Undgå bøder og fiskedød: Vælg din tagrens med omtanke

Fagfolk opfordrer boligejere til at udvise stor forsigtighed i forbindelse med tagrensning. Med de forkerte produkter og håndtering, kan det have fatale konsekvenser for fiskene i de lokale vandløb.

For mange danskere er husets tag kronen på værket, der skal få boligen til at se pæn og indbydende ud. I sommerhalvåret er det derfor tiltalende at opfriske boligen med en rensning af taget, så det bliver frit for mos og alger. Planlægger du at rense taget i år, er der dog nogle miljømæssige hensyn, du bør udvise. Det fortæller Nicklas Christensen, der er direktør i tagrenservirksomheden Nanostone A/S:

– I 2020 kom det frem, at et overtal af danske tagrensere anvender ulovlige kemikalier eller ikke træffer de rette foranstaltninger, inden de anvender de potentielt miljøskadelige kemikalier, som en tagrens kræver. Det har blandt andet ført til et tab af dyreliv i lokale vandløb, da kemikalier til tagrens er meget giftige for vandlevende organismer. Vi vil derfor gerne sætte en fed streg under vigtigheden af, at danske husejere holder et ekstra øje med deres specialister og husker at spørge ind til produkt og udførsel, siger Nicklas Christensen.

Kemikalier skader lokale vandløb

Selvom de produkter, du anvender til tagrens, er godkendt af Miljøstyrelsen, er det ulovligt at lade overskydende vand fra tagrens løbe ud i kloakken. På nuværende tidspunkt er der kun to godkendte produkter til tagrens; Neutralon og Algefri N. Der er dog fortsat nogle firmaer, der anvender kemikaliet benzalkoniumchlorid og lader det løbe ud i kloakken med separat kloakering, hvor regnvandet ledes ud i søer og vandhuller med stor miljøskade til følge.

Benzalkoniumchlorid anvendes i håndsprit, rodalon og bilvask, og er et effektivt kemikalie til desinficering. Men for vandlevende organismer, som eksempelvis fisk, er det dødbringende selv i ganske små mængder, og det er  derfor ulovligt at anvende ved blandt andet algebehandlinger.

– Selvom specialisten anvender godkendte produkter, skal alt overskydende vand fortsat opsamles, hvis kunden har separat kloakering, da selv godkendte produkter kan have negativ indflydelse på det lokale vandmiljø, understreger Nicklas Christensen.

Det skal du være opmærksom på 

Når du skal ud at vælge en specialist til tagrens, er der nogle vigtige punkter, du skal være sikker på bliver udført korrekt, så arbejdet ikke er i strid med lovgivningen eller er miljøskadelig.

1. Udbyderen skal følge en miljøsikrende procedure

Før et tag bliver algebehandlet, er det vigtigt, at tagrenderne er rene for skidt og blade, og at afløbsrør fra tagrenden er proppet. På den måde sikres kontrol over, hvor vand og kemikalier havner. Dernæst skal vandet opsamles og afskaffes på forsvarlig vis. Det er lovpligtigt, hvis du har separat kloakering, og anbefalet hvis du har fælles kloakering

2. Der er forskel på algebehandling og desinficering

Der kan være stor forskel på, om en specialist tilbyder algebehandling eller desinficering. En desinficering er tiltænkt til tage, hvor der typisk skal klargøres til at taget skal males eller imprægneres efterfølgende. En desinficering uden efterbehandling er ikke godkendt af Miljøstyrelsen til tage. En algebehandling af tag er tiltænkt til at få nedbrudt algerne på taget uden nogen form for efterbehandling.

3. Udbyderen skal bruge produkter godkendt af Miljøstyrelsen 

Prisen kan være en indikator for, om udbyderen lever op til sit løfte om miljøsikring. Det er nemlig dyrere at få udført arbejde, der lever op til alle miljøkravene. Er der stor prisforskel på de tilbud, du har indhentet, kan det være en god idé at sikre dig, at udbyderen benytter sig at produkter godkendt af Miljøstyrelsen.

Mest læste artikler