Tjek tagets svage punkter

Har du ikke tid til det store tidskrævende eftersyn af taget, så lav et målrettet tjek af de steder på taget, hvor der oftest opstår problemer. Og forebyg større skader med midlertidige reparationer. Se her en række genveje til et sundere tag.

Derfor skal du tjekke taget jævnligt

Det særlige danske klima med store temperaturudsving, masser af blæst, nedbør og stadig flere ekstreme vejrsituationer som storme og skybrud stiller store krav til husets klimaskærm og ikke mindst taget. Derfor bør du med jævne mellemrum tjekke taget ordentligt igennem for at sikre, at det holder tæt, og at det er i så god stand, at det kan modstå en storm.

Et grundigt tjek af taget kræver god tid og tålmodighed, men du kan også komme langt, hvis den gang i mellem foretager et hurtigere og mere målrettet eftersyn, hvor du koncentrerer dig om de svage punkter, hvor der oftest viser sig problemer.

Vandet skal ledes væk – vær opmærksom på tagrender, nedløb og brønd

Tagrender, nedløb og brønd er centrale i forhold til at lede vand væk fra huset.

Her skal du selvfølgelig løbende tjekke, at der ikke ligger blade og snavs, der blokerer for, at vandet kan løbe væk. Men en gang i mellem skal du også tjekke, om brønden er stoppet og om tagrenderne er tætte. Det er nemt at tjekke under et regnvejr, men ellers kan du bruge haveslangen og fylde vand i tagrenden.

Er der utætheder eller andre problemer med tagrenden, skal de repareres hurtigst. Ved mindre utætheder kan du bruge et produkt, der hedder “Vandfast”, som du simpelthen smører på med en pensel.

Inddækninger skal tjekkes hyppigt, da de er et af de svageste punkter

Der er inddækninger omkring de ting, der bryder med tagbelægningen. Det er:

  • kvist,
  • ovenlysvinduer,
  • ventilationskanaler og
  • skorsten.

Inddækninger er oftest lavet af et andet materiale end selve tagbelægningen, og derfor kan bl.a. vejrets påvirkning betyde, at de bevæger sig fra hinanden, så der opstår små sprækker.

Er der adgang, så er det nemmest at tjekke utætheder ved inddækninger indefra, da du her kan se, om der er trængt fugt ind. Udefra kan du tjekke, om der er tydelige sprækker mellem inddækning og tagmateriale eller evt. revner i metallet.

Er der utætheder i en inddækning bør du få en fagmand til at reparere den hurtigst muligt. Du kan evt. forsøge at lappe midlertidigt med produktet “Tagtæt”, som bl.a. fås i fugepatron.

Tjek under skotrender

Mellem to tagflader, der støder op mod hinanden er skotrenden væsentlig for at lede vandet væk. Ligesom tagrenderne skal skotrenden holdes fri for blade og snavs. Du skal selvfølgelig også tjekke om der er sprækker i skotrenden, for den bliver slidt med tiden.

Finder du utætheder i selve skotrenden kan du selv lave en midleridig lapning med fx asfalttape eller “Vandfast” alt efter hvilket materiale skotrenden er lavet af. Spørg i byggemarkedet efter et egnet produkt.

Har du undertag, så er det vigtigt med jævne mellemrum at tjekke undertagets forfatning omkring skotrenden. Løse undertag er som regel hæftet ved vinklen under skotrenden, og det kan være et af de kritiske steder. Tjek at træværket ikke er fugtigt og/eller misfarvet. Er undertaget skadet under skotrenden, bør du tilkalde en fagmand.

Vindskeder skal tjekkes for revner og råd

Vindskederne er udsatte, og da de skal forhindre, at regn og sne bliver blæst ind under taget, så skal de holdes i topform. Klassiske vindskeder af træ skal du tjekke for
revner og råd, og selvfølgelig for om de trænger til træbeskyttelse. 

Opdager du problemer med vindskederne kan det bedst betale sig at skifte dem ud. Det er en forholdsvis billig reparation, og du kan ofte selv gøre det.

Beskyt remenden

Mange parcelhuse fra især 60’erne og 70’erne er udstyret med remme, der stikker ud fra huset. 

Remmen er den bjælke, som tagkonstruktionen hviler på, og grunden til, at de stikker ud fra galvmuren, er alene æstetisk. Er enderne på remmen ubeskyttede er der stor risiko for, at der kan opstå råd i bjælken.

Den bedste måde at sikre sig mod råd er at beskytte enden med en kappe af fx zink.

Tagets belægning er normalt ikke et af de svageste punkter, men…

Normalt er selve tagbelægningen ikke et af de svage punkter på taget, men er dit tag af ældre dato, og har belægningen modstået årtiers vejr og vind, så bør du nok tage belægningen med på listen over det hurtige tjek.

Du skal først og fremmest kigge efter løse sten eller plader og efter revner i selve belægningen. Kig især i samlingerne, hvor der som regel først opstår slidskader. Opdager du skader på selve belægningen, bør du få en fagmand til at vurdere, om det er tilstrækkeligt at skifte de skadede sten eller plader, eller om det er tid til at få et helt nyt tag.

Er rygningen muret, så kig godt efter og se, om der er revner i mørtlen. Er der det, bør du få en murer til at mure den op.

Mest læste artikler