Udskiftning af taget tager tid – sådan deler du projektet op

Beslutningen om, at taget skal udskiftes, er kun den første i en hel række. Ud over valg af ny tagbelægning skal du også tage stilling til, om der skal ske andre ændringer ved taget, og myndighederne skal tages i ed.

Opgaverne er mange, når beslutningen først er taget
Når beslutningerne er taget i forhold til udskiftningen af det gamle tag, kommer der en lang række opgaver: Der skal indhentes tilbud på arbejdet, der skal laves en aftale, og arbejdet skal derefter udføres. Du kan lade det udførende håndværksfirma rådgive dig, men du kan også vælge at hyre en uvildig rådgiver i form af en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør til at hjælpe dig igennem processen.

Samme slags tag eller et helt nyt?
Den simpleste løsning vil være, at du vælger den samme tagbelægning som tidligere til det nye tag og ikke foretager nogen ændringer på taget ud over nødvendige reparationer og efterisolering. Vælger du en anden tagbelægning, skal du være opmærksom på, at der er forskel på tunge tage som tegl og betontagsten og lette som fx pap, fibercement og stål. Hvis husets nuværende tag er let, er det ikke sikkert, at tagkonstruktionen kan bære et tungt tag uden at blive forstærket.

Læg et budget før du går i gang med at indhente tilbud
Andre muligheder, når du alligevel skal have nyt tag, indbefatter ændring af tagformen fx fra lav til høj rejsning og måske etablering af ovenlys eller kviste for at give mere plads og lys. Jo større ændringer og mere eksklusive materialer du ønsker, jo større vil udgiften selvsagt være, så det er en god idé, at du tidligt opstiller en økonomisk ramme for projektet.

Husk 10 pct. til uforudsete udgifter
Det er en god idé at være forudseende og afsætte omkring 10 pct. af den totale entreprisesum til uforudsete udgifter. Hvis der fx er tale om et gammelt tag, er det ikke til at vide, hvad man finder, når man lukker op, og det kan vise sig nødvendigt med mere omfattende reparationer. Egentlige ekstraarbejder undervejs i arbejdet bør aftales skriftligt og bør ske på baggrund af et supplerende tilbud, men undgå så vidt muligt at ændre i planerne undervejs, da det hurtigt kan få budgettet til at skride.


Indhentning af tilbud hos firmaer
Afhængigt af det valgte tagmateriale m.m. vil der både skulle indgå murer- og tømrerarbejde samt evt. blikkenslagerarbejde i udførelsen. Du kan enten henvende dig til specialiserede tagfirmaer eller en håndværksmester med erfaring i tagarbejde, når der skal indhentes tilbud. Problemet ved til budsindhentningen kan være, at det er svært at sammenligne de ydelser, de forskellige tilbyder, hvis projektet ikke er meget præcist beskrevet på forhånd.

Du kan også vælge en entreprenør
Det problem kan du undgå ved at have en rådgiver tilknyttet, som udarbejder tegninger og beskrivelse, som der så indhentes tilbud ud fra hos en hovedentreprenør. Hovedentreprenøren er ansvarlig for alt arbejdet og levering af materialer og refererer direkte til dig eller din rådgiver. Har du ingen rådgiver, kan du vælge totalentreprisen, hvor det udførende firma mod et ekstra honorar også projekterer taget og indhenter eventuelle tilladelser osv.

Tilbudene skal være sammenlignelige

For at kunne vurdere tilbuddene er det vigtigt, at de er sammenlignelige, og at de indeholder så få forbehold som muligt. Når det rigtige tilbud er valgt, er det vigtigt at udarbejde en skriftlig aftale, der skal indeholde beskrivelser af entreprenørens ydelser, en realistisk tidsplan og forhold omkring betaling. Ved større arbejder aftales ofte a conto-betalinger, når givne procentdele af arbejdet er udført. Normalt tilbageholdes et mindre beløb fra den endelige betaling til at sikre, at eventuelle fejl og mangler bliver ordnet.

Mest læste artikler