Rens taget miljørigtigt

Algemidler skal altid være godkendte, både når du selv renser tag, og når du får et firma til det.

Når de grønne belægninger breder sig ud over taget og på fliserne, er der mange villaejere, der gerne vil have dem fjernet. Det foregår med kemi, og derfor er der god grund til at være opmærksom på, om det, der bliver påført, er godkendt til formålet og ikke kommer til at skade miljøet.

Godkendte midler

Algebekæmpelsesmidler indeholder kemikalier, som er bestemt til at slå levende organismer ihjel. Derfor er der indført en godkendelsesordning af midlerne. Så uanset, om du vælger at rense dit tag selv, eller du bestiller et tagrensningsfirma til det, er der krav om, at de midler, taget bliver renset med, skal være godkendt af Miljøstyrelsen til formålet.

Det er også vigtigt, at brugsanvisningen på produktet følges nøje.

Gråzoner

Der er nogle forhold, som kan gøre din beslutningsproces unødigt svær. 

Lige nu er det sådan, at hvis du bestiller et firma til en generel tagrensning, er der
ikke krav om, at der benyttes et godkendt algemiddel. 

Viser det sig, at hovedproblemet egentlig er alger, skal bekæmpelsesmidlet være godkendt til algebekæmpelse.

Tjek firmaet

Når du bestiller en tagrensning, er det vigtigt, at du stiller krav til de midler, firmaet vil bruge på taget. Og har du alger, så skal midlet altså være godkendt.

Har du bestilt en “generel rensning af taget” fx som forberedelse til overfladebehandling af taget eller til behandling af misfarvninger, så skal du være opmærksom på, at midlerne til generel tagrens kan være meget giftige og skal opsamles, så de ikke ender i vandmiljøet. Her skal brugsanvisningen også følges nøje.

Urensede algemidler

Der kan opstå miljøproblemer, når algemidler    også de godkendte – ender i en separat kloak og løber urenset ud i en sø eller et vandløb. Livet i  vandet nedbrydes. Særligt kritisk kan det være, når en hel villavej får et “godt tilbud” fra et tagfirma. Det kan betyde, at der løber rigtig mange kemikalier ud i kloakken over kort tid.

Pas på vandet

  • For alle midler gælder, at de aldrig må hældes koncentreret i kloakken.
  • Når midlerne er blandet op med rensevandet på taget, må rensevandet i nogle tilfælde ledes ud i kloakken. Men kun, hvis kloakvandet løber til et rensningsanlæg.
  • Hvis der er separat kloakering, er der krav om, at udledningen fra tagrenden afkobles i en periode, for at undgå skader i vandmiljøet.

Kilder: Charlotta Wallensten, funktionsleder i Pesticider og Biocider i Miljøstyrelsen, Dansk Tagbearbejdning og Nilfisk

Læs også: Algefjerner – sådan fjerner du alger på hus, trappe og terrasse

Mest læste artikler