Rensning af tagrender – guide til metoder, udstyr og værktøj

Det er en god idé at rense og efterse tagrender og nedløb to gange om året – forår og efterår. Vigtigst er det når bladene er faldet af træerne og før sne og regn for alvor sætter ind.

Undgå facadeskader

Taget på en almindelig villa modtager årligt omkring 100 tons vand i form af regn og sne. For at nedbøren kan ledes væk, er det vigtigt, at tagrender og afløb fungerer ordentligt. Med en effektiv rensning af tagrenderne kan du undgå de facadeskader og fugtproblemer, som utætte og fyldte tagrender gerne medfører.
Vandskader på huset som følge af en propfyldt tagrende, dækkes ikke af forsikringen. Læs mere om, at undgå vandskader.

Alt hvad du skal vide om rensning af tagrender

Pas på tagrenden, når du sætter stigen op

Blade, grene og lignende skal fjernes fra tagrenderne som en del af rensningen, så vandet kan løbe frit hen til nedløbet. Når du sætter stigen op, så vær opmærksom på, hvilken slags tagrende der er tale om. Ståltagrender kan bedre tåle vægten fra en stige, mens især plasttagrender risikerer at blive bøjet. Et godt trick er at lægge et tilskåret bræt ned i tagrenden der, hvor stigen støtter.

Brug hånden som skovl når 

Den nemmeste måde at rense renderne på er ved at bruge hånden som skovl eller benytte en lille graveske til at skovle møget op med. Hvis du bruger hånden, så husk at tage gummihandske på. Børst efter med en kost. Fastsiddende skidt og formuldede rester fjernes med børste og vand.

Tag en handske på og saml skidtet op med hånden. Det er en af de mest effektive måder at rense tagrenden på.


Tjek om vandet løber ned i afløbsbrønden

Til sidst spules tagrenden grundigt efter med haveslangen. Samtidig tjekkes, at vandet løber frit igennem nedløbsrøret og videre ned i afløbsbrønden. Er der noget i nedløbsrøret, kan du løfte røret fri af kraven ved nedløbet og spule det væk med haveslangen.

Efterse tagrenden for at undgå fugtproblemer

Utætte tagrender og nedløb er ikke bare irriterende. De er også en væsentlig årsag til fugtskader i huse. I langt de fleste tilfælde er det dårligt vedligehold og manglende rensning, der er årsagen, når tagrenderne er utætte.

Fugt kan blive til skimmelsvamp

Indtrængende fugt giver grobund for råd og svamp, især skimmelsvamp, i husets indvendige konstruktioner. Utætte render kan også føre til udvaskning af fuger i facaden og råd i vinduer, døre og andre træpartier.

Rigtig hældning?

Når tagrender og nedløb er helt rene, kan du tjekke tæthed og funktion ved at fylde vand i tagrenden længst væk fra nedløbsrøret. Så er det meget nemt at se, om vandet løber den rigtige vej.

Ret rendejernene

Er der bagfald, så tagrenden ikke hælder mod nedløbet, bør du afmontere den og rette på rendejernene.

Gå ud, når det regner og se om det fungerer

Benyt gerne lejligheden til at tjekke rendernes funktion, når det regner kraftigt. Så er utætheder og bagfald meget tydelige. Læg også mærke til, om alt vandet fra taget rammer tagrenden.

Hvis du har nåletræer

Du bør alligevel jævnligt gå tagrenderne efter, især hvis du har nåletræer i haven. Nålene sætter sig i højere grad end blade fast i nettene. Får de lov at sidde, til de formulder, kan det give problemer alligevel.

Overløb i skybrud

Vi vil gerne have en tagrende, der ikke fyldes med vand på grund af blade og andet nedfald. Tilgengæld gør det ikke noget, at tagrenderne løber over, når der er skybrud. Så længe de er rene. Læs her hvorfor.

Det skal du have i dit tagrendeapotek til rensning og vedligehold af tagrender

Asfalttape

Mindre utætheder ordnes ret nemt med selvklæbende asfalttape eller en egnet reparationseller fugemasse. Hvis der er større utætheder eller renderne er tærede, kan det være værd at overveje en udskiftning af både render og nedløbsrør. Det kan meget vel være en god investering.

Tagrendenet

Det er som bekendt bedst at forebygge, og hvis tagrenderne ikke bliver fyldt op med blade, er der mindre at rense. Til det formål findes der forskellige produkter. Tagrendenettet lader vandet passere uhindret, men holder blade og grene ude. Nettene er nemme at montere, og de er faktisk ret effektive. De fås i forskellige størrelser i de fleste byggemarkeder.

Et tagrendenet holder større stykker nedfald væk fra tagrenden.

Fugemasse

Du kan tætne en utæt samling med silikonefugemasse. Rens området godt, og tør efter med acetone eller sprit, inden fugemassen påføres. Beskadigede tagrender af zink og kobber bør loddes af et vvs-firma.

Du kan finde flere enkle og billige redskaber til dit tagrendeapotek her.

Mest læste artikler