Valg af tagrende: Find den bedste type til dit hjem

Nye, tætte tagrender er sundt for dit hus. Flere af de nyeste typer kan du selv sætte op. Her gennemgår vi fordele og ulemper ved tagrender af zink, kobber, stål, aluminium og plastik. 

Utætte tagrender giver fugtskader

Defekte og utætte tagrender kan give huset alvorlige problemer, da det vand, som løber forkert, giver fugtskader på facade, fundament og træværk. Bliver tagrenderne ikke udbedret, er der risiko for, at fugten trænger længere ind og anretter skader på de indvendige konstruktioner.

Udskift nedslidte tagrender

I mange tilfælde er det værd at overveje en udskiftning, frem for at forsøge at reparere på gamle og nedslidte tagrender og nedløbsrør. Priserne starter omkring 3-4.000 kr. for et komplet system i metal, så der er tale om en overkommelig udgift.

Nye tagrender på gammelt tag er ikke svært

Drejer det sig om at opsætte nye tagrender på det eksisterende tag, er det en overskuelig opgave selv at montere dem, men skal de nye tagrender op i forbindelse med en tagrenovering, vil opsætningen ofte være en del af tagentreprisen.
Tidligere skulle en blikkenslager montere tagrender af metal. I dag kan man lime eller klikke tagrenderne sammen, hvis det er stål eller aluminium.

Zink patinerer

Zink var tidligere det mest almindelige materiale til tagrender, men skulle loddes og derfor sættes op af en blikkenslager. Mange zink tagrender kan nu limes sammen til glæde for dem, der selv vil sætte op. Nyopsatte zinktagrender fremstår blanke, men patinerer med tiden til den karakteristiske grå farve med et blåligt skær.

Legeret zink har lang levetid

Zink er ret blødt og er derfor ikke ligeså robust som tagrender af stål. Tidligere havde zinktagrender ofte begrænset levetid, men nu legeres zinken med bl.a. titan og kobber og får derved lang levetid.
Tagrende i zink. Foto: Getty Images

Tagrender af stål er de stærkeste

Stål giver de stærkeste tagrender, som sagtens kan tåle, at du støtter stigen på dem. De har en stærk kerne af galvaniseret (forzinket) stålplade. I nogle udgaver er der yderligere et antal behandlinger til at sikre rustbeskyttelse og slidstyrke med en lakering øverst.

Stål findes i flere farver

Lakeringen på stålen fås enten i en række almindelige farver som hvid, sort, skifergrå og teglrød, eller med metallakering. Denne type ståltagrender monteres nemt ved, at delene klikkes sammen. Tagrender med galvanisering vil patinere fra den blanke metalfarve til en mørkere grå.
Tagrende i stål. Foto: Getty Images

Kobber er dyrt

Kobber er ligesom zink et traditionelt materiale til tagrender og nedløbsrør, der dog pga. prisen har været forbeholdt mere eksklusive huse. I moderne systemer er prisen dog kommet noget ned, og samling foregår normalt enten ved lodning eller limning.

Har lang levetid

Kobbertagrender er modstandsdygtige over for vejr og vind og har derfor lang levetid. Alger og andre vækster kan ikke leve på kobber. Nyopsatte tagrender er blanke, men patinerer til en mere bronzeagtig brun og senere til den kendte grønne.
Tagrende i kobber. Foto: Getty Images

Aluminium ruster ikke

Tagrender af aluminium er lette og ret stærke. Fordelen ved dem er, at de i modsætning til stål ikke kan ruste, og med tiden danner den blanke aluminium i forbindelse med ilt et hårdt, beskyttende lag på overfladen, der lidt ligner patineret zink.

Kan bruges nær kyster

Aluminiums-tagrender er meget velegnede til det hårde, saltholdige miljø nær kysterne og i byer, hvor luften også tærer på overfladerne. Aluminiums-tagrender samles ved at støde komponenterne sammen, og de fås også med pulverlakeret overflade.
Tagrende i aluminium. Foto: Getty Images

Plast kan opsættes i alle miljøer

Tagrender i plast påvirkes ikke af det saltholdige klima ved kysterne, hvorfor de er velegnede i alle slags klima. Tagrender i plast har heller ikke risiko for frostsprængning og kan derfor holde til, at der ligger meget sne og is på. Plast ruster ikke og de fleste indeholder ingen sundhedsskadelige stoffer, så du kan trygt sætte dem op på dit hus.

Pas på med stigen

Plast er et svagt og mindre fleksibelt materiale end metal. Derfor skal du være forsigtig med stigen, når du skal efterse din tagrende. En god idé er, at stille et af stigens ben op ad et rendejern, da stigens vægt ellers kan ødelægge tagrenden. Derudover er ulempen ved plast, at det udvider sig mere end de andre materialer.

Tagrende i plast. Foto: Getty Images

Mest læste artikler