

Endelig er det flade tag nemt at holde rent og vedligeholde – du kan jo nemt gå rundt på det! Og hvis du er bekymret for, at du skal op og rydde sne – så bare rolig. Et moderne fladt tag er dimensioneret til at kunne holde til, at sneen lægger sig.

Terrassen på toppen af det lave tag

Det kan være fristende at udnytte det flade tag til en tagterrasse; her vil det være en god idé at lægge terrassen ind i planerne fra starten af byggeriet. Dels fordi det kræver, at det nye tag er konstrueret af materialer, så det rent faktisk kan bære en terrasse. Dels fordi en lille hældning gør konstruktionen enklere.

Grønt tag med planter på lavhældningstaget

Det flade tag giver også mulighed for et grønt tag; her er det dog vigtigt, at beplantningen er afpasset efter tagmaterialerne. Mos og sedum kan gro på tagpap uden at gøre skade, mens fx græsplanters stærke rødder vil bore sig ned i tagpappet – græs kræver en særlig rodtæt membran.

Forskellige tagmaterialer

Det klassiske lavhældningstag er af tagpap. Men også zinkplader og andre metalmaterialer kan benyttes. De er dog ikke tætte i sig selv og kræver et tæt undertag af tagpap.
Særlige typer af ståltegl kan lægges som lavhældningstage – de kræver også undertag. For hver belægningstype er der særlige krav både til undertaget og til minimumshældning på taget. Tjek også kravene til tykkelsen af tagets isolering i Bygningsreglementet.

Red det gamle flade tag

Har du et gammelt built up-tag, der trænger til renovering, kan det i mange tilfælde ændres til et lavhældningstag – samtidig med at det får en tiltrængt ekstra isolering. Det gøres ved, at der lægges kileskåret tagisolering over hele den oprindelige tagflade – og derefter monteres tagpap øverst. Det er en god idé at tage en fagmand med på råd, inden du går i gang med renoveringen.

Det flade tag skal være jævnt for at undgå fugt

Lavhældningstage er tage med en hældning på mellem 1 og 11 grader, svarende til min. 2,5 – 10 cm fald pr. m. Jo fladere taget er, jo vigtigere er det, at taget er jævnt, da vandet ikke løber ud af lunker. Kravet om en minimumshældning på 2,5 cm pr. m blev indført i Bygningsreglementet i 1982.

Udnyt taget til produktion af vedvarende energi

Har du planer om at bygge, eller ændre dit tag til, et varmt tag, er der nu mulighed for at indbygge det, der svarer til et jordvarmeanlæg i taget.
  • Slangerne indbygges i selve taget, og kan altså ikke ses. Og du undgår at få gravet haven op til et jordvarmeanlæg.
  • Den opsamlede varme – der hentes fra udeluften – sendes ned i en luft/væske varmepumpe.
  • De fleste velisolerede huse vil have tagflade nok til
    at tagvarmen kan afløse oliefyret.
  • Anlægget kan levere varme, så længe udetemperaturen er over minus otte grader – når det er koldere, suppleres tagvarmen med en el-patron.

Varmt eller koldt tag – opbygning

Taget kan være bygget op på to forskellige måder, hvor isoleringen skal lægges forskelligt. Du kan få dit lavhældningstag lagt som et såkaldt varmt og koldt tag.

1. Varmt tag

Her lægges tagpap øverst, herunder isolering, dampspærre, krydsfiner og spær. Isoleringen ligger altså øverst i konstruktionen, så den bærende konstruktion ligger varmt – og er dermed bedst beskyttet mod fugt. Det hedder et varmt tag. Da isoleringen ligger lige under tagpappen, kan det ikke tåle for meget trafik – fx en tagterrasse. Da skal isoleringen være polystyren, der er et hårdt materiale.

2. Koldt tag

Her lægges tagpap direkte oven på krydsfinerpladerne. Herefter kommer spær med isoleringen imellem. Der skal være et isoleret hulrum mellem krydsfiner og isolering. Dampspærren lægges under isoleringen.

Mest læste artikler