Læg et grønt tag, som mindsker risikoen for oversvømmelse

Et grønt tag mindsker risikoen for oversvømmelse. Her er plads til planter og insekter til gavn for miljøet, og det aflaster presset på renseanlæg og kloakker. Taget isolerer bygningen om vinteren og skaber kølighed om sommeren – og du kan lægge det selv. I første omgang måske bare på din garage eller børnenes legehus.

Et grønt tag har flere fordele

Fordelen ved et grønt tag er ikke kun de æstetiske kvaliteter. Tagene skal kort og godt aflaste presset på kommunale renseanlæg og kloakker, fordi de kan sluge en stor del af den nedbør, som ellers vil ryge lige ud i kloaksystemerne.

Der er mange gode grunde til at interessere sig for de grønne tage, fastslår en af landets førende eksperter på området, miljøingeniør Barbara Greenhill Kleinlercher, Grontmij, som er en af Europas store rådgivende ingeniørvirksomheder.

– Tagene opsuger op til 75 % af den årlige nedbør og mindsker derfor spildevandsbelastningen. De sikrer opretholdelsen af biodiversiteten, og så dæmper de eventuel støj fra omgivelserne.

Til gavn for miljøet

I byområder er de grønne tage med til at afkøle luften, fordi der foregår en fordampning fra planterne på taget.

– Og så skal vi ikke glemme de rent æstetiske kvaliteter ved et grønt tag, siger Barbara og fortsætter:

–Lige nu er de grønne tage lidt dyrere end traditionelle tage, men hvis man skaber et incitament til at investere i disse tage i stil med det, vi har oplevet med solcellerne, vil de grønne tage få et gennembrud – til gavn for miljøet.

Grønt tag øger effekten af solceller

Miljøingeniøren tilføjer, at villaejeren også kan opnå en synergigevinst ved at kombinere et grønt tag med solceller. Effekten af solcellerne mindskes nemlig ved høje temperaturer, men her er det grønne tag med til at holde temperaturen lavere. Derved øges effekten af solcellerne.

Du kan selv lave et grønt tag

De grønne tage kan tage sig vidt forskellige ud afhængigt af plantevalg og tykkelsen af det vækstmedie, der vælges. Du kan sagtens selv etablere et simpelt, grønt tag på fx garage, udhus og legehus.

Før du begynder, skal du stille dig selv to spørgsmål

1. Hvad er hældningen på mit tag?
Hvis hældningen er under 2 eller over 10, skal du rådføre dig med en ekspert, inden du går i gang.

2. Kan tagkonstruktionen bære vægten af det grønne tag?
Her er “reglen” at almindelige grønne tage vejer mellem 60 og 150 kg/m2. Hertil skal lægges vægten af vand eller sne. Hvis du er usikker på, om dit tag kan bære vægten, bør du rådføre dig med en arkitekt eller anden fagperson.

Og hvis du vurderer, at dit tag ikke kan holde til den ekstra vægt, kan du måske forstærke det med træbjælker. Hent også eksperthjælp i
dette tilfælde.

Sådan lægger du et grønt tag

Et gør det selv-grønt tag består af tre lag:
En vandtæt membran, et voksemedie og planterne.

1. Læg din vandtætte membran.
Et normalt skur har som regel et vandtæt tag af fx tagpap i forvejen. Dit grønne tag har brug for et lag mere, som også kan sikre, at rødder ikke vokser igennem taget. Her er den dug, man anvender til havebassiner, ideel.

Husk at skære huller ud til afløb. Det er vigtigt, at overskydende vand, som taget ikke opsuger, kan løbe fra. Og det er vigtigt at sørge for, at den vandtætte membran forbliver intakt og ikke får skader fra søm, skruer og lignende fx ved efterfølgende monteringer.

2. Bred den jord, dine planter skal vokse i, ud.
Det er vigtigt, at jorden ikke er for tung og næringsrig. Dermed dur almindelig have- og plantejord ikke. Den ideelle jord til grønne tage er 70% knuste sten eller tegl og 30% kompostjord.

3. Den sjoveste del: tilplantningen.
Vegetationen på et grønt tag er oftest stenbedsplanter eller vilde blomster. Du kan købe planterne som en færdig måtte, du ruller på, eller du kan plante og/eller så dem selv.

HUSK: Er du i tvivl, så spørg en fagmand på området

Det skal du huske

– Bedste tidspunkt at etablere dit grønne tag på, er i efteråret. Vælger du foråret, skal du sikre vanding i tørre perioder.
– Jo flere plantearter, des nemmere vedligeholder taget sig selv. Sydvendte tage kræver tørketålende planter. Nordvendte tage kan have engkarakter.
– Jo større hældning på taget, des større risiko for udtørring af planterne øverst oppe.

Løbende pasning

– Husk at rense afløbene et par gange årligt, så de er fri for visne blade og anden vegetation.
– Husk at vande i tørre perioder. I det første år skal du vande jævnligt, derefter kun ved tørke på seks uger eller længere.
– Husk at efterså med nye planter, hvis der opstår bare pletter.

 

Mest læste artikler